Wednesday, January 31, 2007

Iranian school books after the Islamic Revolution

آموزش شهادت و جهاد در كتاب‌هاى درسى ايران

دویچه وله

آرنون گرويس پژوهشگر سياسى كه به سفارش يك انستيتوى تحقيقاتى، ۱۱۵ كتاب درسى ايران را مورد بررسى قرار داده بود، امروز در مقابل نمايندگان پارلمان اروپا در بروكسل هشدار داد كه كودكان ايرانى در كلاس‌هاى درس، بطور هدفمند براى شهادت آموزش داده مى‌شوند. به گفته‌ى وى، در شمار زيادى از كتاب‌هاى درسى ايران، فراخوان‌هايى براى جهاد وجود دارد. در اين كتاب‌ها، جوانان با سلاح‌هاى سنگين در ژست قهرمانان نشان داده مى‌شوند و حتا كودكان سيزده ساله دعوت به پيكار مى‌شوند.

صفحاتی از كتاب دوم دبستان در ايران، پيش ‌از "انقلاب فرهنگی" شيخ الاسلام عبدالكريم سروش:

١، ٢، ٣، ٤، ٥ ،٦، ٧، ٨، ٩.

از گلهای خندانی که نوحه خوان شدند.

f m sokhan 2

من گمان نمی كنم كه جعلی بودن بسياری از اين سايتها و وبلاگهای "هوادار پادشاهي" نيازی به نشان دادن داشته باشد، چون آشكار است. اين سايتها با هدف به لجن كشيدن نام پادشاهی و پيشبرد منافع بيگانه به راه ‌انداخته شده و اداره می شوند.

ولی باور كنيد اينكه نام دروغگويی مانند "ف م سخن"، دشمن پادشاهی ايران و ايران و ايرانی، با آن "خواسته‌هاي اصلاح‌طلبانه‌" اش، در سايت "طرفداران قانون اساسی مشروطه پادشاهی پارلمانی!" چه می كند، من هم نمی دانم! حتما اشتباهی شده!

Homa Sarshar

!تحريف يك گفته تاريخی، مغرضانه يا ناآگاهانه؟

عباس پهلوان
دوشنبه، ٢٩ ژانويه ٢٠٠٧

از جمله نادرترين يهوديانی كه در عمرم ديده ام كه با ايران و مسائل ايران و ايرانيان روی خوش نداشته است - شايد هم با مسائل خود يهوديان ايرانی - خانم هما سرشار روزنامه نگار است.

اين خانم زمانی در ايران، خبرنگار روزنامه كيهان و بعد مجله زن روز بود. می گفتند "كمونيست" است. البته به صرف داشتن عقيده نمی شود با كسی بيخودی سرشاخ شد و اين بنده هميشه نهايت احترام را به وی گذاشته و می گذارم گرچه از دماغ سربالای نامبرده كه هميشه می خواهد خود را تافته جدا بافته ای نشان بدهد، زياد دلم نمی خواهد با او دوستانه قاطی شوم.

صد البته اين بنده قصد جر و منجر كردن با او را ندارم اما اين خانم زمانی در يك سخنرانی گفته بود ما يهوديان در ايران قرنها اجاره نشين بوديم! كه حرف بی ربطی برای هموطنان يهودی ماست ولی نديدم ايشان جايی اين حرف مفت صد تا يك غاز را تكذيب كند كه حرف بدی بود، هم برای ايرانيان بومی و هم برای هموطنان يهودی. چون قرن ها آنها با هم زيسته اند و حالا آن جريان تاريخی كوروش و ملحقاتش به كنار و اين كه روزی ملكه ايران يك خانم يهودی بوده است.

خانم سرشار در تهيه خاطرات مرحوم شعبان جعفری نيز تمام شگردش را در حد يك بازجوی كهنه كار تامينات به كار برده بود كه بعضی حقايق را عليه نظام گذشته وارونه جلوه دهد و با اصرار حرف تو دهان آن مرحوم فرو می كرد. همه آن چيزهايی كه خودش می خواسته و يا به آن اعتقاد داشته به حساب جعفری گذاشته و آن لوطی با معرفت نيز با صاف و سادگی آنها را به گردن گرفته بود.

چند وقت پیش نمی دانم كجا و كجا - ماشاءالله ايشاالله اشان باشد كه خانم همه جا هستند و به قول معروف هر جا آشه كچله فراشه! - و يكی از معروفترين گفته های شاه فقيد را تحريف - كه نه - مخدوش كرده و مثل خيلی موارد، نعل وارونه زده است.

در شهريور ١٣٢٠ محمدرضا شاه پهلوی پس از آن همه دردسرهايی كه روس منحوس و انگليس نحس و نجس مانع از رسيدن آن جوان به پادشاهی ايران بودند، شاه فقيد با تمام جوانی يك گفته تاريخی را به نام خود ثبت كرد و گفت: سلطنت بر يك ملت فقير افتخاری ندارد.

محمدرضا شاه با اين گفته نشان داد كه هدفش از سلطنت، رفاه و ترقی و پيشرفت ملت ايران است و آن گاه است كه به پادشاهی ايران افتخار خواهد كرد و ديديم او روزی تاج بر سر گذاشت كه ملت ما در يك رفاه نسبی به سر می برد و ديگر "فقير" نبود و در حال پيشرفت و ترقی.

خانم سرشار با تمام سوابقی كه در روزنامه نگاری دارد، مسلما اين گفته آن روز محمدرضا شاه را هم به خاطر سپرد. ولی چندی پيش متاسفانه از لا و لوهای آن گفته نغز، چنين عبارتی بيرون كشيد و گفته است: محمدرضا شاه زمانی گفت: سلطنت بر يك مشت گوسفند افتخاری ندارد.

پيداست كه چنين گفته تحقير آميزی به هيچ وجه از ذهن آن فقيد بزرگوار هم نمی گذشت. مگر كه از حرف های من درآوردي مال باخته های سياسی، جان باخته های انقلابی و حيثيت باخته های انقلاب اسلامی - كمونيست و ساير موتلفين با آخوندها - باشد. آن هم كه پس از يك اردنگی مرخصانه و تيپای جانانه ای كه از آخوندها نوش جان كردند و تركيب "شيخ و شاه" را ساختند و هنوز آن دو را نظير همديگر می دانند كه شاه ملت را درصد "گوسفند" می دانست و برای عقايد و آرای آنها ارزش قائل نبود و شيخ هم ملت را "امت" و "رمه" می نامد و خود را به عنوان رهبر و ولی فقيه چوپان يك گله كه هر جور كه خواست رمه را اين ور و آن ورشان ببرد.

اميدواريم خانم "هما سرشار" در چنين مايه ای نباشد و صرفا يك سوء تفاهم كلامی موجب اين تحريف مغرضانه شده باشد و در هر حال با اين جريان به قول معروف: از قضا آئينه چينی شكست/خوب شد اسباب خود بينی شكست!.

Tuesday, January 30, 2007

bisotun

ساخت وسازها بيستون را باتلاق مي‌كند

كارشناسان هشدار دادند اگر ساخت و سازها در دشت بيستون ادامه يابد اين دشت به يك باتلاق تبديل مي‌شود و شهر تاريخي مدفون در دل اين محوطه براي هميشه تخريب مي‌شود.

roshangari.net shomaliha.com

روشنگری" يا مغز شويی؟"

از سايت "روشنگری"(!!!)، يكی از سايت های متعلق به كركس های ضد ايرانی و چپ نما:

"ساختن جوک های مستهجن و توهين آميز درباره شماليها تاريخچه چندان طولانی نداشته و به اواخر دوره رضا شاه برميگردد."

"مردم گيلان كه هنوز خاطره دمکراسی و فضای آزادی را که در منطقه [با تشکيل جمهوری گيلان بوجود آمد] از ياد نبرده بودند..."

"می گويند رضا شاه از آن موقع کينه رشتی ها را به دل گرفته و همه جا با توهين از آنها ياد می کرد و زمينه ساز ساختن جوک های مستهجن , مبتذل و توهين آميز عليه آنها شد. او که خود شمالی مازندرانی بود هيچ فکر نمی کرد روزی اين جوک ها يا فحشها متوجه نه تنها رشتيها بلکه همه شماليها از جمله مازندرانيها هم خواهد شد."

----‌
با توجه به اينكه قدمت پديده روسپيگری هم به دوران محمدرضا شاه برميگردد (البته به گفته ی "جامعه شناسان بدون مرز!") ، من ديگر نمی دانم كدام پهلوی را بايد بيشتر موجب سرافكندگی ما ايرانيان به شمار آورد!

Monday, January 29, 2007

So called Iranian republicans

پَستی تا چه حد؟

"ياد ياران، براي جان باختگان دهه اول انقلاب". لينك را كه در يكی از اين سايت های به اصطلاح "اپوزيسيونی" برونمرزی ديدم رويش كليك كردم. با اين اميدواری كه شايد، در آستانه ی فرارسيدن ٢٢ بهمن، نويسنده ای از نخستين قربانيان ‌قادسيه دو يادی كرده باشد. ٥ ثانيه هم به درازا نكشيد كه يك بار ديگر به من ثابت شد كه اين شيادان آن زنان، مردان و كودكان ايرانی را حتی انسان هم بحساب نمی آورند كه بخواهند از آنها يادی كنند:

"فضای سیاسی سالهای ٥٧ تا ٥٩ ، سالهای آزادی مطبوعات، احزاب، سازمانهای سیاسی و تجمعات و میتینگ ها بود."

Islamic Republic-Paris

نوحه خواني و سينه زني در پاريس

بازتاب

Sunday, January 28, 2007

Akbar Ganji Toronto

گويا ‌"اِستندآپ كمدی" مشروطه خواه اسلامی به اندازه ی كافی خنده آور نبوده و زمانی هم به پرسش و پاسخ ا‌ختصاص داده شده تا با ياری حاضرین مضحكه با موفقيت به پايان رسد:

"در کانادا که کشوری دمکراتیک است، نهادهایی مشابه ولایت فقیه داریم و مشکلات ساختاری شبیه ایرانست. پس چرا در اینجا کار پیش می رود؟"

"چرا کشور ما پس از دو انقلاب مشروطیت و اسلامی، باز به اینجا رسیده است؟"

Friday, January 26, 2007

The White Revolution

"انقلاب سفيد یه حقه بود"

روح الله خمينی


ششم بهمن، سالگرد انقلاب سفيد را گرامی داريم.

اصول ٦ گانه انقلاب سفيد، چه ميگفت:

اصلاحات ارضی: اين اصل، پايان دوران ملوک الطوايفی و ارباب و رعيتی را به ارمغان آورد و بخش عظيمی از زمينهای دولتی و املاک خانها را به کشاورزان واگذار کرد.

سپاه دانش و بهداشت: پيرو اين فرمان، مشمولين دوران سربازی ( چه دختر و چه پسر)، بعد از پايان دوران آموزشی نظامی، آموزشهای ديگری برای مبارزه با بيسوادی و بهداشت فراگرفته و به روستاها، برای آموزش مردم اين مناطق، فرستاده ميشدند. در اين زمان بود که اعتراض و فرياد خمينی جلاد برخواسته و گفت: که شاه زنان و نواميس ما را به سربازی ميبرد و اينکار غير اسلامی است( بعد از انقلاب ننگين 1357 شاهد مسلح شدن به اصطلاح خواهران حزب الله و يا خواهران زينب بوديم؛ آيا ديگر غير اسلامی نيست).

اعطای حق رأی به زنان: اين اصل انقلاب سفيد، مکمل دستور، بزرگ مرد ايران زمين رضا شاه بزرگ (17 ديماه)، يعنی کشف حجاب(دفع و رفع حجاب) بود و گامی ديگر در جهت برابری زنان و مردان، که بار ديگر خشونت ملايان و خمينی را، در آنزمان برانگيخت.

بدليل اهميت بسيار زياد اين اصل، به مقايسه ٢ انديشه تاريخی در مورد زنان ميپردازيم:

الف) تفسير و توصيف فرمان اعطای حق رأی به زنان ( محمدرضا شاه فقيد)

ب‌) تمثيلات و خطبه های حضرت محمد(پيامبر اسلام) از کتاب مستند و معتبر اسلامی= نهج الفصاحه

ششم بهمن ماه، انقلاب سفيد شاه و ملت، و دلايل حق اعطای رأی به بانوان:

١) يکی از اهداف اين فرمان، برابری زنان و مردان بود چراکه هر دوی آنان مخلوق يک آفريدگار بوده و بر يکديگر برتری ندارند.

٢) حضور زنان در اجتماع و فعاليتهای اجتماعی

٣) ايجاد امکانات تحصيلی برابر با مردان، برای زنان، تا مراحل بالای تحصيلی

٤) تلقين اعتماد به نفس و احترام به زنان

٥) نجات زنان از اسارت و بردگی و خشونت مردان و خانه نشينی اجباری

٦) حضور و اشتغال زنان در ادارات، به عنوان افرادی برابر با مردان

٧) تأييد توانايی و هوشمندی زنان، در امور اجتماعی

٨) قبول زنان به عنوان عضوی مفيد در جامعه

٩) ابطال و طرد انديشه مردسالاری

١٠) ابطال و طرد انديشه حاکميت مردان بر زنان

١١) قبول زنان به عنوان يکی از الگوهای برابر انسانی و زيربنايی اجتماعی

١٢) و ......

پيامبر اسلام در مورد زن چنين ميگويد:

١) درباره زنان از خدا بترسيد و آنها پيش شما اسيرند(شماره ٤٥، صفحه ١٦٣)؛

٢) از دنيا بترسيد و از زنان بپرهيزيد، زيرا شيطان نگران و در کمين است و يکی از دامهای شيطان برای پرهيزگاران، زنانند (شماره ٥٠، صفحه ١٦٤)

٣) محکمترين سلاح شيطان، زنان هستند.(شماره ٩٧٠، صفحه ٣٥٠)

٤) از بی لباسی برای نگهداری زنان در خانه کمک جوييد، زيرا لباس فراوان و زينت، عامل تمايل زن به بيرون رفتن ميشود (شماره ٢٨٢، صفحه٢٠٩)

٥) زنان را بی لباس بگذاريد تا در خانه ها بمانند.(شماره ٣٤٣، صفحه ٢٢٠)

٦) زنانی که از خانه های خود، برای شکايت از شوهرانشان بيرون ميروند، دشمن ميباشند.(شماره ٩٦٠، صفحه٣٤٨)؛ هر زنی که بدون اجازه شوهرش از خانه بيرون رود، مورد خشم خداست تا به خانه برگردد و شوهرش را راضی کند(شماره ١٠٢٠، صفحه٣٥٩)

٧) زنان معطر و زينت و آرايش يافته، با النگوهای طلا و پارچه های فاخر، فتنه ای بزرگ ميباشند(شماره ٣١٤، صفحه٢١٥)

٨) بزرگترين فتنه، بر امت، شراب و زنان ميباشند(ش ٢٦١١، ص ٦٩٤)

٩) زنانی که معطر و آرايش کرده از معابر ميگذرند، حکم زناکاران را دارند و مايه آتش و ننگ و عار هستند.(ش ١٧٧، ص ١٨٨) و (ش ١٠١٩، ص ٣٥٩) و (ش ١٨٨، ص ١٩٠) و(ش ٢١٥٧، ص ٦١١)

١٠) قيمت گذاری روی زنان= بهترين زنان آنانند که زيباتر بوده و خرج و مهريه کمتری دارند(ش٣٥٦، ص٢٢٢) و (ش 357، ص ٢٢٢ تا ٢٢٣) و (ش ٩٢٩، ص ٣٤٢)

١١) اگر مردی هيچ خيری به زنش نرساند، مهم نيست، ولی اگر زنی در رابطه با بی خيری شوهرش اعتراضی بکند، تمام اعمال نيکش بی اثر ميشود (ش ٢٢٦، ص١٩٨) و بهترين زن، آنست که با تن و مال خود، از شوهرش فرمان ببرد.(ش ١٥٠٤، ص ٤٦٩)

١٢) وقتی کار مسلمانان بدست زنان بيفتد، مرگ و قبر برای مردان، بهتر از حيات است(ش٢٣٢، ص١٩٨ تا ١٩٩)؛ گروهی که کار خود را بدست زنان سپارند، هرگز رستگار نميشوند(ش٢٢٩٤، ص٦٣٩) و گروهی که زمامدارانشان زن است، رستگاری نبينند(ش٢٥٥١، ص٦٨٣)

١٣) زن بداخلاق را بايد طلاق داد وگرنه دعا و نماز شوهر، مستجاب نميشوند(ش١٢٥٣، ص ٤١٣)؛ زن، دام شيطان است(ش١٧٩٢، ص ٥٣٤) و (٣١٥٣، ص٧٨٩) ؛ بيشترين اهالی جهنم، زنانند(ش ٣٣١، ص ٢١٩) و کمترين اهالی بهشت، زنانند(ش ٦٠٣، ص٢٧٤)؛ اگر زن نبود، مردان به بهشت ميرفتند و خدا، آنگونه که شايسته اوست، پرستيده ميشد (ش٢٣٥٨، ص٦٥٣) و (ش ٢٣٦١، ص٦٥٣)

١٤) مردان بر زنان حقوقی دارند و زنان در برابر مردان، تکاليفی(ش١٣٨٨، ص٤٤٥ تا ٤٤٦)

١٥) زن مومن، زنی است که به وقت ناهار و شام، بر زمين ننشيند تا شوهر او از خوردن فراغ يابد(ش٢٣١٨، ص٦٤٤)؛ زنی که شوهرش او را به بستر خواهد و زن آن را به تعويق انداخته تا شوهر به خواب رود، لعنت خدا بر اوست(ش٢٢٣٧، ص٦٢٨)

١٦) بهترين مساجد زنان، کنج خانه آنهاست(ش١٥٣٢، ص٤٧٤)

١٧) اگر به کسی دستور ميدادم کسی ديگر را سجده کند، به زن دستور ميدادم تا شوهرش را سجده کند(ش٢٣٤٨ و ٢٣٤٩، ص ٦٥٠ تا ٦٥١)

١٨) و ........

در پايان، انتخاب و حقانيت يکی از اين دو انديشه را، در توانايی استدلال و فهم منتخبين ميگذاريم.

سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات: اين فرمان موجب رشد احساس حق مالکيت و مسئوليت در بين کارگران گرديد و رشد صنعتی و اقتصادی را به همراه آورد و عامل گام گذاری به سوی تمدن بزرگ بود.

ملی کردن جنگلها و مراتع: در پی اين فرمان، ثروتهای طبيعی ميهن، سرمايه ای ملی شناخته شد و به مالکيت عموم مردم در اين سرمايه خدا دادی اشاره ميکرد و احساس وظيفه و مسئوليت مردم را در مقابل ميهن و ثروتهای طبيعی آن، برانگيخت.

ملی کردن صنايع و معادن: ملی کردن معادن، نشانه مالکيت مردم، بر ثروتهای زير زمينی بوده و سهيم بودن مردم در حفظ و استفاده صحيح از اين ثروتها را، به ارمغان آورد.

سپاه ترويج و آبادانی: فرمانی بود که جهت رفاه و آسودگی روستاييان مناطق محروم، به اجرا گذاشته شد و وظيفه سازندگی ( برق و آب رسانی، ساختن پلها و مدارس، آموزشهای کشاورزی و .....) را به عهده داشت.

و حال، چه کسی عاشق ايران و چه کسی دشمن ايران ، انتخاب بر عهده شماست.


دکتر عبدالرضا حيدری

War against Iranian culture

"تصاوير "ديدنی" از همايش "شيرخوارگان حسينی

Wednesday, January 24, 2007

Ey Iran

:(آيت الله جوادی آملی (پی دی اف


اين كشور با نوای "يا حسين، يا حسين" حفظ شد، نه "ای مرز پر گهر!". شرف اين مملكت با حسين بن علی ع. تأمين شد. همه مي دانيد بدنه ارتش ايران در آغاز جنگ كه متلاشی بود، اگر نبود شوق و اشتياق عاشورايی سپاهی و بسيجی همه چيز از دست رفته بود.
--------
يادآوری می شود كه امام راحل، آخوند جوادی آملی و آورندگانشان در متلاشی كردن آرتش ايران دستی نداشته و آن آرتش، با بنجل های قراضه و زنگ زده ای كه شاه خبيث خريداری می كرد (از جمله ٣٠٠ هواپيمای اف-١٦) خودش "متلاشی بود"! شكنجه، تيرباران و كشتار همگانی هزاران هزار سرباز ايرانی ‌از نيروی های مسلح شاهنشانی ايران در قادسيه دو هم (كه توسط برادران حقوق بشری و فدايی غرب تشويق نمی شد) تنها شايعه ای بود كه طاغوتیان فراری پخش می كردند.


so-called Iraniuan intellectuals abroad

تنها يك هفته تا آبگیری سد سیوند، و بحث آقايان "دكتر" و "پروفسور" در برونمرز اين است كه آيا عملکرد محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه ايران، باعملکرد « دراکولا» شباهت داشته يا نداشته است!

چه زمانی بهتر از بهمن ماه، كه يك ايرانی آواره از نسلی كه شما بی وطنان ايران فروش آنرا در سپيده دمش سوزانديد، به شما بگويد: ننگتان باد! براستی سرنوشتی را كه برايتان آرزو می كنم اينجا جاي گفتنش نيست. در مقايسه با شما، خمينی ديوانه يك قهرمان ملی بود. برويد و خجالت بكشيد.

Saturday, January 20, 2007

Ayatollah Shirin Ebadi

شیرین عبادی و مردم مصیبت دیده ی بم.

بصير نصيبي

" آیا بالا کشیدن کمک هایی که قرار بوده گره گشای مردمی در مانده ومصیبت زده بشود اتفاق کم اهمیتی است؟ آنهم توسط بزرگ بانوی دودوزه بازی که هم گیلاس شرابش را به سلامتی روسای جمهور کشورها می نوشد و هم کاسه شربت را با آخوندها سر می کشد، هم لچک اسلامی بسر می کند و هم موهایش را در معرض دید نامحرمان کافر قرار می دهد/ بله جایزه صلح نوبل به وسیله ای برای دادوستد مبدل شده این واقعیت رادیگرساده اندیش ترین آدمها هم درک می کند، اما این اولین بار است که می شنویم برنده این جایزه علاوه بر امتیاز هایی که از طریق زد وبند به چنگ می آورد، پولی که برای زلزله زدگان مصیبت زده به حسابش واریز شده رابر اساس گزارش دبیر تشخیص مصلحت خودشان تماما بالا می کشد و هیج صدای اعتراضی هم شنیده نمی شود. اگر دنیا حساب وکتایی داشته باشد می شود جلوی لابی های جمهوری اسلامی و همدستان خارحی اش که بعید نیست در این سرقت سهیم باشند سدی ایجاد کرد و پرونده این خانم را به دادگاه کشید. بله می شود این جایزه را با خفت و خواری از این خانم پس گرفت.فقط یک جو همت میخواهد وقدری حس مسئولیت."

Nahid Roxan 2

بنیاد زبان،‌ نخستین و مهم‌ترین بنیاد یک جامعه است. امروز که در ایران بنیادهای سنتی حاکمیت و مذهب عملاً نابود شده‌اند، زبان فارسی ـ ابزاری که حکیم توس، با آن هویت ملی ایرانی را در برابر اشغالگران تازی و تورانی جاودان کرد ـ از درون و برون مرزهای ایران مورد تهاجم قرار گرفته. و اگر ایرانیان در برابر چنین تهاجمی مسئولیت فرهنگی خود را نادیده گیرند، روزی فرا خواهد رسید که همین تنها «پیوند» میان آحاد ملت ایران گسسته شود، و دیگر هیچ نوشداروئی چارة دردمان را نخواهد کرد.

--- ناهيد ركسان
«اعتماد» و ابتذال!

mehdi bazargan

:("احمد صدر حاج سيدجوادي ("نهضت آزادي
!نياز بازگشت به تفكر بازرگان بيشتر مي‌‏شود

احمد صدرحاج سيدجوادي، وزير دادگستري دولت بازرگان در مراسم بزرگداشت دوازدهمين سالگرد درگذشت مهندس مهدي بازرگان که در حسينيه ارشاد برگزار شد طي سخناني گفت: هرچه از انقلاب مي‌‏گذرد و مشكلات آن مشخص مي‌‏شود، نياز بازگشت به تفكر بازرگان نيز بيشتر روشن مي‌‏شود.

احمد صدر حاج سيدجوادي در اين مراسم افزود: در شرايط كنوني عده‌‏اي از كارشناسان هشدارهايي نسبت به شرايط ايران مي‌‏دهند كه اميدواريم دولتمردان براي حفظ صلح و آرامش به فكر منافع ملت باشند.

وي با اشاره به خصوصيات رفتاري مهندس بازرگان گفت: ايشان در زمان جنگ، منادي صلح, آشتي و عدم ادامه جنگ شدند و ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر بين دو كشور همسايه و مسلمان را صحيح نمي‌‏دانستند. حتي رهبر انقلاب هم مخالف ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر بودند.

صدرحاج سيدجوادي در پايان خاطرنشان كرد: بازرگان نيروي موثري بود كه در انقلاب و قبل از آن همواره خواستار واقعي ارزش‌‏هاي ديني و خواهان برقراري دموكراسي بود. ايشان با تاسيس انجمن‌‏هاي اسلامي و نهضت آزادي سعي در پياده شدن اين تفكرات داشتند. مهندس بازرگان اسوه تساهل و تسامح بود نه سازش‌‏كاري.

----

در برونمرز هم، ٢٨ سال پس از سر بريدن و پايكوبی روی جنازه ی ايران، سايت "اخبار روز"، پاتوق "روشنفكران" و "شاعران" كثيف تر از گردانندگانش، تيتر زده است: "بازرگان، سزاوار مدال آزاده گی". البته شايد منظور جناب "سام الدین ضیائی" مدالی نوبلی مانند برای كتاب پر ارزش "مطهرات در اسلام" باشد، چون همانطور كه او و گردانندگان "اخبار روز" بخوبی آگاه اند، "مدال آزاده گی" امسال، به ابراهيم يزدی اعطا شده است.

Friday, January 19, 2007

chehreganli-Hrant Dink

محمودعلی چهره گانی، رهبر سازمان ضد ايرانی "حزب بیداری ملی آذربایجان جنوبی"، در شبکه ت. گ. ر.ت. حابر تورکیه

"شبکه ماهواره ای ت. گ. ر.ت. حابر ترکیه ، یکی از مهمترین شبکه های ٢٤ ساعته خبری در این کشور است. این شبکه ٢٥ دقیقه از کل ٣٠ دقیقه بخش خبری ساعت ١٨ خود را به مصاحبه با دکتر چهرگانی اختصاص داده بود."


به نوشته های اين سايت هم حتما نگاهی بياندازيد.


Wednesday, January 17, 2007

Reza Shah Pahlavi

:(خبرگزاری "فارس" (جمهوری اسلامی

"آيا رضاخان براي اين ميزان تحقير ملت ايران انگيزه شخصي داشت؟ به طور قطع خير؛ زيرا وي اصولاً از درك ميزان تأثير فرهنگ در ايستادگي مقابل بيگانه عاجز بود و مبدأ خصومت ورزي با فرهنگ اين مرز و بوم را صرفاً بايد در برنامه هاي كلان انگليسيها ديد كه با انتخاب فردي بيفرهنگ اجراي آن را ممكن ساختند."
----

نه، دوستان. چندش آورتر از اين واكنش "روشنفكرانی" است كه در برونمرز، در ده ها سايت معروف به "فرهنگی"، هم راستا با ستايش های آنچنانه از كوروش هخامنشی، زرتشت، فرهنگ باستانی و چه و چه از هفت هزار سال پيش، با رياكاری در برابر دروغ پراكنی هايی كه روزانه بر ضد دو پادشاه پهلوی توسط نشريات غربی هم پخش می شود، سكوت می كنند. (البته طبق معمول هميشه فرصت دست مي دهد كه افاضاتی در باره ی "كودتای ننگين"، "روز دانشجو" و "مرحوم بازرگان" را در "آثار فرهنگی" نيز بگنجانند!)

بايد يادآور شد كه تخريب چهره ی رضا شاه بزرگ، در پيشبرد تجزيه و نابودی ايران يكی از ‌اهداف دشمنان ايران است. ‌اگر چشم پوشی از تحريف تاريخ معاصر به بهانه ی دلواپسی برای تاريخ و فرهنگ باستانی، وابستگی اين "روشنفكران" را به ميزبان نشان ندهد، بی شك نشانگر صداقتشان است!

Tuesday, January 16, 2007

ali afshari-ebrahim yazdi-Shah-Saddam

!فاعتبروا يا اولی‌الابصار
.ادامه ی اين يادداشت از دو هفته پيش

:خبرگزاری قرآنی جمهوری اسلامی

سرنوشت محمدرضا شاه و صدام حسين به هم گره خورد و اين دو مهره استكبار كيش و مات شدند. مهره‌هايی كه ديگر كارايی خود را از دست داده بودند و اين است فرجام همه ظالمين در قرآن «فاعتبروا يا اولی‌الابصار».

memri

hugo chavez-mahmoud ahmadinejad

"Our two revolutions are at heart the same", Chavez said, comparing Iran's overthrow of the Shah with his self-styled socialist movement..."

Apparently the Venezuelans too began their "revolution" by burning alive hundreds of human beings in order to have it blamed on their former government, or perhaps went about raping 12 year old girls before executing them under the "socialist" impression that as non-virgins those girls could not enter heaven!

Sunday, January 14, 2007

Tehran-environment

تا پنج سال ديگر تهران به لحاظ زيست محيطی قابل زندگي نخواهد بود

(خبرگزاري كار (جمهوری اسلامی

Saturday, January 13, 2007

Jyllands-Posten cartoonist dead?

Danish artist who depicted Mohammad has been found dead!

That, according to an Arabic website by the name of “HAJR”, or so the Islamic Republic’s “Fars News Agency” reports, HERE.


:"خبرگزاري فارس، بنقل از پايگاه اينترنتي عرب زبان "هجر

!!!جسد سوخته كاريكاتوريست اهانت كننده به پيامبر اسلام(ص) پيدا شد

muhammad sahimi society for democracy in iran-masoud behnoud-Mohammad arasi-houshang amirahmadi

!(برنامه ماه فوریهء"انجمن مدافع دمکراسی در ایران" (لس‌آنجلس - کالیفرنیا

!با محمد ارسی، هوشنگ اميراحمدی، مسعود بهنود، محمد سهيمی، و فرخ نگهدار

(پ ن) : "گزارشی از کنفرانس رابطه ایران و امریکا"

Friday, January 12, 2007

jafar pishevari pishavari

متن كامل نامه‌ی جعفر پيشه‌وری و رهبران فرقه‌ی موسوم به دموكرات در آذربايجان، به استالين

تارنمای تاريخ ايران (پی دی اف)

"پيشه‌وری و سردسته‌های فرقه‌ی تجزيه‌طلبِ موسوم به دموكرات در آذربايجان از استالين درخواست می‌كنند كه مخفيانه برايشان اسلحه بفرستد، و به‌او قول می‌دهند كه نخواهند گذاشت كارگزاران دولت ايران از اين موضوع اطلاع بيابد. آنها به‌استالين هشدار مي‌دهند كه اگر دير بجنبد منافع اتحاد شوروی در ايران به‌خطر خواهد افتاد. به‌او اطلاع می‌دهند كه مردم آذربايجان خواهان جدائی از ايران هستند ولی اگر استالين ترجيح بدهد كه فعلا از ايران جدا نشوند هم همچنان براي برقرار كردن دولت سوساليستی درايران تلاش خواهند كرد تا كل ايران به شوروی وابسته شود."

Islamic Republic in Iran-theater-arts

خوشبختانه، عليرغم كوششهای سازمانها، سايتها و راديو ها ی حقوق بشری "ايرانی" در اروپا از يك سو، و "هنرمندان" محترم ايرانی از سوی ديگر، هرازگاهی حقايق تلخ تازه ای برای برخی از هنرمندان و روشنفكران اروپايی آشكار می شود.

استكهلميان:

از قرار معلوم بسياری از بازيگران تئاتر كه از اروپا جهت شركت در "جشنواره بين المللی تئاتر فجر" به ايران رفته اند تازه متوجه شده اند كه "شتر سواری دولا دولا نمی شود!" و وقتی "ژوليت" مجبور است بر روی صحنه و جلوی "رومئو" مقنعه بسر كند و يا "رومئو" حق بوسيدن "ژوليت" و يا حتی لمس بدن او را ندارد ديگر نمی توان نام آن را "تئاتر" گذاشت.


From the so-called "Iranian.com":

"Twenty years into the Revolution of 1979, the Iranian theater is more alive than ever. Though overshadowed heavily by its more prosperous visual associate in the film industry, the theater is making it dent in ways that can be said to silverline a dramatic promise in the cultural scene of the country. Perhaps it is not too farfetched to expect a cultural renaissance of sorts in the space that has opened since the election of [Mullah] Mohammad Khatami into office."

Azarabadegan-Azarbaijan-Iran

!يا حسين من تورکم، يا زهرا من تورکم، يا عباس من تورکم

"ما ملت آذربايجان (بخوانيد سازمانهای تروريستی) با الهام از رهبر شيعيان جهان امام حسين ( ع ) در ماه محرم طغيان و مبارزه رها يی جويانه خود را بر ضد شوونيزم قوت بخشيده و در روزهای تاسوعا و عاشورا با حضور در خيابانها و با اعتراضات عمومی شوونيزم فارس را از خاک و سرزمينمان بيرون خواهيم راند . همچنين با عدم توجه به ممنوعيت اعلام شده از سوی رژيم ، در تمام روزهای ماه محرم ، مراسم عزاداری و دسته های شاه حسين ( شاخسی ) را به زبان مادری مان و به صورت نيرومند و استوار، با شعارهای طرح شده در پايين ، برگزار نموده و با قيام در روز عاشورا انتقام خون شهيدانمان را از شوونيزم فارس خواهيم گرفت."

Thursday, January 11, 2007

hedayat matin daftari

!سندي دردناك پيرامون "جنايت رضاخان پهلوي" در كشف حجاب زنان ايران

خبرگزاري "فارس" (جمهوری اسلامی): "بعد از جنگ جهاني دوم و اشغال ايران توسط متفقين و با تبعيد وي از ايران ، شدت ظلم و اجحاف رضاخاني كاسته شده است. در فضاي باز سياسي..."

البته چند ماه پيش هدايت متين دفتری هم در "بی بی سی ٤" اشغال نظامی ميهنمان و تبعيد رضا شاه بزرگ را "آغاز دوره ی طلايی دمكراسی در ايران" قلمداد كرد، ولی خب، ايشان يك جمهوری‌خواه دموکرات، لائيک و حقوق بشری هستند و ميدانند از چه سخن می گويند و اينان حزب الله!

Wednesday, January 10, 2007

masoud rajavi

نمایش زیارت مکه و مدینه مسـعود رجـوی

"سيمای آزادی"

Shiah or Shiite

!تغییر توهین آمیز نحوه نگارش کلمه "شیعه" در رسانه های انگلیسی غرب

عصر ايران (جمهوری اسلامی): پس از آنکه بوش شیعه (shia) را به "shiite" تلفظ کرد، بسیاری از روزنامه ها و شبکه های انگلیسی زبان غرب به پیروی از وی و در یک رویکرد کاملا هماهنگ، از این لفظ جدید برای اشاره به شیعیان استفاده کردند تا برای مخاطب انگلیسی زبان، کلمه "shit به معنای "نجاست و [گُه] "تداعی شود. نکته جالب توجه اینجاست که پس از این رویداد، رسانه های انگلیسی زبان تحت تسلط وهابیون نیز به تقلید از غربی ها، کلمه shia را به صورت shiite مطرح می کنند. گزارش ها حاکی است، موج این تحریف که از آمریکا آغاز شده، به استرالیا نیز رسیده است.

ayatollah beheshti-kashmiri

عصر ايران (جمهوری اسلامی): به نوشته یالثارات الحسین، «کشمیری» که پس از عملیات تروریستی در حزب جمهوری اسلامی به عراق فرار کرده و به کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق (منافقین) پیوسته بود، اخیراً دستگیر شده و قرار بود به ایران مسترد شود ولی در راه انتقال به ايران، با مداخله نیروهای آمریکایی آزاد شد.

Saturday, January 06, 2007

17 of Dey--Hejab-Reza Shah Pahlavi

هفتادويكمين سالروز ١٧ ديماه ١٣١٤

با يك بازگويی آغاز می كنم. از جانوری است بنام "رحماني"، كه علاقه ی شديدی به "آزاد" كردن اين و آن دارد:

"برگزارى ٨ مارس‏، به عنوان روز جهانى زن در تهران و شهرستان‌ها و به ويژه در كردستان، پايه‌هاى رژيم جمهورى اسلامى را لرزاند. زيرا روز ٨ مارس‏، يادآور مبارزات تاريخى زنان و مردان كارگر و كمونيست، براى رفع تبعيض‏ و برقرارى حقوق برابر زن و مرد در كليه عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى در سطح جهان است. با برگزارى ٨ مارس‏، زنان و مردان آزادى‌خواه و سوسياليست نشان دادند، روزى را كه به عنوان روز كشف حجاب رژيم فاشيستى رضاخان ميرپنج و پسرش‏ و يا روز تولد فاطمه رژيم تروريستى جمهورى اسلامى را نمى‌پذيرند. آن‌ها، روز جهانى زن را به رسميت مى‌شناسند كه انترناسيونال كارگران آن را انتخاب كرده است. بنابراين انتخاب چنين روزى از سوى زنان ايران به عنوان روز زن، كليه معيارهاى ناسيوناليستى و مذهبى را زير سئوال برده و آلترناتيو طبقاتى و انترناسيوناليستى را ارائه مى‌دهد."

(البته جناب انترناسيونال به روی خود نمی آورد كه جمهوری اسلامی و ديگر دشمنان تاريخ ايران برای كمرنگ كردن ١٧ ديماه اتفاقا علاقه ی شديدی به "٨ مارس" دارند. آنها هم، مانند خودش، همه و همه حقوق بشری تشريف دارند).

---------
اميدوارم چند گفتگويی را كه بمناسبت اين سالروز از برنامه های پيشين بانو پری صفاری ‌انتخاب كرده ام مورد رضايت شما دوستان قرار گيرد. ١٧ ديماه، سالروز برداشتن گامی بزرگ برای آزادی زن ايرانی از اسارت حجاب، بر زنان ايران فرخنده باد!

بانو نادره افشاری (٧ ژانويه ٢٠٠٤)

روان شاد شهرام جاويدپور (٨ ژانويه ٢٠٠٤)

دكتر طلعت بصاری (٧ ژانويه ٢٠٠٥)

gholamreza hassani-masoud behnoud

از تعريف و تبلیغی كه برای خاتمی جنايتكار می كنند بگذريم، بايد گفت كه حجت ‌الاسلام غلامرضا حسني هميشه از صادقترين و راستگوترين چاقوكشان جمهوری اسلامی بوده است:

"ما در هيچ كجاي قرآن آزادي را نداريم. آزادي هميشه مورد نكوهش است. ما در اسلام آزادي نداريم بلكه عبديت داريم، در تمام اسلام و قرآن به بنده بودن ما اشاره شده است و حضرت محمد هم با آن عظمت و بزرگيش خود را بنده و عبد خدا مي‌دانسته. ولي [آيت الله خاتمي] فقط دم از آزادي مي‌زد. اگر مي‌بينيد كه امام خميني هم از آزادي حرف مي‌زد منظور ايشان آزادي از قيد و بند طاغوت و رژيم پهلوي بود. كساني كه امروز حرف از آزادي مي‌زنند_ به نوعي ضدانقلاب هستند."


مسعود بهنود (ع) در كانون توحيد لندن

منابع طبیعی یک گام تا نابودی کامل

"خبرگزاری "مهر

Friday, January 05, 2007

Iran's territorial integrity under attack and in danger

تماميت ‌ارضی ايران بيش از پيش در خطر است

گفتگو با دكتر جلال متينی
٥ ژانويه ٢٠٠٦

Thursday, January 04, 2007

khamenei-death-Ledeen

The Islamic Republican website “Baztab” refutes Michael Ledeen’s announcement of the death of the “Supreme Leader” of the Islamic Republic, Ayatollah Khamenei:

In its response to the claim, HERE, Baztab likens “the rumor” to the rumors surrounding the injury and death of Hassan Nassrallah, head of the Lebanese Hezbollah, which, according to Baztab, “were started by Israeli news agencies to compensate for the Israeli military’s shortcomings after the 33 day war in Lebanon.”p.s. I hope Khamenei goes to Hell ASAP, and Mullah Khatami follows him.

Wednesday, January 03, 2007

Ali Afshari

!علی افشاری، شرم بر تو باد

"... همانگونه که صدام در دوران برو بیای خود هرگز فکر نمی کرد که در میان فریادهایی که جهنم ر ابرای او آرزو می کردند ، چشم بر دنیا ببندد .محمد رضا پهلوی فکر نمی کرد که روزی با چشمان گریان باید ایران را ترک کند و آواره دیار غربت شود . پینوشه دیکتاتور خونریز شیلی تصور نمی کرد زمانی در دادگاه های بین المللی محاکمه شود! میلیوشویچ جلاد خونریز پاکسازی های نژادی هرگز انتظار نداشت در پی محاکمه در دادگاهی بین المللی به زندان بیفتد و سرانجام در آنجا برای همیشه چشم بر دنیا ببندد...اما انگار این فرجام محتوم تاریخ است که جباران و خودکامگان به فرموده خداوند در قران ، کور و کر و لال شوند و واقعیت ها را نفهمند تا نهایتا در روندی تدریجی زوال یابند."

پی نوشت:

با اين نوشته از ابراهيم يزدی، سفير آمريكا در ايران، مقايسه كنيد.

علی افشاری در سنای آمريكا

روزبه فراهانی پور: "زمانی‌ که میخواستیم مردم را از دانشگاه به خیابانهای تهران هدایت کنیم افشاری در وانت که به آن بلندگو وصل بود پشت سر ما حرکت میکرد و از بلندگو خطاب به مردم میگفت اینها ضد انقلاب هستند به دنبالشان نروید!"

Manouchehr Mohammadi

از دوستان عزیزی که هر گونه اطلاعی از "نلسون مندالله" در دست دارند خواهشمندم مرا راهنمایی فرمایند تا ببينم "اپوزيسيون" ساخت راديو صدای آمريكا و راديو صدای آمريكن انترپرايز اينستيتوت چه "راهی" را قرار است برود! پيشاپيش از شما سپاسگزارم.

Tuesday, January 02, 2007

young girls-Islamic Republic of Iran

:در آستانه فرارسيدن ١٧ ديماه

گزارش تصويری: وقتی خدا در دل های كوچك خانه می كند

١
٢
٣

Monday, January 01, 2007

Reza Shah the Great-Hejab-hosseinian

"مسئله‌ي‌ ممنوعيت‌ حجاب‌ در كشورهاي‌ غربي‌ و مدعي‌ دمكراسي‌ ما را به‌ياد عملكرد مستبدين‌ تاريخ‌ شرق، رضاشاه‌، كمال‌ آتاتورك‌ و امان‌الله خان‌، شاه‌افغاني‌ مي‌اندازد و مجدداً حملات‌ غرب‌گرايان‌ (!!!) ايراني‌ و ناسيوناليست‌هاي‌ ترك‌ راعليه‌ حجاب‌ در اذهان‌ زنده‌ مي‌كند. با اين‌ تفاوت‌ كه‌ در گذشته‌ ميدان‌ پيكار عليه‌حجاب‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ بود و اكنون‌ اين‌ مصاف‌ در كشورهاي‌ غربي‌ روي‌ داده‌است‌ و اين‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ تمدن‌ غرب‌ ديروز در حال‌ تهاجم‌ بود و اينك‌ تمدن‌اسلامي‌ دست‌ به‌ تهاجم‌ زده‌ و غرب‌ در حالت‌ تدافعي‌ به‌ سر مي‌برد."

Bandare Torkaman

Walid Jumblatt

وليد جنبلاط جمهوری اسلامی را به تلاش براي تاسيس "امپراطوري فارسي" متهم كرد

به گزارش رجانيوز، وليد جنبلاط از چهره هاي شاخص جريان موسوم به چهارده مارس در مصاحبه با شبكه تلويزيوني العربيه جمهوري اسلامي ايران را به توسعه نفوذ خود در منطقه خاورميانه و تلاش براي تاسيس امپراطوري فارسي متهم و از اين بابت ابراز نگراني كرد.

وي افزود: ايران نمي تواند با سلاح هسته اي اسرائيل را تهديد كند، زيرا دوست ديرينه اش سوريه لبنان و فلسطيني ها نخستين آسيب ديدگان از اين جنگ خواهند بود و از بين خواهند رفت.

رئيس حزب سوسياليست دروزي لبنان با نمايش دادن عكسي از مراسم اعطاي سردوشي در دانشگاه افسري امام علي ايران كه در اين اواخر با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد، به مجري برنامه شبكه العربيه گفت: نگاه كنيد ارتشي كه ساواك در دوران شاه ايران آن را تربيت كرد همين گونه رژه مي رفت و اكنون نيز همين روش و شيوه را نظام ايران با آموزش به نيروهاي خود دنبال مي كند و از خبره هاي ساواك در تربيت نيروهاي خود كمك مي گيرد!

lar-environmental disasters

حفاظت اسلامي از محيط زيست ايران

اين جاده كه از وسط منطقه حفاظت شده البرز مركزي عبور مي كند با عبور از پارك ملي لار و رودخانه حفاظت شده لار يكي از بي نظيرترين و غني ترين كانونهاي تمركز تنوع زيستي ايران را تخريب خواهد كرد. ابعاد اين فاجعه به قدري بزرگ است كه كارشناسان محيط زيست و منابع طبيعي كشور دامنه خسارات وارده به پارك ملي لار را در حد آزادراه تهران-شمال و حتي بيشتر از آن ارزيابي مي كنند. با اين حال سازمان محيط زيست [جمهوری اسلامی] كه به موجب قانون وظيفه حفاظت از اين منطقه را عهده دار شده است تاكنون كوچكترين مخالفتي با احداث اين جاده كه از پايه و اساس غيرقانوني و نقض آشكار قوانين داخلي و بين المللي است، نكرده است و حتي خود زمينه تخريب اين پارك را با واگذاري غيراصولي آن به استان مازندران فراهم كرده است... رئيس سازمان حفاظت [اسلامي از] محيط زيست [ايران] در حالي كه بسياري از كارشناسان تاكيد مي كنند كه احداث جاده از داخل پارك ملي لار خسارت سنگين و غيرقابل جبراني به منطقه وارد مي كند، تنها گفته است كه رد شدن جاده از داخل پارك ملي لار هيچ ضرورتي ندارد!!

chile

!نتايج ٣٤ سال خود جردادن طوطی-روشنفكران دو كتاب خوان ايران برای "شهدای" شيلی

شهر تهران در روزهاي ١٣ و ١٤ دي ماه، ميزبان كنسرت نوازندگان برجسته كشور شيلي خواهد بود.

به گزارش روابط عمومي مركز [اسلامي] ميثاق، با همكاري بنياد «ويكتور خارا» و بنياد «سالوادور آلنده»، گروه «ناپال» متشكل از موسيقيدانان برجسته كشور شيلي، در بيست و دومين جشنواره موسيقي فجر به اجراي برنامه خواهند پرداخت.

«خوان خارا»، رئيس مؤسسه‌ ويکتور خارا، در پيامي به مناسبت حضور اين گروه در ايران، با معرفي گروه «ناپال» به عنوان بخشي از جنبش فرهنگي هنري اي كه با تعهد اجتماعي و طي ٢٥ سال مبارزه، سعي در بازيافت دموکراسي و ترويج موسيقي بومي آمريکاي لاتين داشته است ابراز اميدواري كرد كه حضور اين گروه در ايران باعث ايجاد پيوندهاي فرهنگي غني و سودمند بين دو كشور خواهد بود تا هر دو همديگر را بهتر بشناسند و رابطه اي پايدار و هميشگي بر قرار کنند که در آينده اي نزديک، با ترويج ، تبليغ و حمايت ابتکارات جوانان هنرمند متعهد با جستجوي دنيايي عادلانه تر و واحد براي همه نتايج مطلوبي را در بر خواهد داشت.

گروه «‌ناپال»‌، در روزهاي پس از كودتاي آمريكايي ژنرال پينوشه در سانتياگوي شيلي متولد شد و فعاليت آن پس از فجايعي كه در سپتامبر٧٣ روي داد ممنوع شد و مجدداً در دهه بعد با حمايت هاي مردمي و دانشگاهي، فعاليت خود را از سر گرفت. معمولا اين گروه را به عنوان جزيي از جنبش «آواي نوين»، كه سعي در توضيح وتشخيص نوع جديدي از موسيقي و براي نشان دادن مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي موسيقيايي كه معارض با فضاي سياسي شيلي، بعد از كودتاي ژنرال پينوشه بود مي شناسند. هنرمندان گروه «‌ناپال» در بطن حكومت پينوشه، با پيام هاي نهفته و گاه آشكار خود، با اجراي «موسيقي كلاسيك» در فضايي غبارآلود، تلاش كردند تا روح «آواي نوين» شيلي را زنده نگه دارند و در سالهاي سخت، همچنان به حيات خود ادامه دهند. مخصوصاً هنگامي كه آخرين سخنان آلنده قبل از مرگش را تحت عنوان «آخرين كلمات» آهنگين كردند تبديل به يك سرود جديد مبارزه شد.

گروه «‌ناپال» قرار است با كنسرت هاي « آخرين کلمات»، الهام گرفته شده از آخرين پيام رئيس‌جمهور سالوادور آلنده، «‌نيايش دهقان» اثر ويكتور خارا و « مرز جنوبي» پابلو نرودا در بيست و دومين جشنواره موسيقي فجر حضور يابند.

كاخ موزه نياوران روز چهارشنبه ١٣ دي و تالار وحدت روز ١٤ دي ساعت ٦:٣٠ ميزبان اين گروه خواهند بود.