Sunday, September 27, 2009

voa persian-un-ahmadinejad-صدای آمريكا - تظاهرات نيويورك

به دنبال كليپ كوتاه از همايش نيويورك،
اكنون گزيده هايی از گزارشهای "VOA" در چند روز گذشته

Friday, September 25, 2009

Protests in New York City

Iranians denounce the Islamic Republic; United Nations, 23 September 2009On Wednesday September 23rd, 2009, on the occasion of the visit by president of the Islamic Republic, Ahmadinejad, to the UN, thousands of Iranians, united under the Lion & the Sun flag, the Iranian national flag before the 1979 Islamist Reaction, and the cry of “Down with the Islamic Republic”, gathered in and around Dag Hammarskjold Plaza to denounce the Islamic puppet regime that has ruled Iran since 1979. US local and national media, as usual, keen to portray the Islamist regime as overall legitimate and “Iranian”, falsely characterized the protests as “against Ahmadinejad” (that is, against a single figure head!), explicitly describing the participants as supporters of the “reformist” factions of the Islamic regime and announced the number of demonstrators as “several hundred”.

Sunday, September 20, 2009

Iran-Iranians-Iranian Jews- איראן

ایرانیان ومسئلۀ یهود
فرهاد عرفانی – مزدک

"ملت ایران، هرگز ضد یهود نبوده است و هموطنان یهودی، هزاران سال است که مانند مردم دیگر، برادرانه و دوستانه با هموطنان خود زندگی می کنند. صهیونیسم نیز مانند همه پدیده های سیاسی دیگر که خارج از مرزهای ایران وجود دارد باید در چهارچوب منافع ملی ملت ایران مورد بحث قرار گیرد. در حالیکه اکنون به دست مایه ای برای تمامی حرکتهای ضد ملی بدل شده است... امروز، هر مزدور استعمار و هر نوالۀ بیگانه ای زیر این علم رفته، تا تلاشهای ضد ایرانی و ضد مردمی اش را مشروعیت ببخشد. تحت عنوان مبارزه با صهیونیسم، آزادی را از ملت ایران گرفته اند، حقوق او را پایمال می کنند، او را سرکوب می کنند ، به شخصیت و هویت تاریخی وی توهین می کنند. به جعل و تحریف تاریخ اش می پردازند و همۀ هستی یک ملت بزرگ را بازیچۀ موهومات خرافی و عقیدتی و سیاستهای همسو با سیاستهای استعمار و همسایگان فرصت طلب قرار داده اند.

... ملت بزرگ ایران با هیچ کشوری و هیچ ملتی و هیچ دین و آئینی و مرامی و نژادی، مشکلی ندارد. مردم ایران، مردمی شرافتمند، انساندوست و صلح طلب هستند که تنها برای آزادی خود می کوشند، و برای دیگر مردمان، در سایر نقاط جهان، آزادی، عدالت و صلح و خوشبختی آرزو می کنند. هر ندائی غیر از این، ندائی غیر ایرانی است، اگر چه از درون این مملکت شنیده شود ... امروز ملت ایران، بر سرنوشت خود حاکم نیست، و کسانیکه در حاکمیت، از سوی ملت ایران سخن می گویند، نمایندگان و سخنگویان ملت ایران نیستند! ایران، همانند کشوری اشغال شده است که بیگانگان بر آن حکومت می کنند. بنا بر این، سیاستهای اعلام شده توسط این حاکمیت نیز، ربطی به ملت ایران ندارد!"


+
‌ايرانيان در اسرائيل (ژوئن ٢٠٠٩)

masoud behnoud-Reza Shah-bbc

گفتگوی مسعود بهنود با شبکه جنبش راه سبز ("جرس")
جرس / "موج آزادی"

"[بی سوادان] بیش از هزار سال است که عادت کرده اند شاه میری، شاه کشی و نبود شاه برایشان فاجعه بزرگی باشد."

" ... دو اتفاق تاریخی افتاد که روند آزادی در ایران را سقط جنین کرد. ۳ اسفند ۱۲۹۹، فقط کودتایی علیه (دمكراسی) قاجار نبود... به واقع بایست به این خاطر گریست چرا که مردم حکومتی را حتی در اوج دیکتاتوری اش تحمل کردند اما وقتی که این دیکتاتوری به دموکراسی تن داد و ۱۶ سال هم با این وضعیت اداره شد، دیکتاتور دیگری زمام امور را به دست گرفت . این کودتا به اعتقاد من بزرگ ترین فاجعه تاریخ ایران است..."

"وقتی می خواستند دانشجویان را به خارج از کشور اعزام کنند، رضاشاه اصرار داشت که دانشجویان را کمتر به فرانسه بفرستند و به انگلستان بیشتر (!!!)، چراکه نظام سیاسی فرانسه جمهوری بود و انگلیس پادشاهی. او گمان می کرد که دانشجویان تنها در فرانسه با جمهوری آشنا می شوند و دچار بدآموزی های آن می گردند نه در سایر کشورهای اروپایی. این متاسفانه نشان می دهد که شخصی حاکم ایران شده بود که فاقد درایت و شعور کافی بود..."

"رضاشاه کل مطبوعات را نابود کرد... ما آزادی مطبوعات و دیگر گونه های آزادی را [با يوم الله ٥٧] به دست آوردیم، ولی ۸ ماه بعد..."

"آقایان متوجه نیستند. به همان دامی افتاده اند که محمدرضا شاه افتاد. او بعد از ۲۲ بهمن که از ایران رفت، همچنان می گفت که بی بی سی انقلاب کرده است... در بررسی هایی که ما انجام دادیم به نتایج جالبی رسیدیم از جمله اینکه در کل تاریخ انقلاب ایران، حتی یک بار هم بی بی سی با آقای خمینی مصاحبه نداشته است. تنها یک بار جاهد همراه با یک عده خبرنگار نشسته بوده و صدایی ضبط کرده بودند..."

"من به نظرم می رسد که همین قانون اساسی با ظرفیت تغییر دهندگی که در آدم ها می تواند وجود داشته باشد، هاضمه ای دارد که با آن می توان آزادی نسبی مردم ایران را برقرار کرد."

+

Sunday, September 13, 2009

shirin neshat - hana makhmalbaf - venice film festival - green 2

!حنا و حنا

"زنان بدون مردان" ايران شورشی را به ونيز می آورد
رويترز / روزنامه آمريكائی "daily star" (لبنان)

ويدئو آرتيست ايرانی (!!!)، شیرین نشاط، اولين فيلم خودش را در باره آزادی زنان و درگيری فزاينده سياسی آنها در ايران ١٩٥٣ ساخته است (البته با حمایت موسسه ساندنس)؛ ولی به گفته او داستان فيلم با وضعيت امروز ايران همانندی های زيادی دارد. فیلم "زنان بدون مردان" او در بخش مسابقه جشنواره سينمايی ونيز قرار دارد. اين فيلم سرگذشت در هم پيچيده شدهء چهار زن را در زمان كودتائی كه، با پشتيبانی آمريكا و انگلستان، بر ضد نخست وزير بصورت دمكراتيك انتخاب شده، محمد مصدق، برای دوباره دست نشاندن ("re-install") محمدرضا شاه انجام گرفت رويداد شماری ميكند. با تابلوی آشفتگی سياسی در پشت صحنه، فيلم تلاش هر يك از اين زنان را برای آزادی دنبال ميكند.... به گفته نشاط، در ايران نبرد برای دمكراسی و حقوق زنان در یک مسیر مشترک جریان داشته، و در اعتراضات اخير خيابابی بدنبال انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه نقش عمده ای داشته اند...

نشاط شخصیت "مونس" (يكی از شخصیت های داستان) را با ندا آقاسلطان مقایسه می کند، زن جوان کشته شده ای كه به شهيد تظاهرات امسال تبديل گرديد. بگفتهء نشاط، "‌اين دو زن در حقیقت درگیر وقایع نبودند. اما هر یک به گونه ای به نماد جنبش برای دمکراسی تبديل شدند." جمعی از بازیگران زن و تهیه کنندگان با لباس های سبز رنگ در کنفرانس خبری اين فيلم حضور يافتند، رنگی که تظاهركنندگان در ايران برای خود انتخاب كرده اند.

فيلم شيرين نشاط از روی کتابی به همین نام، نوشتهء شهرنوش پارسی پور، ساخته شده است. اين نويسنده ايرانی دوبار به دليل اشاره به بكارت در اين كتاب به زندان رفته، كتابی كه مانند همهء كتابهايش ممنوع است.

شیرین نشاط توضيح ميدهد، "مخاطبان فیلم مردم ایران و جهان هستند؛ بیش از ۱۰۰ سال است که بطور مداوم برای دمکراسی مي جنگيم و نا اميد نخواهيم شد."

========================
جشنواره سينمائی ونيز به اپوزوسيون ايران صدا (بخوانيد "ندا") ميبخشد

آژانس فرانس پرس

ايتاليا - ونيز- در بحبوحه سركوبی گروههای اپوزوسيون در ايران كه در برابر انتخابات ژوئن ايستادگی ميكنند، جشنواره سينمائی ونيز بهنگام وسيله ای برای رساندن پيام فيلمهای ايرانی مانند "زنان بدون مردان" شيرين نشاط فراهم كرده است...

"روزهای سبز"، دومين فيلم حنا مخملباف ٢١ ساله، دختر محسن مخملباف، روز پنجشنبه روی اکران رفت. "روزهای سبز" فيلمهای خبری بكار برده ميشوند، از جمله ويدئوی كشته شدن ندا آقا سلطان، كه به نماد شهادت برای آزادی و دمكراسی در ايران تبديل شد....

"زنان بدون مردان" شيرين نشاط، كه برای اولين بار كارگردانی ميكند، جامعه ايرانی را در زمان كودتای ١٩٥٣ سازمان سيا برای سرنگونی دولت ناسيوناليست محمد مصدق و بر مسند قدرت نشاندن شاه كالبد شكافی ميكند...

ساخته شده از روی کتاب شهرنوش پارسی پور، "زنان بدون مردان" كه برای جايزه خرس طلايی رقابت ميکند، به ياد "جانباختگان راه آزادی و دمكراسی در ايران، از انقلاب ١٩٠٦ مشروطه تا جنبش سبز ٢٠٠٩" تقدیم شده است. به گفتهء شیرین نشاط: "مخاطبان فیلم مردم ايران و مردم ایران و جهان هستند. ما بیش از ۱۰۰ سال است كه داريم تلاش ميكنيم و نا اميد نخواهيم شد. بالاخره یک روز به هدفمان خواهیم رسید.»===========================
"نشاط سبز در جشنواره فیلم ونیز"
راديو فردا (استيت دپارتمنت آمريكا)
بخش "فرهنگ و هنر ایران" (چون بخش پروپاگاند ندارند)

"...در حمایت از جنبش سبز با لباس سبز بر فرش قرمز قدم زد و همه جا ، در مصاحبه ها و گفت و گوهایش پیرامون جنبش سبز ایران و اعتراضات مردم به انتخابات اخیر سخن گفت و اعلام همبستگی کرد.... شیرین نشاط ، فیلمش را – اگر چه به حوادث کودتا علیه دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ می پردازد - مرتبط با وقایع اخیر ایران می داند و لذا آن را به فعالین جنبش سبز در ایران تقدیم کرده است..."

پرسش: شما و کسانی که در فیلم شما همکاری داشتند در هنگام عبور از فرش قرمز شصت و ششمین جشنواره ونیز، همگی با یک شال سبز حضور داشتید . لباس خود شما هم سبز رنگ بود. فیلمتان را هم به اتفاقات اخیر ایران تقدیم کردید. چرا؟

شیرین نشاط: من فکر می کنم داستان اصلی فیلم زنان بدون مردان ، مسئله کوشش ایرانیان بخصوص زنان در سال های زمان ۱۳۳۲ خورشیدی برای دستیابی به دموکراسی و آزادی بود. این برای من خیلی جالب بود (هه هه هه!) که در طول اتفاقات اخیر در تابستان امسال، ایرانیان باز هم در پی دستیابی به آزادی و دموکراسی بودند... همه ما که در ساخت این پروژه مداخله داشتیم و در طول این سه ماه آخر به شدت درگیر و گرفتار به سرانجام رساندن فیلم بودیم تصور کردیم تقدیم این کار به هموطنانی که جانشان را برای دستیابی به آزادی به مخاطره انداخته اند باعث می شود که فکر کنند ما از آنان پشتیبانی می کنیم. همه ما تصمیم گرفتیم که رنگ سمبلیک سبز را بعنوان پوشش انتخاب کنیم و یا به همراه داشته باشیم .

پرسش: نقش مردم ایران در فعالیت های اخیر برای دسترسی به دموکراسی، بویژه نقش زنان در این راستا چه تاثیری در تهیه این فیلم داشت؟

شیرین نشاط: می دانید که پروژه ساخت این فیلم یک پروژه شش ساله بود. من هرگز طی این پروسه نمی توانستم حدس بزنم که در ایران چنین اتفاقاتی به وقوع خواهد پیوست . اما چیزی که می دانستم این بود که کودتای سال ۱۳۳۲ یک اتفاق بسیار مهم برای تاریخ ایران بود و جوانان ما که اکثرشان بعد از انقلاب به دنیا آمده اند در مورد حوادثی که در این سالها اتفاق افتاد چیزی نمی دانند و نمی دانند که در آن زمان چه جنبشی به وقوع پیوسته است. حوادث و اتفاقات این فیلم به ما ایرانیان اجازه میدهد و کمک می کند که به این دوره نگاه کنیم . تصور می کنم دوره تاریخی که حوادث فیلم در آن می گذرد، دوره ای بوده که چندان به آن توجه نشده است . لازم است ما به تاریخ برگردیم و دوره کودتای علیه دکتر مصدق را ببینم و شباهتهای آن را با اتفاقات اخیر در کشورمان به دقت مرور کنیم .
==================
"شیرین نشاط در جشنواره ونیز، عدم وجود آزادی در ایران را تقبیح کرد"
صدای آمريكا (استيت دپارتمنت)
بش "هنر و فرهنگ" (بخوانيد هنر بندی و نيرنگ)

فیلم «زنان بدون مردان» که درباره عدم وجود آزادی برای زنان درایران ساخته شده است بنا بر گفته شیرین نشاط به درگیری های سیاسی اوائل دهه ۱۹۵۰ میلادی در ایران باز می گردد اما با وقایع و شرایط امروز ایران نیزارتباطی مستقیم دارد... داستان فیلم «زنان بدون مردان» درباره چهار زن است که در دوران بوقوع پیوستن کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ زندگی می کنند. این فیلم ...نمایشی است از کودتایی که با حمایت دولت های وقت بریتانیا و ایالات متحده در نهایت منجر به برکنار شدن نخست وزیر منتخب، محمد مصدق در ایران شد و یک بار دیگر شاه را بر مسند قدرت نشاند... شیرین نشاط که از سال ۱۹۷۲ در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند فارغ التحصیل رشته هنراز دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است و برای سری عکس هایی که در آن آیه های قرآن بر روی سرو صورت و دست زنان حجاب پوشیده نقش شده است به معروفیتی جهانی رسید.
======================
تبليغ «زنان بدون مردان» در يو توب
(با استقبال لابی-ايست های آمريكائی-انيرانی از فيلم ساخت همكارانشان)

استقبال "بازتاب" از ساختن همين فيلم در سال ٢٠٠٦ (لينكها ديگر كار نميكنند)

+

Friday, September 11, 2009

jimmy carter-human rights-Iran-soviet union-Chibli Mallat

"اگر ايالات متحد پيروزی اش را پس از نيم قرن جنگ سرد با شوروی به يك نفر مديون باشد، همانگونه كه در سال ٢٠٠١ در دمكراسی در آمريكا نوشتم، من جيمی كارتر را برميگزينم. محافظه کاران، ‌از نوع قديمی و جديد، طبيعتا، همچون همكاران عزيز در طيف چپ مانند نوام چامسكی، ‌اين ديدگاه را مورد ترديد قرار خواهند داد... محافظه کاران عامل اصلی فروپاشی شوروی را در شخص رونالد ريگان و تيم او پيدا ميكنند، با ريچارد پرل در پنتاگون و بازهای پشتيبان افزايش بزرگ نظامی آمريكا كه به فروريختن شوروی انجاميد.

بله، سياست خارجی جيمی كارتر كاستی های بسياری داشت. انتقاد كنندگان از سوی راست در نپذيرفتن سستی اش در بحران گروگانگيری در برابر ايران انقلابی اشتباه نميكنند، و چپ ها بياد می آورند كه كارتر جام شراب خود را، چند هفته پيش از اينكه ديكتاتوری پهلوی با جريان انقلابی كنار زده شود، به سلامتی شاه و "جزیره ثبات" نوشيد. بااين حال، استدلالی كه من از آن دفاع ميكنم ساده است. با در آغوش گرفتن حقوق بشر بعنوان اساس سياست خارجی آمريكا، در دوران كوتاه تصدی ‌او ميان ١٩٧٦ و ١٩٨٠ اصل اخلاقی ای را كه ابرتنديس شكستنی مقابل را سست و فروريختن آن را يك دهه بعد تعيين كرد، كارتر ارائه داد."

روزنامهء آمريكائی "daily star" (لبنان)
شبلی ملاط، استاد دانشگاه يوتاه در آمريكا

(ملاط، مانند حاجيه عبادی خودمان، خودش "وکیل مدافع حقوق بشر" است. زمانی در دانشگاه ييل آمريكا تدريس ميكرده و از كانديدای رئيس جمهوری لبنان هم بوده است.)

Wednesday, September 09, 2009

Manouchehr Yazdi - Mohammad Mossadeq

"به چند دليل مصدق اين پيشنهاد را نپذيرفت و به عقيده من بزرگترين خطايی كه دولت مصدق كرد همين بود، چون اگر واقعآٌ آن پيشنهاد پذيرفته مي شد رسيدن به هدف نهايی ملی شدن صنعت نفت بيست سال زودتر در ايران عملی می شد"

"اهداف ملی شدن صنعت نفت"
نگاهی به ريشه های شكست مذاكرات نفت و
ركود اقتصادی به روايت دكتر پرويز مينا

منوچهر يزدی (PDF)

Neda Agha Soltan - Paula Slater - Angel of Freedom

خانم پاولا اسلاتر در ای ميلی خواهش كرده اند كه به هم ميهنان خبر بدهم كه دومين تنديس ندا آقا سلطان آماده شده، و فرتوری از آن با اعلاميه مطبوعاتی در تارنمای ايشان گذاشته شده است.

و براستی تنديس دوم چه زيبا است.

اكنون بايد ببينيم سازمان منفور "اتحادیه روابط عمومی ایرانی-آمریکایی ها" از آن چه استفاده ای خواهد كرد.

Tuesday, September 08, 2009

Ferdowsi-Shahnameh

"شاهنامه، نامه شاهان نیست"

میر جلال الدین کزازی

این نامگذاری از استاد فرزانه توس نیست و هرگز نمی‌تواند نشانه‌ای از ارج و ستودگی شاهان در شاهنامه باشد.... پادشاهی، همواره در شاهنامه، در کنار پهلوانی، رنگ‌باخته و بی‌فروغ است و اگر به هر روی، شاهنامه نامه کسانی بتواند بود، بی‌هیچ گمان، «نامه پهلوانان» است، نه نامه پادشاهان.

+
ميرجلال‌الدين كزازی: "نامزدی [آخوند جنايتكار] خاتمی رخدادی فرخنده خواهد بود"

Reza Shah - Mashrooteh -

بازگويی

"اشتباه مشروطه در تخریب علما را تکرار نکنیم"
تارنمای "خبر آنلاين" (جمهوری اسلامی)

"پرسش - این روزها برخی چهره‌هایی که ما تاریخ و هویت انقلاب را با آنها می‌شناسیم مانند هاشمی تخریب می‌شوند. به نظر شما این اقدامات از بین بردن هویت و تاریخ انقلاب نیست؟

پاسخ - اشتباهی را که ما (!!!) در مشروطه و در نهضت ملی انجام دادیم و ضربه خوردیم الان دوباره دارد تکرار می‌شود. در انقلاب مشروطه همه علما و متدینین و شخصیت‌های معتمد و موجه آمدند. درست وقتی که به پیروزی رسیدیم اختلاف شروع شد. در این اختلافات هم شیخ‌ فصل‌الله به دار آویخته می‌شود هم شیخ عبدالله بهبهانی ترور می‌شود و هم سیدمحمد طباطبایی منزوی می‌گردد. تا روی کارآمدن رضاخان بیش از ١٨٠ نفر ترور می‌شوند که بخشی از آنها علما و مجتهدین بزرگ بودند. در این میان جریان فراماسونری، سلطنه‌ها و دوله‌ها و عوامل غیرانقلابی و فرصت‌طلب مسیر انقلاب مشروطه را منحرف کردند...چهره‌های انقلابی هم در این فضا یا مأیوس می‌شوند یا خودشان را کنار می‌کشند و در نتیجه از دل این شرایط رضاخان بیرون می‌آید. به هر حال تاریخ برای عبرت گرفتن است و نباید اشتباهات گذشته را تکرار کرد."
=======================
"به بدعت رضاخانی در دستگاه قضایی خاتمه دهید"
تارنمای "آينده" (جمهوری اسلامی)

"در حالی كه استقلال قاضی مهمترین ضمانت اجرای سلامت و عدالت قضایی را تشكیل می‌دهد، بدعتی كه رضا شاه با نقض اصل استقلال در قانون اساسی مشروطه گذاشت، به پیشنهاد رئیس سابق قوه قضائیه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است و به رئیس قوه قضائیه اختیار می‌دهد كه رأساً قضات را بركنار كند."
=======================
از "غرور آریایی" (!) كه نشان فروهرش را هم سبز كرده:

"کو مدرسی که با رضاخان های امروز بستیزد؟ لطفاً دیگر به گوش ما نخوانید: رضا خان از برگزاری مراسم عزاداری امام حسین(ع)جلوگیری می کرد. چون رضاخان هایی امروز پیدا شده اند که از برگزاری مراسم احیاء شبهای قدر و عزاداری امام علی(ع)ممانعت می کنند!"
=======================
"رضاخان با روحیه خشن و دیکتاتوری مطلق خود به صورت علنی به کشتار مردم می پرداخت و این خوی وحشیگری با ذات او عجین شده بود به گونه ای که دستورات وحشتانکی چون قتل عام تمام مردم یک شهر را صادر کرده بود."

محمد علی اکبری، "استاد علوم سیاسی"
=======================
"اسناد زمين خواري رضا شاه رو شد"
روزنامه قدس (جمهوری اسلامی)
=======================
"درودِ پَروَردگار بر آیت الله منتظری، آیت الله صانعی، آیت الله دستغیب و دیگر آیت الله هایی که در این پیکار میان آزادی و خودکامگی سوی آزادیخواهان را گرفتند..."

خشایار رُخسانی (فدرالچی "سكولاريست"!)

Wednesday, September 02, 2009

Ebrahim Norouzi-Mohammed Mossadegh

"دكتر ايرانی تبار كودتای ١٩٥٣ را فراموش نميكند"

"ابراهيم نوروزی، دكتر تازه بازنشسته شده از شهر ناكسويل و سيتيزن ايرانی تبار آمريكا، هر سال ١٩ آگوست را بعنوان "روزی كه دمكراسی مُرد" بياد می آور"

--- بله. آنچه را كه بايد فراموش كرد تلاش های امثال ابراهيم نوروزی (گردانندهء "محمد مصدق دات كام") جهت دوباره زنده كردن "دمكراسی" با رهبری سازمان سيا و امام راحل است.

"او يك سياست باز نبود، او رهبری رويايی بود، فراتر از يك دولتمرد، كه ميبايد با گاندی، ماندلا، مارتين لوتر كينگ و جورج واشينگتن همسنجی كرد."

hamid dabashi-Arang Keshavarzian-ervand abrahamian-Firoozeh Kashani-Sabet

"دقيقا همانگونه كه در تابستان ١٩٥٣ شاه (پادشاه ايران را ميگويد) مجبور بود جايگاهش را در ايران دوباره مستحكم و باز ساخت كند، احمدی نژاد و خامنه ای مجبور اند مجددا مرجعيت خود را با شيوه های مختلف بر جامعه تحميل كنند."

دكتررر آرنگ كشاورزيان، استاد دانشگاه نيويورك (اينجا و اينجا)، در نشستی در ١٩ آگوست در دانشگاه كلمبيا با نام "كودتای ١٩٥٣ و جنبش ٢٠٠٩"، با حظور شيخ حميد دباشی، مِستِر ارواند آبراهاميان و دكتررر فیروزه کاشانی- ثابت

تبليغ در تارنمای ناياك (تريتا "پارسی" و ديگر نوكران استيت دپارتمنت)
همچنين در "شهرزاد نيوز": بررسی تطبیقی ٢٨ مرداد ٣٢ و تابستان ٨٨"

+
دباشی، عبادی، چامسکی، خوان كول، شيخ احمد صدری، امید معماریان،
لیلی پورزند و... در نشست حقوق بشری آتلانتا (٢٩ آگوست)