Wednesday, July 29, 2009

Neda Agha-Soltan-San Francisco-hejab-arts-women's rights

شب پيش، ساعتی پس از ارسال ای-ميل به خانم پاولا اسلاتر، پاسخی از ايشان دريافت كردم. ايشان توضيح دادند كه هنگامی كه ساختن تنديس را آغاز كردند، تنها فرتوری از ندا كه واقعی بودنش كاملا به ثبوت رسيده بود (!) فرتوری است كه ندا را با حجاب اسلامی نشان ميدهد! هيچ توضيحی هم ندادند كه چگونه آن فرتور بدستشان رسيده، و چه كسانی آنرا "كاملا" تصديق كرده اند. ايشان همچنين توضيح دادند كه تنديس ندا برايشان گران تمام شده و نميتواند دگرگونی ای در آن ايجاد دهند.

پس از دريافت پاسخ، يك بار ديگر به او ای-ميل زدم. نوشتم كه گرچه نميتوانم به آنچه كه در مورد اهميت دگرگونی در تنديس ندا برای او نوشته ام بيافزايم، ولی اگر تنها مانع دگرگونی در شكل تنديس مالی است، شخصا هر طوری كه شده، هر مبلغی را كه بخواهند با ياری هم ميهنان ام تهيه و برای ايشان ارسال خواهيم كرد.

در ای-ميلی كه بامداد امروز دريافت كردم، خانم اسلاتر پاسخ داده اند كه برآن ‌اند كه تنديس ديگری از ندا بسازند و به ايرانيان پيشكش كنند، و توضيح داده اند: "به آگاهی همگان خواهم رساند كه چرا اينبار تنديس ندا را بدون حجاب آزارنده ساخته ام."

چگونه؟ براستی دردآور است. ايشان توضيح ميدهند:

"من به اهدای دومين تنديس برنگ ندا در مراسم بزرگی در واشنگتن كه "اتحادیه روابط عمومی ایرانی-آمریکایی ها" ("PAAIA") (اينجا و اينجا) در ماه اكتبر با ميزبانی رودی بختيار برگذار خواهد كرد متعهدم. رودی به مدت ٩ سال مجری "هِدلاين نيوز" سی ان ان بود و ضديت اش را با رژيم اسلامی از كسی پنهان نكرده است. رودی چند هفته پيش با من تماس گرفت و خواهش كرد كه در اين مراسم ضمن سخنرانی تنديس برنگ را اهداء كنم، و گفت كه ميخواهد گفتگوئی نيز با من برای سی ان ان انجام دهد. هنگامی كه به او گفتم كه تنديس دوم، ندا را بدون حجاب نشان خواهد داد بسيار شاد شد. من افتخار ميكنم كه همراه با كريستيان آمانپور، هيلاری كلينتون، ميشل اوباما و برندهء جايزه نوبل سال ٢٠٠٣، شيرين عبادی، به اين مراسم دعوت شده ام...."

+

3 Comments:

Anonymous Babak Khandani said...

لابی جمهوری اسلامی از هیچ، موضوع می سازد تا صحنه را همیشه پر کند و جلوی دیگران را بگیرد. اما تحولات یک ماهه گذشته در ایران به خوبی نمایانگر این است که حنایشان دیگر رنگی ندارد و به قول فرانسویان هنگام آن رسیده که این صفحۀ خط خورده را عوض کنند.

بابک خندانی

8:27 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

بابك گرامی، نكته ای كه من بر آن همواره پافشاری ميكنم اين است كه گرچه اين گروهها برای جمهوری اسلامی لابی ميكنند، خودشان آمريكائی اند. اين نكتهء بسيار مهمی است كه اميدوارم سينه چاكان جمهوری اسلامی نيز، كه اينان را "دوست" ميپندارند، به آن توجه كنند. شناساندن اين گروهها بعنوان "لابی جمهوری اسلامی" توسط افرادی مانند حسن داعی، فقط جهت پنهان كردن دست عمو سام صورت ميگيرد.

2:41 PM  
Anonymous Babak Khandani said...

این درست است که جمهوری اسلامی خود ابزاری است ساخته شده برای سود آمریکا.
اما آمریکائی دانستن این عربهای فارسی زبان اظهار لطف است به آنها. این گروه همان اندازه آمریکائی هستند که برده‌های سیاهی که در پنبه‌کاریهای ایالتهای جنوبی به کار کشیده شده بودند.

6:55 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home