Friday, March 31, 2006

هيچگونه همبالی ميان ‌اظهارات زير می بينيد؟ آيا نوكر و ارباب استدلال های يكديگر را محكم تر نمی كنند؟


!ما به ياری آمريكا نه ميگيم

برای ترجمه ی بيانيه اينجا كليك كنيد

آورندگان خمينی وحاميان "سابق" رژيم انيرانی كه خود تا خرخره وابسته به اربابان جهانی بوده و می باشند هر نوع ياری از آمريكا را برای به اصطلاح براندازی رژيم اسلامی (تا حالا كه خيلی خوب بوده) محكوم كرده و اظهار دارند: "مردم ايران هنوز از ياد نبرده اند كه دولت آمريكا دستاوردهای تلاش هايشان برای دستيابی به آزادی و استقال را با كودتای ننگين ٢٨ مرداد عليه دولت ملی دكتر مصدق پايمال كرد و كشور را به محافل ديكتاتوری پهلوی فرو كشاند."

برخلاف آمريكاييها كه به انقلاب ٧٩ خيره مانده اند، برای خود ايرانيان رويدادهای ١٩٥٣ و برقرارسازی نظام ستمشاهی بسيار نمودارتر می باشد. اين آخوندها بودند كه برای نخستين بار در طی يك صده ايران را از چنگال جهان خواران درآوردند. با اشاره به اينكه آمريكا بايد اين واقعييت های تاريخی را در مد نظر داشته باشد، كاركنان "شورای روابط خارجه" توصيه می كنند كه كاهش تحريم، رها كردن دارايی های مسدود شده و برقراری روابط ديپلوماتيك نيز بايد بر روی ميز مذاكرات گذاشته شود.

قطع بازپخش برنامه های تلويزيون "گوناز" توسط دولت تركيه

صبح ايران
٣٠ مارس ٢٠٠٦

با اينكه گفته ميشد در جريان موج تجزيه طلبی آذربايجان و تشكيل كنگره ی اول و دوم در جمهوری "آذربايجان" دولت تركيه نيز با پخش و رله برنامه "آذربايجان جنوبی!" كه "گوناز" نام داشت اقدام ميكرد، با شدت گرفتن توطئه های دشمنان ايران كه اينك مشخص شده جيره خواران جمهوری "آذربايجان" هستند، روز گذشته اعلام شد كه دولت تركيه اين برنامه ی تلويزيونی ضد ايرانی را كه از شيكاگوی آمريكا پخش ميشد (!) از طريق ماهواره ی "ترك ست" قطع كرده است. فردی بنام ابالی كه خود فروخته ی نادانی است و تصور ميكند حتی يك آذربايجانی در ايران اين آمادگی را دارد كه از طرح جدايی آذربايجان از ايران حمايت كند از اين اقدام ناگهانی دولت تركيه شگفت زده شده است! و مسلماً جيره خواران ديگر دولت جمهوری "آذربايجان" نيز عصبانی شده اند.

احمد ابالی، رئيس اين شبكه تلويزيونی، در يك كنفرانس خبری در باكو گفت در پی در پی مذاكرات [جمهوری اسلامي] و تركيه، دولت تركيه تصميم گرفته است كه از بازپخش برنامه های تلويزيون گوناز از طريق ماهواره ترك ست خودداری كند.

وی افزود: به هر حال، ما فكر می كنيم كه اين امر ناشی از يك سوء تفاهم جدی است و معتقديم كه مشكل به زودی حل خواهد شد.

ابالی گفت: ما هرگز فكر نمی كرديم كه به دليل مناسبات ايران و تركيه، تلويزيون گوناز به اين سرعت از ماهواره ی ترك ست محروم شود. وی گفت آذربايجانی های خارج از همچنان كمك های مالی خود را در اختيار تلويزيون گوناز می گذارند، با وجود اين، همكاری با ديگر شركت های بين المللی برای پخش برنامه ها می تواند با مشكلات مالی همراه باشد! در حاليكه همه ميادنند سخنان وی لاطائلاتی بيش نيست و هيچيك از آذربايجانی های خارج از كشور پولی نمی دهند و تنها مزدوران رژيم جمهوری "آذربايجان" از اين دولت برای توطئه های خود پول دريافت ميدارند...


نويسنده به جای اينكه بنويسد حتی يك آذربايجانی خواستارجدايی آذربايجان از ايران نيست می نويسد "آمادگی" را ندارد كه از اين طرح حمايت كند!!!

Thursday, March 30, 2006

!سازمان ملل جايزه "قهرمان زمين" را به يك تروريست گروگانگير می دهد

ايسنا

Wednesday, March 29, 2006

مقاله ی "رابرت اسپنسر" در رابطه با محمد رضا طاهری آذر، تروريستی كه با خودروی خود ۹ انسان بی گناه را در دانشگاه کارولينا به قتل رساند:

كشتار برای الله (ا‌نگليسی)

!مخملباف همون مخملبافه ماسکش عوض شده

بصير نصيبي
انتشارات سروش، تيغ و قيچي در خدمت فضاي آزاد

پژوهش های ايرانی
A relatively good article by Paul Jackson in the Calgary Sun. After all, when was the last time you read a statement even approaching Jackson’s daring acknowledgment that after the fall of the monarchy “Iranian women were brutalized and hundreds of thousands of decent Iranian men and women were slaughtered.” In the New York Times, where they actually praise and congratulate these killers and murderers? We also hardly ever see any reference at all to the White Revolution (see Links). Jackson’s mention of these reforms is praiseworthy, given the Islamist Republic’s legitimizers and apologists’ preference for “the 1953 coup against Mossadegh” as the only event during the Pahlavi II era worth mentioning! The 1979 Islamo-“communist” revolution was in a sense, as some commentators have pointed out, the ultimate expression of the feudal-clerical reaction towards the series of reforms to which the White Revolution collectively refers.

I do, however, strongly disagree with the writer on one point. The Iranian government did not fall because the Carter administration “deserted” or “abandoned” the Shah. The Iranian government fell because the Carter administration conspired against it and actively sponsored its fall.
Here’s the shameless WILLIAM O. BEEMAN again (use the blog’s search engine for previous references), drooling over the prospect of a thaw in US-Islamist Republic relations. Of course, he avoids the term “Islamic Republic” like the plague (and rightly so, given his objective) and calls its officials, undoubtedly the true representatives of a people they’ve imprisoned, tortured, murdered and stoned to death for the past 27 years, “Iranians” instead, but such deception is essential to his thesis that "Iranians" have been in a state of GHAHR (sulking/ not on speaking terms) and feel resentment towards the United States. That thesis requires that you NOT distinguish between the Iranian people and their oppressors.

You despicable ...
The American-Iranian "Dialogue":
No One Knows What Washington Wants

Al-Hayat
March 27, 2006

Tuesday, March 28, 2006

باور كنيد كه اگر بجای طياره های قراضه ی "ممد رضا" هواپيماهای جنگی اسلامی-اوكراينی-روسی فعلی را داشتيم، دفاع مقدس آنقدر تلفات به جا نمی گذاشت.

اف ١٤ بازنشسته می شود

"ما دموکراسی را به معنای آن چیزی که در اروپا و امریکا و به طور کلی کشورهای غربی است، قبول نداریم و ما آن چیزی را قبول داریم که در اسلام هست و در مورد حقوق بشر هم همین‌طور... به تساوی حقوق زن و مرد هم اعتقاد نداريم همه‌ی کشورها و حتا برخی کشورهای اروپایی هم در پذیرش حقوق تساوی برای زنان تحفظ دارند. و هر چیزی که ما قبول داریم در چارچوب اسلام است و اصلاً بدون اسلام هیچ چیز مزه‌ای ندارد."

AZADEH MOAVENI, SHAME ON YOU

"That an Islamic hard-liner [Ahmadinejad] has inspired such pride among even secular, Westernized Iranians says everything about the political climate in Iran today and shows how Ahmadinejad has transformed himself from a lightly regarded ideologue to a national hero."

تايم : اكثر مردم ايران به احمدي نژاد علاقه مند شده اند

نگرانی شمس الواعظین (رفيق جناب بهنود) از عواقب خطرناک تعطیلی 15 روزه رسانه های اسلامی

آفتاب

Sunday, March 26, 2006

.آمریکا در ایران اشغال شده دفتر می زند

پايگاه جمعی عدالتخواهی اسلامی ( به نقل از مجله "تركيش ويكلي" ): راس ويلسون سفير آمريكا در آنكارا اعلام كرد كه دولت آمريكا در تلاش است تا در آينده اي نزديك يك دفتر نمايندگي در ايران بازكند.

به گزارش نوسازی راس ويلسون سفير آمريكا در آنكارا اعلام كرد كه دولت آمريكا در تلاش است تا در آينده اي نزديك يك دفتر نمايندگي در ايران بازكند.

چند هفته پيش وزير امور خارجه آمريكا كاندوليزا رايس اعلام كرده بود كه اقداماتي در زمينه توسعه فعاليتهاي دفاترنمايندگي آمريكا در نقاط مختلف جهان در حال انجام است.

در همين زمينه ويلسون با اضافه كردن به سخنان رايس افزود دولت آمريكا در نظر دارد كه آژانسي نيز در ايران باز كند.

دولت آمريكا بيشتر از 25 سال است كه هيچگونه نمايندگي در ايران نداشته است.

هدف از باز كردن چنين دفتري به گفته ويلسون بهبود روابط، بالا بردن سطح آگاهي آمريكا در مورد ايران ودرك بهتر از اوضاع داخلي ايران است.

در بخش يادداشت روز "صبح ايران" خواندم كه در جمهوری اسلامی افغانستان خيابانی را بنام خمينی و خيابان ديگری را بنام خامنه ای نامگذاری كرده اند! آنهم افغانستانی كه فقط ٥ درصد مردمش شيعه هستند!

Saturday, March 25, 2006

"از همان نخستین روزهای شکل گیری تاریخ اسلام، ایرانیان علاقه خاصی به امامان شعیه داشته اند. از همان اوایل آغاز رونق اسلام، ایرانیان در چهره امامان شیعه، آن راد مردانی را می یافته اند که با پیشینیه دیانت و نجابت ایرانی زرتشتی نه تنها ناسازگار نبود، بلکه ایرانیان را به مدارج بالاتری از خداشناسی، رهنمون می شد."


کشتار ایرانیان بدستور علی ١
کشتار ایرانیان بدستور علی ٢
علی و نقش او در مقدمات جنگ نهاوند
قسمتی از کارنامه ی درخشان زندگی امام علی

.گفتگوی تلاش با عبدالرضا كريمي، از حزب دمکرات کردستان

.با سپاس از قلم

پيشرفت دنيا از آتش است

شب چهارشنبه‌سوري در ايران باستان بر فراز قصر پادشاهي، يا كاخ‌هاي بزرگ، خرمني از آتش روشن مي‌كردند و ديگران نيز بالاي بام خانهي خود، آتش روشن مي‌ كردند. آتشكده‌ها در ايران باستان، نه تنها جاي عبادت، بلكه دادگاه، درمانگاه و دبستان هم بود.

Friday, March 24, 2006

تابلوی نوروزی امير، طراح ايرانی، با فرتور پادشاه ايران، محمد رضا شاه پهلوی، در لس آنجلس


به گفته راديو فردا، "خانم پری صابری پس از انقلاب به متن های کهن بویژه شاهنامه روی آورد." از راديو فردا سپاسگذارم، چون من خيال مي كردم كه ايشان به "تئاتر عاشورايی" روی آورده بودند!

Wednesday, March 22, 2006

هنگامی که می گوییم "نوروز ۱۳۸۵" در واقع تاریخ را تحریف کرده ایم ، از عمرتاریخی ایران و تیره هایش کاسته ایم.

تورج پارسی

"قرآن قبل از قانون مدنی انگليس و فرانسه که مدعی احقاق حقوق بشر هستند حق آزادی و رعایت حقوق زنان را بیان کرده است و این شعار نیست."

"يكی از اشكالات [جمهوری اسلامی] اينه كه در داخل آمريكا لابی نداره... به نظر من دوستان ما در وزارت خارجه بايد تلاش بكنند كه لابی های قوی در خود آمريكا درست بكنند."

نگران نباشد. سرمايه داران و شركتهای آمريكايی لابی ها‌ای را كه ايشان در نظر دارند خودشان درست كرده اند. همه می دانيم كه AIC نمونه ای از آنهاست. البته اين نكته بی ربط است، چون آمريكا نيازی به قانع كردن خودش برای پشتيبانی از نوكران دست نشانده خود ندارد. علاوه براين آيا می توان برای پشتيبانی از جمهوری ضد ايرانی لابی هايی بهتر از مطبوعات آمريكا تصؤر كرد؟

Tuesday, March 21, 2006

"آنچه ما می خواهيم استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی است. ما می خواهيم كه تمام شعارهای اوايل انقلاب [اسلامی، اجنبی، تحميلی، ضد ايرانی...و شكوهمند] به عمل گذاشته شود."

!"همه زندانيان عقيدتي يا آزاد شده اند يا به مرخصي آمده اند"

اگر به بخش "پيوندها" دربسياری از اين وبسايتها و وبلاگهای مدعی طرفداری از دمكراسی و حقوق بشر نگاهی بياندازيد، سايتی خواهيد ديد به نام "كانون زنان ايرانی". دو روز پيش بطور اتفاقی در اين سايت نوشته ای را به نقل از بلاگ فردی به نام "حنیف مزروعی" خواندم كه اين روزها كه در همه ی وبلاگها صحبت از اكبر گنجی است خواندنش ميتواند بسيار آموزنده باشد. كافی است كه فقط به عنوان مقاله نگاه كنيد تا هدفشان را دريابيد، و ببينيد كه چطور اين دروغ پردازان حرفه ای از هر فرصت استفاده می كنند تا چهره راستين رژيم اشغالگر را پنهان كنند.

"براي تنها زنداني نوروز"

Saturday, March 18, 2006

.با بهترين آرزوها برای هم ميهنانم، نوروزتان شاد و پيروز باد

مدير امور زنان "وزارت آموزش و پرورش" در بخش ديگري از سخنان خود با مقايسه زن قبل از انقلاب اسلامي و زن پس از انقلاب، گفت: زن در نظام ستم شاهي و در بخش‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي به عنوان مهم‌ترين مخاطب آنها در 3 محور باستان‌گرايي، غرب‌زدگي و دين‌ستيزي انتخاب شده بود...بعد از انقلاب اسلامي و به بركت انديشه‌هاي امام نگرش‌هاي نادرست نسبت به زنان تقريبا شكسته و زمينه براي رشد و شكوفايي زن در همه عرصه‌ها ايجاد شد.

آرامگاه شاهزادگان ساساني با تابوت هايي که نمونه آن تاکنون در هيچ آرامگاهي ديده نشده است در شهر گور کشف شد. ديوارهاي اين آرامگاه با نقاشي هاي شاهزادگان ساساني تزيين شده و کف آن با رنگ هاي سفيد، قرمز اخروي و سبز و زرد نقاشي شده است.

Friday, March 17, 2006

اصلاح طلب است، ولی به نكته های مهمی اشاره می كند (همكاري و عضويت علي افشاري در "كميته خطر جاری"...).

به ياد داريد چگونه چند ماه پيش روزنامه "گارديين" تاريخ باستانی ايران را مورد تمسخر قرار داد و بر پادشاهان ايران برچسب "امپراتوری شيطانی" زد؟ درست است كه دشمنی رسانه های غربی با تاريخ دو دوره پيش از اسلام و پهلوي پديده ی تازه ای نيست، و گرداننگان سايتهای فارسی زبان صد البته حق دارند كه ياوه گويی های اربابانشان را بازتاب بدهند، چون با هم شريكند، ولی حتی يك بچه ٤ ساله هم می فهمد كه تعظيم كردن كسانی كه خود را "آژانس خبری كوروش" می نامند در برابر روزنامه ای كه كوروش بزرگ را يك شرور خطاب می كند شرم آور است.

Wednesday, March 15, 2006

"تا روحيه شهادت‌طلبي و ايثار در بين مردم نهادينه نشود، مسائل و مشكل‌هاي كشورمان برطرف نخواهد شد و اين محصول انقلاب ما نيست؛ بلكه تاريخ اسلام بيان‌گر اين حقيقت است."

"امام مي‌گفت اسلام در خطر است،‌ براي اين‌كه بيگانگان استعمارگر بر مردم مسلمان حكومت مي‌كنند، چون يك رژيم وابسته به بيگانه، چپاول‌گر و جبار بر جامعه حاكم است....از ديدگاه امام اسلام در خطر است، چون به دستور قدرت‌هاي استعمارگر ميان رژيم شاه و صهيونيست‌ها پيوندي ايجاد شده تا خاورميانه و كل جهان اسلام را تحت سلطه‌ي آمريكا قرار دهند."

به گزارش ايسنا، در "حسينيه‌ي امام خميني" كه قرار بود خاتمي سخنراني كند، جمعيت بسيار زيادي حضور داشتند و پيش از ورود خاتمي و در هنگام ورود با شعار‌های پايين از وي استقبال كردند:

سلام بر سه سيد فاطمي؛ خميني، خامنه‌اي ، خاتمي‌ !
صل علي محمد ، ياور رهبر آمد!
خامنه‌اي زنده باد ، خاتمي پاينده باد!
خاتمي خاتمي تشكر تشكر!

"علي‌رغم وجود كاستي‌ها و كمبودها در كشور، دستاوردهاي ارزشمند و كم‌نظير انقلاب را نبايد ناديده انگاشت و غيرمنصفانه قضاوت كرد. مقايسه‌ي اجمالي شرايط عرصه‌هاي مختلف كشور، قبل و بعد از انقلاب گوياي حقايقي است كه نبايد مكتوم بماند. تلاش‌هاي قابل توجهي صورت گرفته و آينده‌ي نويدبخشي فراروي ملت ماست."

فرتوری زيبا از يك يوزپلنگ ايراني
آيين برافراشتن درفش كاوياني در سرزمين درفش‌هاي برافراخته

پژوهش‌هاي ايراني

٢٤ اسفندماه، زاد روز رضا شاه بزرگ


"جبال برف‌آلود ايران مدتي بود که نمايش داشت و افق بي‌تغيير عراق را چون ديواري جليل و مزين به آسمان مربوط مي‌ساخت. اما درشکه در رسانيدن ما به خاک وطن، مثل اين بود که تعللي دارد يا شدت شوق، حرکت او را در چشم من کُند و تعلل آميز جلوه‌گر مي‌ساخت. مدتي هم که در گمرکخانه تلف شد بيشتر آتش اشتياق مرا شعله‌ور گردانيد. عاقبت به خاک ايران رسيديم. چنان شور و سروري در من ايجاد گرديد که بي‌اختيار از درشکه فرود آمده بر خاک افتادم و بر زمين بوسه دادم. در هيچ واقعه اين قدر رقت نکرده بودم. خاک اين سرزمين مقدس، گويي توتيايي بود که چشم انتظار کشيده ما را روشني بخشيد... از حب وطن راسخ‌تر هيچ ريشه محبتي در قلب انسان فرو نرفته است... به به از اين نسيم سرد و برنده که از کوهسار ايران به دشت عراق مي‌گذرد! به به از اين اتلال و تپه و ماهورهاي پراکنده که مرتع عشاير ايران را در سينه و دامان خود نشو و نما مي‌دهند! به به از اين رود حلوان "الوند" که دره‌هاي قصرشيرين و "قلعه سبزي" را مي‌بوسد! في الحقيقه هر چيز کوچک و بي اهميتي که در موقع عادي ابدا نظر را جلب نمي‌کند، اين هنگام چنان در برابرم چهره‌نمايي مي‌نمود که مثل عزيزترين يادگارها همواره در نظرم مجسم خواهد ماند... خدا عمر بدهد که اين وطن جذاب و عزيز را به قدري آباد کنم که حتا خائنان راحت‌طلب سست عنصر عياش [کنايه به احمد شاه است] هم آن را ترک نگويند و خارجه را بر آن ترجيح ندهند."

رضاشاه پهلوی

روزشمار دوره شانزده ساله پادشاهی رضا شاه

Monday, March 13, 2006

پاسداشت آثار ملی به سبك جمهوری اسلامی

اداره‌ راه استان فارس بناي چارتاقي پيش ‌از دوره‌ي اسلامي را كاملا نابود كرد. چارتاقي "ركن‌آباد"، در كيلومتر ‌١٠ جاده‌ي شيراز به اصفهان، پيش‌از دوره‌ي اسلامي ساخته شده و در آن دوران با تغيير كاربري به‌عنوان اقامت‌گاه استفاده مي‌شده است. چارتاقي ركن‌آباد در فهرست‌ آثار ملي ثبت شده بود.

راه حل جلوگيري از فرار مغزها، طبق اظهارات مكارم شيرازي

راه حل اين است كه بايد انگيزه معنوي را در اين قشر پررنگ‌تر كرد...اين استعدادها بايد در حوزه رشد كرده و مبلغ دين و اسلام در جامعه و جهان شوند تا از اين طريق سياست و افكار حوزه را در جامعه ترويج دهيم.

Sunday, March 12, 2006

ebrahim yazdi-abbas amirentezam


٢١ اسفندماه "٥٧"، برابر با ١١ مارس ١٩٧٩

مجله آمريكايی تايم - جيمز بيل، معاون مركز پژوهشهای خاورميانه در دانشگاه تگزاس و كارشناس مسائل ايران، در يك ميز گرد مطبوعاتی كه بوسيله مجله تايم ترتيب داده شده بود شركت كرد و درباره ميزان نفوذ آمريكا در ايران انقلابی سخن گفت. او كه با برخی از اطرافيان خمينی بخوبی آشنائی دارد از عده ای نام برد كه در آمريكا تحصيل كرده اند و محافظه كارند. مردانی كه آمريكا ميتواند با آنان كنار بيآيد. جيمز بيل از ٨ تن از نزديكان و مشاوران خمينی از جمله ابراهيم يزدی و عباس امير‌انتظام نام برد. او در باره ابراهيم يزدی كه مدت ١٠ سال در شهر هوستون اقامت داشته و با او تحصيل ميكرده است گفت: يزدی مردی جدی و از طرفداران سرسخت آمريكاست. جيمز بيل در مورد امير‌انتظام گفت: انتظام در رشته مهندسی در كاليفرنيا تحصيل كرده و هرچه بخواهيد آمريكايی است.

شورش ٥٧ در آيينه مطبوعات؛ شهرام جاويدپور

Saturday, March 11, 2006

ahmad kasravi

"بدانيد اي ايرانيان حوادث امروز به پيشواز شما آمده . شما بايستي بينديشيد و آينده را بديده گيريد و حوادث را پيش بيني كرده بجلوگيري پردازيد . نكرده ايد و اينك حوادث بسروقتتان رسيده. اكنون شما در آخرين سنگريد. اگر باز سستي نماييد، باز بهانه آوريد، اين سنگر را هم از دست خواهيد داد و سيل حوادث شما را خواهد پيچانيد و خدا مي داند كه سرگذشت اين توده چه خواهد بود. بدانيد اي ايرانيان، آسمان براي شما نخواهد گريست، زمين براي شما بلرزه نخواهد افتاد."


احمد كسروي، روشنفكر راستين و ميهن پرست ايرانی، كه شصت سال پيش در چنين روزی به دست اعضاي فدائيان اسلام با ضربات چاقو به قتل رسيد.

بيانيه مطبوعاتی درباره ی يک عکس

مهناز تميزی
:فقط بخوانيد و بخنديد

شيرين عبادي: خشونت نيروي انتظامي فاقد مجوز قانوني است!

قوانين "ايراني" متاسفانه حاوي نکات تبعيضآميزي است! اميدوارم که احترام به قانون خصوصا قانون اساسي [جمهوری اسلامی] بيش از گذشته رواج يابد!

Friday, March 10, 2006

رنسانس وارونه
بحران روشنفكری در ايران

نويسنده: نادره افشاری
(سايت كاوه روم)

بخاطر مخالفت حاميان رژيم اسلامی در تورنتو با "سياسی كردن" مراسم چهارشنبه سوری، سرانجام تصميم گرفته شد كه آن مراسم در دو مكان مختلف به اجرا درآيد. با اين حال، مقامات شهر، به ويژه شخص خانم "شلی كارول"، از گروه ايرانی و ضد جمهوری اسلامی همواره انتظار دارند كه در مراسم خود از نشان دادن پرچم "شيرو خورشيد پهلوی" خودداری كرده و از پرچم عنكبوتی-اسلامی استفاده كند! دشمنان نام پهلوی هم كه صد البته با خانم "كارول" موافقند:

Controversy erupts over Iranian New Year celebration
Plan to fly traditional flag raises concerns

:حتماً بخوانيد

What Really Happed to the Shah of Iran

Thursday, March 09, 2006

تعليمات دينی در كتاب‌های آن زمان سخت‌ترين درس بود. ساده‌ترين و زيباترين و پربركت‌ترين درس اصلاً آدم را بيزار می‌كرد وقتی ما می‌خواستيم شروع كنيم اول برنامه‌ريزی شد كه چكار كنيم. ريشه كار را در آموزش و پرورش جستجو كرديم. خوب آموزش و پرورش هم دست شاه و عناصر او بود و مسئوليت آموزش و پرورش هم بازن كثيفی بود كه رئيس فواحش شاه بود.

"خاطرات قرآنی" پيش از انقلاب اسدلله بادامچيان، عضو شورای مركزی حزب مؤتلفه اسلامی.

زنان در هزار و چهارصد سال پيش براساس آموزه هاى دين اسلام از حق تملك اموال و اداره مستقل در فعاليت هاى اقتصادى برخوردار شدند و امروز ما براى احياى اين حق نيازمند تلاش مجدد هستيم.

الهه كولايى، قهرمان فمنيستهای مسلمان

فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به ''كوفي عنان'' دبير كل سازمان ملل،خواستار پاسخگويي وي به عملي نشدن منشور حقوق بشر سازمان ملل در سطح جهان شد!

نامه فراكسيون زنان مجلس به دبيركل سازمان ملل متحد

"برخورد ميان تمدنها نيست، بلكه ميان نگرشهای قرون وسطی ای و سده بيست و يكمی است."


ياران انجمن پادشاهی با نام وفا سلطان آشنا هستند.

:حجةالاسلام صادقي اردستاني در گفت و گو با روزنامه قدس

"سلمان فارسي؛ حكيمي عارف و انديشوري فرزانه"

Wednesday, March 08, 2006

يكي از قيام‏هاي خونين مردم مسلمان ايران به رهبري مراجع تقليد در قرن معاصر، كه نقطه عطفي در تاريخ قيام‏هاي اسلامي در تاريخ صد ساله اخير است، قيام مردم مسلمان در مسجد گوهرشاد، در كنار مرقد مطهّر حضرت امام رضا ـ عليه‏السلام ـ بر ضد ديكتاتوري رضاخان، و كشف حجاب او است.

"قيام خونين گوهرشاد در ماجراي كشف حجاب"، خبرگزاری فارس

ما، گلهای خندانیم ...... فرزندان ایرانیم
ایران پاک خود را ...... مانند جان می دانیم
ما باید دانا باشیم ...... هُشیار و بینا باشیم
از بهر حفظ ایران ...... باید توانا باشیم
!آباد باشی ای ایران! ...... آزاد باشی ای ایران
!از ما فرزندان خود ...... دلشاد باشی ای ایران


از گلهای خندانی که نوحه خوان و چُسناله ای شدند

Tuesday, March 07, 2006

چهارشنبه ١٦ اسفند ماه ٥٧

نيويورك - رويتر - پادشاه ايران كه اكنون در مراكش بسر ميبرند در مصاحبه ای با باربارا والترز خبرنگار شبكه تلويزيونی ا. بی. سی. آمريكا گفتند كه بهيچوجه قصد كناره گيری از مقام پادشاهی ايران را ندارند. پادشاه در اين مصاحبه كه اولين مصاحبه ايشان بعد از خروج از ايران بود، گفتند من برای سامان دادن باوضاع كشورم را ترك كردم اما ظاهراً اقدام من نتيجه معكوس داده است. پادشاه در اين مصاحبه ضمن اشاره به ايمان عميق خود به خداوند و تلاشهائی كه در راه سربلندی ايران و رفاه مردم ايران كرده اند، افزودند از اوضاعی كه بر كشورشان ميگذرد بشدت رنج ميبرند.


آذرشهر- پاسبان مجيد تركمانی را در حاليكه در كميته انقلاب اسلامی آذرشهر تحت بازجوئی بود با شليك چند گلوله بقتل رساندند و جسدش را به پشت اتومبيل بستند و در خيابانهای شهر حركت دادند.

نمايشگاه لباس‌هاي ايراني - اسلامي در بلگراد گشايش يافت

معرفي جايگاه حضور زن در مكتب اسلام و نظام اسلامي از زوايه و نگاه پوشش، ترسيم هنر زنان مسلمان ايراني در فرهنگ اصيل و سنت‌هاي ديرين آن و ارايه حجاب كامل و برتر در جامعه اسلامي به عنوان پوشش ملي، از جمله هدف‌هاي برگزاري اين نمايشگاه عنوان شده است.


نظرات یک "مجتهد" زن درباره بلوغ دختران و پسران

وي با بيان اينكه عقد يك دختر 9 ساله از نظر هيچ فقيهي باطل نيست، اظهار داشت: سن نكاح يك امر قراردادي است البته بايد با شرع هم منطبق باشد زيرا لوازم شرعي بر آن مترتب است.

.جنايتكاران مدافع حقوق زنان در ايران

اگر نام به قول خودشان "انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران" كه "تشكيل دهندگان آن زنان مبارز ايراني در شهرهاي مختلف ميباشند"، فقط در سايت های اسلامی، "جمهوری خواه" و تجزيه طلب مطرح مي شد، به اين دروغ پردازان جنايتكار(بله، تحريف تاريخ كشورمان نه تنها جنايت، بلكه كثيفترين نوع جنايت است) كه در چنين پوششی به ميدان می آيند ( و خود به اصطلاح "اپوزوسيون" وابسته و از درون فاسد به ميدان می آورد) تا درهيچ شرايطی از نيش اصلی محروم نمانيم اكنون اشاره نمی كردم. خود بخوانيد و قضاوت كنيد:

"تاريخچه و قدمت صد ساله مبارزات زنان در ايران زمين"

پسر نوجواني‌ كه‌ بخاطر فقر از آپارتمان‌ها خوراكي‌ مي‌دزديد

پسر 16 ساله‌يي‌ كه‌ بخاطر فقر و نياز مالي‌ اقدام‌ به‌ سرقت‌ كفش‌ و مواد خوراكي‌ از آپارتمان‌هاي‌ تهران‌ مي‌كرد، دستگير شد.

دو روز قبل‌ ماموران‌ گشت‌ كلانتري‌ 147 گلبرگ‌ تهرانپارس‌ متوجه‌ حضور مشكوك‌ پسري‌ جلوي‌ يك‌ آپارتمان‌ شدند و اين‌ نوجوان‌ وقتي‌ ماموران‌ را ديد با دادن‌ علامت‌ به‌ پسر ديگري‌ كه‌ روي‌ پشت‌ بام‌ يك‌ خانه‌ بود، او را فراري‌ داد اما خودش‌ هنگام‌ فرار دستگير شد. اين‌ پسر 16 ساله‌ بعد از دستگيري‌ تحت‌ بازجويي‌ قرار گرفت‌ و به‌ پليس‌ گفت‌: من‌ و دوستم‌ بخاطر بي‌پولي‌ به‌ آپارتمان‌هاي‌ چند طبقه‌ مي‌رفتيم‌ و از جلوي‌ در خانه‌ها كفش‌هايشان‌ را مي‌دزديديم‌، بعضي‌ اوقات‌ هم‌ از انباري‌ يا پاركينگ‌ اين‌ خانه‌ها گوني‌هاي‌ برنج‌، قند و شكر يا مواد غذايي‌ مي‌دزديديم‌.

عليرضاي‌ 16 ساله‌ به‌ 6 فقره‌ سرقت‌ اعتراف‌ كرد و تلاش‌ براي‌ دستگيري‌ همدست‌ وي‌ ادامه‌ دارد.

استاد "دانشگاه" به تشریح نقش قرآن در زندگی و درمان روحی بشر پرداخت

"دانشکده علوم پزشکی تبریز تاکید کرده است که در تمام مراکز درمانی جهت درمان روحی از صوت قرآن استفاده شود چرا که گاهاً مریضانی که پس از عمل با تزریق مرفین هم تسکین نیافته اند با صوت دل انگیز قرآن آرامش یافته اند."

Sunday, March 05, 2006

"!تا جهان زير پوشش قوانين اسلامی قرار نگيرد دست بر نمی داريم"

چند عكس از تضاهرات برادران و خواهران اسلامی در ترونتو كه دو هفته پيش در اعتراض به ‌انتشار كاريكاتورها انجام گرفت.

از وبلاگ بی ناموس

Saturday, March 04, 2006

تا آنجا كه من سراغ دارم، وبلاگ سرباز كوچك نخستين سايتی بود كه به مقاله سر تا پا دروغ "ادوين بلك" در باره روابط رضا شاه بزرگ و ميهنمان با آلمانهای نازی در نقدی كوتاه اشاره كرد: اينجا و اينجا و اينجا.

پس از گذشت چند هفته می بينم كه آقای عباس ميلانی هم در مقاله ای به اين دلقك پاسخی داده اند. نوشتن اين نقد به زبان پارسی چه فايده ای دارد نمی دانم. از اينكه آقای ميلانی به روی خود نمی آورند كه هدف آشكار "ادوين بلك" هتك آبروی شخص رضا شاه بزرگ است هم بگذريم. اما براستی متأسفم كه ‌ايشان تصميم گرفتند كه نوشته خود را در وبسايت "روز" منتشر كنند و با اين كار به يك مشت بچه آخوند تحصيل كرده... و دشمنان ايران و نام پهلوی... اعتباری بدهند.

هولوکاست و بخت بد ملت ايران
عباس ميلاني

Friday, March 03, 2006

مقاله ای كه پايين به آن لينك داده ام را می توانيد تقريباً در رديف همان ياوه در باره انوشيروان دادگر بگذاريد. البته جای تعجب نيست چون همان تور كه آن مقاله را جمهوری اسلامی منتشر كرده بود اين نوشته هم در سايتيست كه ‌افاضات تمام دشمنان پادشاهی (يا اگر بخواهم درست تر بگم تمام دشمنان پهلوی ها؛ چون قاجارها برایشان محترمند) از هر طيف و گرايش و با هر ماسك كه بخواهيد در آن منتشر می شود. نويسنده شخصيست به نام شهلا صمصامی، كه اگر به ياد داشته باشيد از طرفداران قديمی شيرين عبادی است. باور كنيد وقتی می خواندم به نظرم می آمد كه يك بچه حزب اللهی لجباز آنرا نوشته است.

به مناسبت هشتم مارچ اجنبی خودم را جر می دهم!
شهلا صمصامی، ١١ اسفند ١٣٨٤

بد نيست ‌‌اشاره ای هم بكنم به اين مقاله كه نسبتاً همزمان در سايت خبرگزاري فارس منتشر شد، كه اگر از من بپرسيد، آن هم با در نظر گرفتن هشتم مارچ آتی سرهم بندی شده است.

:چند نمونه از يك رشته مصاحبه در سايت خبرگزاری "فارس" در مورد تحولات فرهنگی پس از انقلاب اسلامی


مريم جلالي ، داراي مدرك دكتراي مديريت فرهنگي و از مديران صدا و سيما، درباره تلويزيون پس از انقلاب اسلامي:

"پيش از انقلاب تلويزيون به عنوان يك تكنولوژي وارداتي خيلي مطابق با فرهنگ مردم نبود. بعد از انقلاب برنامه‌سازان به فكر اين هماهنگي افتادند...با انقلاب جعبه شيطان متعلق به نظام جمهوري اسلامي مي‌شود و صدا و تصوير مردم در آن منعكس مي شود و اعتنا به آن بيشتر مي‌گردد. تلويزيون صداي مذهب مي‌گردد."


محسن پرويز (نويسنده اسلامی) در باره ادبيات كودك و نوجوان پس از انقلاب اسلامي:

"كتاب‌هايي كه در دوران قبل از انقلاب قابل توصيه مي‌شمرديم عملا كتاب‌هايي بود كه كودك يا نوجوان را در يك فضاي سياسي خاص قرار مي داد در واقعه حرف‌هاي بزرگسالانه‌اي بود كه قالب داستان كودكان پيدا كرده بود و از بين اين ها آثار مطرح معرفي مي‌شد. آثاري كه نه دغدغه‌هاي مطرح شده آن دغدغه‌هاي كودكانه بود و نه محتوا وكلام نهفته داستان به درد كودك مي‌خودرد اما الان تعداد آثارمثبت و خوبي كه هدفمند نوشته شدند و آثاريكه منطبق با اهداف روان شناسانه نوشته شده‌اند بسيار زياد است و تعداد آثاري كه بار منفي بر روي كودك و نوجوان بسيار زايد شده كه طبيعتا در كنار اينها مسائل كم اهميت و كوچه بازاري هم وجود دارد كه در همه دنيا هست به نظرم در زمينه ادبيات كودك و نوجوان رشد چشمگيري داشتيم كه وضعيتمان با قبل از انقلاب قابل مقايسه نيست."


مصطفي رحمان دوست ، فارغ‌التحصيل رشته زبان و ادبيات فارسي ، درباره ادبيات كودك و نوجوان پس از انقلاب اسلامي:

"ما پيش از انقلاب مقوله جدي‌اي به نام ادبيات كودك و نوجوان نداشتيم."

"حسن روحاني، منادی اسلام ناب انگلیسی در تازه ترین اظهاراتش حسن عباسی را یک بیمار روانی خوانده و افزوده است: این فرد آدم عاقلی نیست و در دنیای دیگری سیر می کند. آنقدر هم ارزش ندارد تا من بخواهم در مورد اظهارات وی صحبت و ادعاهای او را رد یا تایید کنم."

عدالتخانه (پایگاه خبری - تحلیلی عدالتخواهی اسلامی)

نشست اعضای سابق دفتر تحکيم وحشت جمهوری اسلامی در کنگره آمريکا

!!!"افق های دمکراسی در ايران"

Thursday, March 02, 2006

نميدونستم كه کنگره امریکا از حاج خانم فاطمه حقیقت جو (و علی افشاری و اکبر عطری ) دعوت كرده بود كه در واشينگتون سخنرانی كنند!

بنازم به اين "وار آن ترور"!

!استشهادیون "ایرانی" هم صاحب سایت شدند

سایت رسمی ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام
:حتماً بخوانيد

من آن روزهایی که تاریخ ایرانزمین را از کهنترین ایّام تا امروز، مطالعه می کردم و هنوز، جسته و گریخته، مطالعه می کنم، وقتی به « عصر پهلویها » می رسم،....

سايت کیهانگشت

"The Shah of Iran was killed by cancer, but most probably also by a broken spirit longing for a country and a people he was forced to abandon. "

Claude Salhani
UPI International Editor

Wednesday, March 01, 2006

پنج شنبه، ١٠ اسفند ماه ١٣٥٧

آبادان_ ساعت ٤ بامداد امروز سرپاسبان جهانگير ذاكری و سرپاسبان حسين تاجيك به حكم "دادگاه" انقلاب اسلامی شهر آبادان تيرباران شدند. اعدام اين مامورين در يكی از ميادين شهر آبادان و در حاليكه آنان را به ستون مجسمه تخريب شده ی پادشاه ايران بسته بودند صورت گرفت.


شورش ٥٧ در آيينه مطبوعات


با مرگ قباد، خسرو كه از پشتيبانى و حمايت كامل روحانيون زرتشتى و اشراف برخوردار بود به پادشاهى رسيد و به پاس قساوت هايش در كشتار مزدكى ها از جانب موبدان لقب "انوشك روان و دادگر" به وى داده شد: ورا نام كردند نوشين روان/ كه چهرش جوان بود و دولت جوان! همان گونه كه در زمان ما، محمدرضا شاه پهلوى از مجلس فرمايشى ساخته خود لقب "آريامهر" گرفت كه اگر اين لقب را اصالتى هست، دادگرى خسرو انوشيروان نيز با حقيقت همراه است!

!شروع تربيت قبل از تولد كودك مورد توجه اسلام بوده است

.حتماً بخوانيد

١٧٢٨ گونه از گیاهان جنگلهای ایران در معرض نابودی قرار دارند

به گفته رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ١٧٢٨ گونه گیاهی از حدود ٨ هزار گونه موجود در جنگلها و مراتع کشور ، به دلیل برداشتهای غیر اصولی در معرض خطر نابودی قرار گرفته است.

"براى اينكه بدانيم در كجا قرار گرفته ايم بايستى بدانيم در كجا بوده ايم. بازنگرى نقش زن قبل و پس از انقلاب اسلامى و خدماتى كه نظام اسلامى در هويت بخشيدن و اعتلاى كرامت زن ايرانى نموده است از اهم اقدامات آتى خواهد بود و مستندات آن به اشكال گوناگون بايستى در عرصه هاى جهانى تبليغ گردد."

زهرا طبيب زاده نورى، رئيس مركز امور زنان و خانواده

نمايش‌های اسلامی تا پايان سال جاري در تالارهاي مختلف مجموعة تئاترشهر، خانة نمايش، مولوي، سنگلج و تماشاخانة مهر روي صحنه خواهند بود.

"از جمله شنيده ها حاكي است آقايان جهانگيري وزير سابق صنايع به عضويت هيئت مديره سازمان صنايع بنياد مستضعفان در آمده و مشغول فعاليت شده است، عبدالعلي زاده وزير سابق مسكن به هيئت مديره سازمان مسكن بنياد مستضعفان پيوسته و توفيقي و بي طرف نيز در سازمان انرژي مشغول به كار شده اند."

:اگر ترجمه اين مقاله آلمانی را پيدا كرديد خواهشمندم به من هم لينك آنرا بدهيد

Traum vom Weltreich
Im Iran sind die Erinnerungen an uralte Größe und Traditionen Persiens bis heute lebendig

بازگويی

ديروز در آوردگاه رهايی بانو صفاری به نكته ای اشاره كردند كه مايل ام آنرا اينجا بازگو كنم، چون حرف دل بسياری از ما ايرانيان است. اميدوارم كه بينندگان برنامه كمدی-سياسی چيچووفرانكو هم بخوانند.

خصوصيت پذيرش حقارت:

"نكته ای كه خيلی دردناك است و ما ايرانيان را از جهت پزيرش حقارت... چون ١٤٠٠ سال است سربرهايمان را پرستيده ايم و نام قاتلان نياكان و سرزمينمان را بر روی فرزندانمان با سر افرازی گذاشته ايم و ايران فروشی رسمی را روال زندگی عادی كرده ايم به مدت ١٤٠٠ سال، از خود تهی شده ايم و ننگين ترين رفتارها را به عنوان روال عادی پذيرفته ايم...يكی از ويژه گی های آن اين است: اگر ايرانی بيايد و برنامه ای بدهد و نظری بدهد، چون ايرانيست از او نمی پذيريم، ولی از يك آلمانی و فرانسوی و انگليسی و آمريكايی، هر چه گفت مانند مواليان در برابر او هم سر را تكان می دهيم."

میان دو فرهنگ ایران پیش از اسلام و فرهنگ ایران اسلامی چندان اختلاف و گسستی مشاهده نمی شود، حتی شباهت هایی هم وجود دارد ، اما، می بینیم که بین سنت ( فرهنگ ایران پیش از اسلام، و ایران اسلامی) و تجدد گسست وجود دارد و بسیاری از مسائل و مشکلات ما مربوط به این گسست است.

توده ای قديمی، داریوش شایگان.