Friday, June 18, 2010

sweden royal wedding

سفير جمهوری اسلامی و همسرش در فهرست
مهمانان دعوت شده به مراسم عقد سلطنتی در سوئد

"شايان ذكر است كه ليست ديپلمات های شركت كننده در مراسم عقد سلطنتی نه توسط دربار پادشاهی بلكه توسط وزارت امور خارجه سوئد تنظيم ميشود."

+
"دانايی و زيبايی و نيکنامی، جهل و نکبت و بدنامی"
امير سپهر

Manoucher Yazdi on Ayatollah Yousef Sanei

"... بنا براین باید به گروه مهاجم [به منزل آیت الله صانعی] بگویم: دست خدا بالای دستان شماست، دست تان درد نکند که از آستین انتقام به در آمده و روی آدم های نمک به حرام را کم میکنید . ما که جرات بلند حرف زدن به این اصلاح طلبان شیاد را نداریم و مهر ضد انقلاب را بر پیشانی مان کوبیده اید ولی شما که ازطیف خودی حاکمیت هستید و بهتر از ما آقایان رامیشناسید، ثواب اخروی در این است که طعم تلخ تجاوز ، ترس ، ترور و حشت واین قبیل کارها را به آقایان هم بچشانید تا ترازوی عدالت روز گار میزان شود ... !!"

دست انتقام از آستین روز گار
سَرور منوچهر يزدی

Wednesday, June 16, 2010

democracy now amy goodman wbai Johan Galtung Afghanistan

افغانها شيفتگی ِ ويژه ای به غارها دارند
گفتگو با یوهان گالتونگ، "پدر مطالعات صلح"

به هم ميهنانی كه با نام پروفسور"یوهان گالتونگ"، معروف به "پدر مطالعات صلح" آشنايی ندارند، خواندن اين مقاله در تارنمای صلح دوست "راديو زمانه" و برگردان مقاله ای از روزنامۀ آلمانی "نیوز دویچلند" پيش از ادامهء مطلب پيشنهاد ميشود.

"پدر مطالعات صلح" در تاريخ ٧ ژوئن در برنامهء چپ نما و راديو/تلويزيونی "Democracy Now" گفتگويی داشتند. نخستين دقايق "جنجالی" ... و ابله فريب اين گفتگو همان روز، و بخش دوم و ٥٠ دقيقه ای ديگرش پس از هفته ای تاخير ديروز در سايت اين برنامه بايگانی شد. اميدوارم هم ميهنان به بخش دوم با دقت گوش دهند تا با "صلح طلبی" و "بشر دوستی" آشنايی بيشتری پيدا كنند:

یوهان گالتونگ، كه برای كشور "چند مليتی" افغانستان جز صلح، شادی، رفاه، آسايش، طالبان و سنگسار چيز ديگری نميخواهد، و از بدار آويختن كودكان هفت ساله هم حتما خبری ندارد، با ادامه اشغال افغانستان به شيوه كنونی، يعنی با حظور نظاميان غربی، مخالف است. وی با اشاره به نشستی كه با ميانجيگری خود او با "نمايندگان محترم افغانستان" (طالبان خودمان) در فوريه ٢٠٠١ ميلادی صورت گرفت، درك و فهم پنج نكتهء مهم در باره افغانستان را به مخاطب گوشزد ميكند:

١) نياز به تشكيل دولت ائتلافی با شركت طالبان. بدون طالبان، در افغانستان فقط هروئين و فساد وجود خواهد داشت.
٢) نياز به تبديل افغانستان به فدراسيونی چند مليتی، چرا كه در افغانستان ٧ كشور مختلف وجود دارد.
٣) نياز به تشكيل "جامعه آسيای مركزی ِافغانستان" با برخی از جمهوری های پيشين شوروی، ايران، پاكستان و كشمير، كه همه هم مسلمان اند و هم پيوندهای نيرومندی با يكديگر دارند و فقط مرزهای ساختگی امپرياليزم است كه اين "اُمّت اسلامی" را از هم جدا كرده.

٤) ضروريت تامين نيازهای اصلی انسانی، مانند خوراك، پوشاك، خانه (از ديد گالتونگ، "ايدهء مشاركت برای ياری رسانی به پيشرفت و توسعه ای كه الله بركت نداده باشد يك سوءتفاهم بزرگ است، و جز افرادی غربی شده در کابل كسی را خشنود نخواهد كرد")... و آموزش و پرورش برای هر دو جنسيت و با برابری ميان زنان و مردان. گالتونگ در اين باره توضيح ميدهد: "سران طالبان بخوبی ميدانند كه در اين يك مورد (برابری جنسيت ها) از همهء ٥٦ كشور مسلمان عقب تر اند، ولی مطرح كردن مسئله را از سوی آمريكا و فمنيستها توهين بحساب می آورند. آنها ميگويند، ما ميدانيم كه از همه عقب تر هستيم، ولی با سبك قرآنی به شما خواهيم رسيد وعادت های قبيله ای را پشت سر خواهيم گذاشت. ما از پيشرفته ترين كشورهای مسلمان يعنی تونس، اندونزی، جنوب فيليپين و تركيه خواهيم آموخت."

گالتونگ، كه گويا از تصفیه بيشتر نظامیان لائيك از ارتش تركيه بيخبر است، دليل لائيك بودن ارتش "تركيهء مسلمان" را روابط اين ارتش با آمريكا ميداند (ميدانيم كه آمريكا و شركای آن سوی آتلانتيك از پشتيبانان سكولاريزم در منطقه اند!)، و از نوكران اسلامی غرب---‌اردوغان، عبدالله گل و احمد داود اوغلو--- بعنوان سه فرد "بسيار ارزشمند و استثنايی" نام ميبرد، "كسانی كه خيلی بيشتر از گردانندگان آمريكا از آنچه كه در جهان ميگذرد آگاهی دارند". البته گالتونگ تاكيد ميكند كه قصد بد گوئی از حسين و هيلاری را ندارند، ولی بسختی ميتوان به "level" اين سه سياستمدار رسيد!

٥) تامين امنيت، چرا كه "افغان ها فرهنگ بسيار خشونت آميزی دارند و فرهنگشان فرهنگ خشونت است"! گالتونگ سازمان کنفرانس اسلامی را كانديد خوبی برای اجرای اين طرح معرفی ميكند.

در بخشی از اين گفتگو گالتونگ صريحا ‌اعلام ميكند: "هنگامی كه با افغانها گفتگو ميكنم، سه انگيزه در آنها پيدا ميكنم: ضديت با لائيسيته، تمركز زدائی، و ضديت با اشغال شدن."

در پايان گفتگو، خانم "امی گودمَن" از گالتونگ ديدگاهش را در باره شيوه كار رسانه های آمريكايی جويا ميشود. گالتونگ پاسخ ميدهد كه اميدوار است كه تلويزيون "الجزيره" بصورت گسترده تری در ديد قرار گيرد.

+

Wednesday, June 09, 2010

shirin neshat spiegel

"زنان بدون مردان تمام نشده بود كه انتخابات در ايران آغاز شد و مردم بر ضد نتايج انتخابات قيام كردند. تصاوير قيام ١٩٥٣ در زمان مصدق خيلی خيلی به تصاويری كه در تلويزيون ميديدم شباهت داشتند، نه تنها تظاهركنندگان، كه عكس پيكر ندا، و من خيلی "surprise" شدم... باورم نميشد. من از شباهت ١٩٥٣ با ٢٠٠٩ شوكه شدم... تصادفی هم كه نباشد ثابت ميكند كه تاريخ تكرار ميشود..."

"خلاقيت (امثال) من تهديدی است برای دولت كنونی."

از گفتگوی اشپيگل آلمان (+) با مادام شيرين نشاط، كه علی‌رغم نادانی اش در باره مقام محمد مصدق، "پاسخش"اش به هِمينگوی از يكم ژوئيه در سينماهای آلمان هم به نمايش گذاشته خواهد شد. در ضمن، برای هم ميهنانی هم كه "خلاقيت" اين آمريكايی (كه اشپيگل "هنرمند ايرانی" معرفی ميكند) را زير پرسش ميبرند نگاهی به تيتر رکيک و مبتذل اين مقاله كافيست.

=================
توجه هم ميهنان را به اين كليپ جلب ميكنم. بخشی از "مستند" "ايران و غرب"، كه چند روز پس از ٢٢ خرداد سال پيش، از سوی نشريه آمريكايی "national geographic" پخش، و در يوتوب و سايت های ديگر گذاشته شد. و با چه دوبله ای!

"به مدت چهار دهه آمريكا به رضا شاه پهلوی ِ ديكتاتور متكی بوده است. او فقط اجازه ميدهد كه ثروتهای نفتی ايران به تعداد انگشت شماری برسند. او فرهنگ غربی را مي گستراند و ميليون ها مسلمان را خشمگين ميكند. نيروی شاه را سازمان پليس مخفی ِ خبيثی حفظ ميكند..."

Saturday, June 05, 2010

Mohsen Mirdamadi Robin Wright

"انقلاب اسلامی سال 57 در کشور ما یکی از مردمی ترین انقلابهای تاریخ بر علیه ظلم و ستم و استبداد داخلی و وابستگی خارجی بود که با فداکاریها و از خود گذشتگیهای کم نظیر ملت و درایت و تدبیر فوق العاده امام خمینی در رهبری ملت به پیروزی رسید... این انقلاب احیاگر هویت ملت ما بود... جمهوری اسلامی امام ذاتاً دموکراتیک بود... اقتدارگرایان و متحجرین در دوران مبارزه با دیکتاتوری شاهنشاهی و انقلاب همراه امام و ملت نبودند و از همان ابتدا با جمهوری اسلامی و جمهوریت آن مخالف بودند (حتما پادشاهی ميخواستند!) ... به نظر ما مقابله ای که این نیروها با ارکان دموکراسی، آزادی اندیشه و بیان، آزادی قلم، مطبوعات و احزاب می کنند هیيييييچ نسبتی با اندیشه امام ندارد و اقدامات آنها در دوران پس از امام عملاً منجر به براندازی نرم و قلب ماهیت جمهوری اسلامی می شود. سوگمندانه باید اذعان کرد که این روایت از نظام نه جمهوری است و نه اسلامی (پادشاهی لائيك است! دجالی مانند رضا اصلان كه دروغ نمی گفت. مردم چرا نشستين، ايران شده سوئد!) ... بزرگانی چون موسوی اردبیلی، صانعی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی، موسوی خوئینی، مهندس موسوی ... اصلاحات حرکتی قانونی، مسالمت آمیز، مردمی و تدریجی برای بقا و اعتلای جمهوری اسلامی است..."

"مسیر و راه و شعار ما بعنوان نیرویی که خواهان حفظ و اصلاح و اعتلای جمهوری اسلامی هستیم با افراد و جریانهایی چون بقایای دیکتاتوری شاهنشاهی - که عامل اصلی بسیاری از بدبختیها و عقب افتادگیهای ملت ما بوده است - و تروریست ها... و تجزیه طلبانی که خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستند، جدا بوده و هست." (‌ايشان از اينكه تجزیه طلبان خود در خط مقدم براندازی دولت ايران قرار داشتند و هميچه چيز خود را پس از اربابانشان در واشينگتن و لندن مديون همين جمهوری ضد ايرانی اند بيخبر اند.)

"امروز مهمترین کار برای نیروهای اصلاح طلب (يا همان محافظان جمهوری اسلامی) حفظ ارتباط و انسجام تشکیلاتی و اطلاع رسانی واقع نگرانه و پرهیز از پراکندگی و رها شدن نیروها است." (كه البته همهء مطبوعات و رسانه های اربابانتان در غرب هم مشغول همين مهمترین كار هستند)

محسن میردامادی
دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی (شركت صادرات اپوزيسيون)
١٤ خرداد ١٣٨٩ - زندان اوین (محل تبديل دشمنان ايران به ايرانيان حقوق بشری)

"پارلمان نيوز" / جنبش راه سبزالله

+

Friday, June 04, 2010

Jean Pierre Giovanelli La disparition burqa noam chomsky نوام چامسكی arts

"ناپديد شدگی" (انگليسی: "Disparition"؛ فرانسوی: "La disparition")، اثری از هنرمند فرانسوی "ژان پير جياوُنِلی"، كه در ژانويه گذشته در يكی از نمايشگاه های شهر نيس به نمايش گذاشته شد. مطلب را بصورت تصادفی پيدا كردم و فقط به اين دليل كه اشاره ای به اين كار ‌ارزشمند، و هنری به مفهوم راستين، در سايت ها و وبلاگ های "هنر دوست" و "هنر شناس" جماعت برونمرزی خودمان پيدا نكردم به آن اشاره ميكنم تا به شيوه خودم كار اين هنرمند را ستايش كرده باشم.

نميدانم چرا ديدن تصاويری از اين اثر مرا بياد تصاوير دو هفته پيش نوام چامسكی در "سخنرانی" شيخ حسن نصرالله و ديدار و روبوسی اش با محمد حسين فضل الله‎ می اندازد.

كليپ

peiknet پيك نت greens green movement khomeini

"حرف امروز ملت ایران همان حرف ٣١ سال پیش خمینی است"
"آیت الله خمینی، رهبری که در سالگرد مرگش بار دیگر در ایران متولد شده"

هر دو مقاله از "سايت پيك نت". البته همانگونه كه در يادداشتهای پيشين وبلاگ نشان داده شده است، اين جنايتكاران اپوزوسيونی چيزی نميگويند كه اربابان شان به زبان ديگری، و تحت پوشش "پشتيبانی از مردم ايران"، در رسانه ها و مطبوعات دمكراتيك، حقوق بشری و ضد توتاليتر غرب به مخاطبان غير ايرانی عرضه نكرده باشند.

+

Wednesday, June 02, 2010

shahla lahiji Mohammad Borghei

"انقلاب ٥٧ حركت پايين به بالا بود. حركت از اقشار پايين جامعه شروع شده و بعد به بخش‌هاي مياني كشيده مي شد. در واقع دانشجويان و كارمندان از طبقات پايين تر پيروي كردند و شايد همين موجب مغشوش شدن مفهوم انقلاب اسلامي در جامعه ايراني شد. در حقيقت انقلاب اسلامي قرباني شد چرا كه با مردم درباره حقوق شان صحبت نشده بود و امواج انقلاب توانست بخش هاي سخيف تر را در خود غرق كند. ماحصل اين شد كه زنان به عنوان قربانيان بسياري فرصت ها را از دست دادند و جمع زيادي از زنان در نخستين گام هاي پس از انقلاب فرصت های شغلی و اقتصادی خود را از دست دادند... اما امروز در جامعه مسائلي در حوزه زنان بروز يافته كه همگي نشانگر قدرت اجتماعي و اقتصادي زنان در جامعه است."

شهلا لاهیجی، مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
جنبش راه سبز‌الله (جرس)

انتقام ٥٧ به هيچ عنوان "حركت پايين به بالا" نبود، و اگر لاهيجی و كثافتی بنام محمد برقعی "اقشار پايين جامعه" و "فرودستان" را موجب "مغشوش شدن مفهوم انقلاب اسلامی" و عامل "دزديده" شدن "انقلاب" شكوهمند مزدوران غرب معرفی ميكنند، فقط شيادی خود را به اثبات ميرسانند.

washington post Iranian women

روزنامهء حقوق بشری، فمنيستی و پنتاگونی "واشينگتون پُست" در مقاله ای كه در باره سختگيری در رابطه با پوشاك زنان در ايران منتشر كرده، اشارهء كوتاهی هم به وضعيت زنان پيش از سرنگونی دولت "غربی" ايران دارد كه در اين جمله خلاصه ميكند: "در دوران شاه ِ تحت پشتيبانی غرب، در ايران بكينی و مينی ژوپ كمياب نبودند."

indonesia

دیدار رئیس مجلس اندونزی از "حسینیه جماران"

علی مرزوقی رئیس مجلس اندونزی وهیئت همراه وی (رفقای مِستِر رضا اصلان) امروز از حسینیه جماران و بیت امام خمینی دیدار کردند.

به گزارش ستاد خبری و کمیته روابط عمومی ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی، رئیس مجلس اندونزی که به دعوت ریاست مجلس شوری اسلامی ایران به کشورمان سفر کرده و هیئت همراهش از نگارستان جماران نیز دیدار کردند... در پایان این دیدار علی مرزوقی رئیس مجلس اندونزی به رسم یادبود در دفتر یادبود نگارستان به رشته تحریر درآورد. مروزقی در دفتر یادبود نوشت: "امام خمینی رهبر بزرگی نه فقط برای مردم ایران بلکه برای تمام جهان اسلام به شمار می رود.امام خمینی پادشاهی را در ایران سرنگون و دموکراسی برقرار کرد و این حرکت تبدیل به الگویی برای تمام دنیا در جهت برقراری دموکراسی گردید.امام خمینی اسلام را سربلند و در مقابله با دنیای غرب قوی کرد".

eurasia

همايش "انقلاب اسلامی و منطقه اوراسيا"

اطلاعيه در تارنمای "موسسه مطالعات ايران و اوراسيا" (جمهوری اسلامی)
دو گزارش از "خبرگزاری فارس": اينجا و اينجا

جای برژنسكی و آلبرايت خالی!

Tuesday, June 01, 2010

Reza Shah the Great hejab

حدادعادل : "حجاب پرچم مسلمانی در دنیاست"

به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری زنان ایران، غلامعلی حداد عادل در همایش تخصصی بهلول شگفتی روزگار در دانشگاه امام صادق (ع) بااشاره به خاطراتی از این عارف مجاهد و ایستادگی او در مقابل کشف حجاب رضا خانی در مسجد گوهرشاد مشهد گفت: حجاب زن مسلمان در شرایط امروز نه گفتن به طرز فکر و فرهنگ غربی است که این برای غربیها غیر قابل تحمل است.

وی با بیان خاطراتی از رژیم طاغوت افزود: روشنفکران دوره رضا خان و محمدرضا آنقدر که دم از آزادی و دموکراسی می زدند وقتی به تاریخ آن دوره نگاه می کنیم متوجه می شویم حتی یک نفر از آنها به اعتبار حقوق انسانی و دموکراسی قضیه کشف حجاب را نقد نکردند. وی گفت: روشنفکران آن دوره حاضر شدند چشم به روی فقدان آزادی و حقوق بشر ببندند تا این قضیه زشت رضا خان صفاک و مستبد که همان کشف حجاب است اتفاق بیافتد. حدادعادل با بیان اینکه مسئله کشف حجاب فقط یک واقعه تاریخی نبوده و جریانی است که شروع شده است و ادامه دارد گفت: امروز این جنگ ومقاومت بیش از هر زمان دیگر اهمیت پیدا کرده است.

==================
شيخ مهدي توکلي، فرمانده انتظامي استان قم، در ادامه به سير رواج بدحجابي در ايران اشاره کرد و گفت: "تا قبل از دوران قاجار مشكلي به نام بدحجابي در کشور ما وجود نداشت و مردم ضمن رعايت اين مسائل، همواره دنباله‌رو روحانيت بودند و روحانيون نقش اساسي در زندگي مردم ايفا مي‌كردند. متاسفانه در زمان رضاخان، زماني که اين پادشاه به ترکيه سفر کرده بود تحت تاثير افکار غلط آتاتورک قرار گرفت (بله، رضا شاه هم، مانند زنان ايران، از ديگران تقليد ميكرده) و فرمان اجباريشدن بدحجابي را با شعار پيشرفت کشور صادر کرد."

وي اجباري شدن بيحجابي در مدارس و ادارات، جلوگيري از ورود زنان محجبه در خيابانها، عدم پذيرش بانوان محجبه توسط حکام و واليها، حمايت همه جانبه شهرباني از بدحجابان، تبليغات شديد ميداني عليه حجاب، پخش فيلم‌هاي مبتذل و برپايي مراكز فساد و فحشاء و... را از مهم ترين فعاليت‌ها و دستورات رضاخان براي مقابله با حجاب عنوان کرد... توکلي [همچنين] پيروزي انقلاب اسلامي را زمينهساز گرايش به آموزههاي ديني و فرهنگ عفاف و حجاب دانست و گفت: "چند سال ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به واسطه تبعات اين رويداد عظيم وضعيت خوبي در جامعه حاکم بود و نيروهاي حاکميتي هيچ گونه مسئوليتي در قبال مبارزه با بدحجابي نداشتند."

سازمان تبليغات اسلامی

irangreenvoice.com etehadefedaian.org 15 Khordad 1342

"چهاردهم خرداد ماه ياد آور درگذشت معمار بزرگ انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني است و ١٥ خرداد ماه سالروز آغاز حرکت مردم ايران در برابر نظام استبدادي پهلوي، مي باشد. ملت ايران در سال ١٣٤٢ در برابر حکومتي قيام کرد که منافع ملي و استقلال اين کشور را در مسلخ منافع حکومتگران فدا کرده بود و فرياد آزاديخواهان و منتقدان را تا مرز مرگ و اعدام خاموش مي ساخت و برای بقای سلطنت خويش با اتکا به قدرتهای خارجي بر عصای سست و بي بنياد استبداد تکيه کرده بود. آتش خشم و عصيان ملت به رهبري امام خميني(ره) رژيمي سراپا مسلح را براي هميشه به ورطه هلاکت کشانيد.... اينک براي باز گرداندن انقلاب و آرمانهاي حضرت امام به مسير خود و به پاس احترام به روح بلند ايشان و اعتلا و سربلندي نظام جمهوري اسلامي و اداي احترام به ارواح پاک شهدای ١٥ خرداد و ساير شهيدان اسلام و انقلاب انتظار چنين است: ...."

"ندای سبز آزادی" / سازمان نوكران و فدائيان غرب
شش درخواست مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم برای خارج شدن کشور از بحران

teimareh Prehistoric rock art destruction cultural historical heritage

تخریب سنگ نگاره های تیمره

سنگ نگاره های "تیمره" مجموعه ای از مثلث سه اقلیم استانهای مرکزی، اصفهان و لرستان بجا مانده از ایران باستان است که این روزها در اثر بی توجهی در حفظ و نگهداری صحیح توسط دو عامل طبیعی و انسانی در حال تخریب است.

+

Takhte Jamshid destruction of cultural historical heritage

تخت جمشيد، ميراث فراموش شده
عليرضا لرک

البته تخت جمشيد پيوندی با "فرهنگ ايراني- اسلامي" ندارد، ولی از آنجا كه نوشته در تارنمای مشتی آدم كش و دزد و غارتگر و "اصلاح طلب" منتشر ميشود، بايد مطرح شود.

ahmadi moqadam drug trafficking

"قبل از انقلاب، خاندان پهلوي مسوول ترانزيت موادمخدر بودند به گونه اي که شبکه هاي موادمخدر در داخل کاملاً با اشرف پهلوي مرتبط بودند اما پس از انقلاب چنين موضوعي را در کشور شاهد نبوديم که يکي از مسوولان و يا ارکان حکومتي پشتيبان قاچاقچيان موادمخدر باشند."

احمدی مقدم، فرمانده نيروي انتظامي جمهوری ٣١ سالهء قاچاقچيان و ايرانی كشان، در "همایش هم‌انديشي مبارزه با مواد مخدر و پولشويي"