Saturday, November 29, 2008

Amir Sepehr

يگانه راه، بازگشت به سامانه ی پادشاهی است

امير سپهر

"تمامی کوشش دشمنان ريشه ای ايران و ايرانی هم در واقع بعمد و از روی آگاهی، محو آثار همان پنج دهه و تخليه ی غرور و شرف و شخصيت و حتا خاطرات آن دوران از وجود ايرانيان است. زيرا با حذف غرور و شخصيت و اعتبار روزگار پهلوی ها از هويّت ايرانيان، ايران و ايرانی ديگر ادعايی برای پررويی و زياده خواهی در جهان نخواهند داشت... اينکه اسلام پناهانی چون شيرين عبادی و عزت الله سحابی و ابراهيم يزدی و عبدالعلی بازرگان و سروش و کديور و سعيد حجاريان و خاتمی ... که حال بزرگان و انديشمندان ايران طاعون زده محسوب می شوند، کشور ما را ديگر با افغانستان و پاکستان و يمن و زنگبار و سودان مقايسه می کنند، اصلآ امری اتفاقی نيست. در عصر پهلوی تمام دعوا بر سر اين بود که چرا دموکراسی ايران بسان سويس، پيشرفت صنعتی آن چون آلمان و رفاه اجتماعی آن، همانند سوئد و نروژ نيست. و حال ببينيد کار ما بکجا کشيده است!"

federalism-reza chalabi

خطر فدراليسم و اظهارات شاهزاده رضا پهلوی

بخشهائی از گفتگوی دکتر اسد همايون با يكی از رسانه های فارسی زبان پنتاگون (٢٧ نوامبر ٢٠٠٨).

فايل صوتی

Thursday, November 27, 2008

Ayatollah Motahari-Pahlavi-Pahlavis

مطهري : زنده‌ كردن‌ لغات‌ فارسي‌ باستاني‌، برگشت‌ از تعاليم‌ قرآن‌ است‌

تارنمای ايرانيان انگلستان

"در زمان‌ رضاخان‌ و پسرش‌ محمّد رضا پهلوي‌...."

حتما بخوانيد.

Keyhan newspaper Pahlavi Pahlavis

از كيهان اشغالی، چهارشنبه ٦ آذر ١٣٨٧ اسلامی

پشه (گفت و شنود)

گفت: يك مجله فرانسوي در گزارشي نوشته است؛ فرح پهلوي و پسرش حسابي دچار ناراحتي هاي شديد روحي و عصبي شده اند.
گفتم: آنهمه آدم كشته اند، ميلياردها ميليارد دلار سرمايه ملت مظلوم ايران را چپاول كرده اند، آنهمه فساد و فحشا داشته اند، ميليون ها جوان ايراني را معتاد كرده اند و... و حالا كه وقت مرگشان رسيده انتظار دارند با آرامش رواني و عصبي بميرند؟!
گفت: بيوه شاه به اين مجله گفته است؛ فقط سلطنت طلب هاي فراري به آنها اندكي احترام مي گذارند.
گفتم: آنهم به خاطر كاسه ليسي از انبوه ثروت مردم است كه خانواده شاه معدوم غارت كرده و با خود به خارج از كشور برده اند.
گفت: احترام اين كاسه ليس هاچه فايده اي دارد كه به آن دل خوش كرده اند؟!
گفتم: چه عرض كنم؟! شخصي وارد توالت شد، پشه ها بلند شدند، يارو براي اينكه دل خودش را خوش كرده باشه به پشه ها گفت؛ خجالتم ندهيد! خواهش مي كنم بفرمائيد بنشينيد، من هم الان مثل شما مي نشينم!!

Tuesday, November 25, 2008

Forud Fouladvand-Kingdom Assembly of Iran-Tondar-فرود فولادوند-انجمن پادشاهی ايران-راديو تندر


http://www.filedropper.com/december2004
http://www.filefactory.com/file/b67228/n/december2004_wmv
http://www2.zippyshare.com/v/7223822/file.html

Archive

Forud Fouladvand-Kingdom Assembly of Iran-Tondar-فرود فولادوند-انجمن پادشاهی ايران

http://www.filedropper.com/november2004
http://www.filefactory.com/file/f04325/n/november2004_wmv
http://www5.zippyshare.com/v/63242667/file.html

Thursday, November 13, 2008

goobeen-Mossadeq-speech-analysis

سخنرانی یک سیاستمدارِ جنجالی!

ذره بین و بلندگو

"...دکتر محمد مصدق به حساس بودن لحظه در تاریخ ایران وقوف دارد و برای همین نیز از این فرصت استفاده میکند و "حفظ مملکت و حفظ قومیت و بقای اسلامیت" را بهانه ای میکند برای ابراز وطن دوستی و دفاع از مشروطه! و اما، بذری که او دانسته و یا ندانسته میکارد، در حول و حوش سالهای پیش از "انقلاب اسلامی" به محصول مینشیند و میوه ای تلخ و بد طعم بنام "جمهوری اسلامی" را در سفره ایرانیان می گذارد. تاکید این حقوقدان تحصیل کردهء سوربن و سویس بر مسلمانی ایشان (شباهتی قریب دارد به اظهارات بازرگان برای دلتنگی برای آفتابهء خانه پدری) و بهره برداری از این مسئله و برانگیختن احترام دیگر وکلاء، اهدافی را بدنبال دارد که از جمله "حفظ مملکت و حفظ قومیت و بقای اسلامیت" هستند. هنگامیکه مفاهیم مورد بهره برداری شده را از میان می شکافیم تا تعابیری شاعرانه درایشان پیدا کنیم، آنهم پس از گذشت نزدیک به ٨٠ سال پس از این نمایش، بدون شک به شعارهای "انقلاب اسلامی" میرسیم!"

Friday, November 07, 2008

Amir Sepehr

فرهنگ بالنده ـ فرهنگ گنديده

آنچه كه نويسنده و دوست گرامی امير سپهر در آخرين نوشته خود بنام "فرهنگ بالنده ـ فرهنگ گنديده" نوشته است، با ديدگاه های من ١٨٠ درجه تفاوت دارد. همانگونه كه در اين وبلاگ آشكار بوده، نوشته های امير سپهر را سال ها دنبال كرده ام و بسيار دوست ميدارم. اين نكته را روشن كردم تا، اگر امكان داشته باشد، موضع گيری خودم را در رابطه با نوشتهء ايشان "دوستانه تر" بيان كرده باشم. اتفاقا يكی از ويژگی های مهم و آشكار اين گرامی همواره انتقاد پذيری ايشان بوده است.

Iranian.com-ramiz110-Princess Soraya Esfandiari Bakhtiari of Iran-Persia-youtube

Dear Readers,

As you know I have an account of the same name on YouTube, with its “channel” page linking to this blog.

Last week, as those of you who often visit YouTube may also know, I uploaded a clip of Princess Soraya from a very difficult-to-find European film.

I did so for two reasons. One, because it is a document which I believed most Iranians would find as fascinating as I do, and two, to attract some attention to the contents of this blog.

The clip was within hours linked to by Iranianuk.com (for which I'm grateful) and one or two other sites, with the clip’s counter registering thousands of viewers. Currently, the number stands above 15000.

Late last night a friend who had seen the clip suggested to me that I visit the self-styled “Iranian” site in reference to which a boycott logo has stood in the right column of this blog since the first post on this blog : He was of course referring to the so-called “Iranian.com”. I did, and THIS is what I saw.

Clicking on that particular picture will take the visitor to a page displaying the clip, titled “Soraya of Persia”. Well, it is the same exact clip and clicking on it twice would take viewer, one would think, to the page where it had been originally uploaded to, right?

Not quite.

My clip has been copied and re-uploaded in another account, named “ramiz110”.

I of course welcome the fact that my clips and blog are not linked to by characters I consider criminals, political prostitutes and anti-Iranian, and quite amused to see them reduced to resort to such measures to neutralize our efforts. It was only last week that I had also learned of Mazdaq’s excellent clip, titled Islamic Heroin Republic! being manipulated and re-uploaded by other gangsters (See HERE and HERE).

I can rest much easier, however, knowing that other fellow Iranians remain alert to such things as I’ve just disclosed.

(Nov 7, 8:22 PM) I've posted the link to this note under comments. It awaits approval.

Sunday, November 02, 2008

Looting Iran’s pre-Islamic Heritage History

میراث ایران چه ارزان حراج می شود
خبرگزاری مهر (جمهوری اسلامی)

"اغلب کارشناسان میراث فرهنگی و آثار باستانی معتقدند که توقیف حراج‌های بین‌المللی آثار تاریخی ایران در کشورهای دیگر امکان‌پذیر نیست. چه زمان خروج غالب اموال مربوطه از کشور و نحوه تملک آنها مشخص نیست و سازمان میراث فرهنگی هیچگونه مدارک مستندی در خصوص غیرقانونی بودن تملک و خروج آنها از کشور در اختیار ندارد. لذا طرح دعوی جهت توقیف حراج و تقاضای استرداد آنها به کشور جز در موارد نادری نظیر پرونده استرداد سر سربازهخامنشی میسر نبوده و نیست."

Saturday, November 01, 2008

mehdi bazargan-ebrahim yazdi-Manouchehr Yazdi

در حاشیه نامه بازرگان [روان سوختهء گوربگور شده] به شاهنشاه فقید
شارلاتانیسم سیاسی و بی شرمی رهبر نهضت آزادی
بازرگان، نامردی از تبار یزیدیان
(منوچهر يزدی؛ PDF)

"براستی یک رهبر سیاسی – مذهبی تا چه اندازه باید از خرد و مردانگی و شرافت سیاسی و تقوای دینی تهی باشد که یک عمر با پادشاه کشوری در عناد و لجاج باشد و همراه با بیگانگان اسباب خروج او را از کشور فراهم کنند و با دروغ و ریا وی را به هزاران گناه ناکرده متهم سازند و در بدر دنیای آشفته کنند ولی پس از چند ماه از پادشاه بخواهند که به کشور هیجان زده و منقلب و در آستانه ویرانی و در اوج کشتارهای نا مردمی به کشور باز گردد تا ارباب آمریکایی از گرفتاری خارج شود..."

+