Sunday, November 02, 2008

Looting Iran’s pre-Islamic Heritage History

میراث ایران چه ارزان حراج می شود
خبرگزاری مهر (جمهوری اسلامی)

"اغلب کارشناسان میراث فرهنگی و آثار باستانی معتقدند که توقیف حراج‌های بین‌المللی آثار تاریخی ایران در کشورهای دیگر امکان‌پذیر نیست. چه زمان خروج غالب اموال مربوطه از کشور و نحوه تملک آنها مشخص نیست و سازمان میراث فرهنگی هیچگونه مدارک مستندی در خصوص غیرقانونی بودن تملک و خروج آنها از کشور در اختیار ندارد. لذا طرح دعوی جهت توقیف حراج و تقاضای استرداد آنها به کشور جز در موارد نادری نظیر پرونده استرداد سر سربازهخامنشی میسر نبوده و نیست."

1 Comments:

Anonymous twoshorties said...

با درود:

حکایت "حراج های بین المللی آثار تاریخی ایران" حکایتیست که از همان روزهای نخستین "پیروزی انقلاب شکوهمند" آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد. خرابی آثار باستانی ، تاراج میراث فرهنگی، دزدی و فروش اموال مسروقه توسط موزه ها و گالرهای معروف در لندن، پاریس، آمستردام، کلن، نیویورک، و زوریخ، از جمله دستاوردهای "انقلاب" است. از این ها چه توقع داریم؟ از ملتی که منسجم نیست چه انتظار حفظ میراث فرهنگی؟

2:16 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home