Friday, June 04, 2010

Jean Pierre Giovanelli La disparition burqa noam chomsky نوام چامسكی arts

"ناپديد شدگی" (انگليسی: "Disparition"؛ فرانسوی: "La disparition")، اثری از هنرمند فرانسوی "ژان پير جياوُنِلی"، كه در ژانويه گذشته در يكی از نمايشگاه های شهر نيس به نمايش گذاشته شد. مطلب را بصورت تصادفی پيدا كردم و فقط به اين دليل كه اشاره ای به اين كار ‌ارزشمند، و هنری به مفهوم راستين، در سايت ها و وبلاگ های "هنر دوست" و "هنر شناس" جماعت برونمرزی خودمان پيدا نكردم به آن اشاره ميكنم تا به شيوه خودم كار اين هنرمند را ستايش كرده باشم.

نميدانم چرا ديدن تصاويری از اين اثر مرا بياد تصاوير دو هفته پيش نوام چامسكی در "سخنرانی" شيخ حسن نصرالله و ديدار و روبوسی اش با محمد حسين فضل الله‎ می اندازد.

كليپ

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home