Saturday, June 05, 2010

Mohsen Mirdamadi Robin Wright

"انقلاب اسلامی سال 57 در کشور ما یکی از مردمی ترین انقلابهای تاریخ بر علیه ظلم و ستم و استبداد داخلی و وابستگی خارجی بود که با فداکاریها و از خود گذشتگیهای کم نظیر ملت و درایت و تدبیر فوق العاده امام خمینی در رهبری ملت به پیروزی رسید... این انقلاب احیاگر هویت ملت ما بود... جمهوری اسلامی امام ذاتاً دموکراتیک بود... اقتدارگرایان و متحجرین در دوران مبارزه با دیکتاتوری شاهنشاهی و انقلاب همراه امام و ملت نبودند و از همان ابتدا با جمهوری اسلامی و جمهوریت آن مخالف بودند (حتما پادشاهی ميخواستند!) ... به نظر ما مقابله ای که این نیروها با ارکان دموکراسی، آزادی اندیشه و بیان، آزادی قلم، مطبوعات و احزاب می کنند هیيييييچ نسبتی با اندیشه امام ندارد و اقدامات آنها در دوران پس از امام عملاً منجر به براندازی نرم و قلب ماهیت جمهوری اسلامی می شود. سوگمندانه باید اذعان کرد که این روایت از نظام نه جمهوری است و نه اسلامی (پادشاهی لائيك است! دجالی مانند رضا اصلان كه دروغ نمی گفت. مردم چرا نشستين، ايران شده سوئد!) ... بزرگانی چون موسوی اردبیلی، صانعی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی، موسوی خوئینی، مهندس موسوی ... اصلاحات حرکتی قانونی، مسالمت آمیز، مردمی و تدریجی برای بقا و اعتلای جمهوری اسلامی است..."

"مسیر و راه و شعار ما بعنوان نیرویی که خواهان حفظ و اصلاح و اعتلای جمهوری اسلامی هستیم با افراد و جریانهایی چون بقایای دیکتاتوری شاهنشاهی - که عامل اصلی بسیاری از بدبختیها و عقب افتادگیهای ملت ما بوده است - و تروریست ها... و تجزیه طلبانی که خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستند، جدا بوده و هست." (‌ايشان از اينكه تجزیه طلبان خود در خط مقدم براندازی دولت ايران قرار داشتند و هميچه چيز خود را پس از اربابانشان در واشينگتن و لندن مديون همين جمهوری ضد ايرانی اند بيخبر اند.)

"امروز مهمترین کار برای نیروهای اصلاح طلب (يا همان محافظان جمهوری اسلامی) حفظ ارتباط و انسجام تشکیلاتی و اطلاع رسانی واقع نگرانه و پرهیز از پراکندگی و رها شدن نیروها است." (كه البته همهء مطبوعات و رسانه های اربابانتان در غرب هم مشغول همين مهمترین كار هستند)

محسن میردامادی
دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی (شركت صادرات اپوزيسيون)
١٤ خرداد ١٣٨٩ - زندان اوین (محل تبديل دشمنان ايران به ايرانيان حقوق بشری)

"پارلمان نيوز" / جنبش راه سبزالله

+

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

در لیست برچسب‌های این مطلب نام رابین رایت را هم گذاشته اید. آیا وی با میردامادی رابطه‌ای دارد؟ آیا از پشتیبانان یا فعالان برون مرزی جنبش سبز است؟ یا نه همین طوری اسمش را گذاشته‌اید؟

منوچهر

10:34 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

منوچهر گرامی، سپاس از پيامتان. ميردامادی يكی از آشنايان ديرينهء خانم "رابين رايت" است، و "رايت" بارها با او گفتگو كرده و او را در "خشم مقدس" اش هم يك "آزاديخواه" معرفی كرده است. گذاشتن نام اين افراد و يا بنيادها در فهرست برچسب ها در اصل يادآوری اين پيوندها است. فراموش نكنيم كه بدون تبليغات و جنگهای روانی اربابان اين رژيم ضد ايرانی نميتوانست به اين مدت دوام بياورد. آيا "رابين رايت" از پشتیبانان یا فعالان برون مرزی جنبش سبز است؟ آيا از حتی دو "ژورناليست" يا "پژوهشگر" در مطبوعات "دمكراتيك" و كاملا كنترل شدهء غربی سراغ داريد كه پس از سالها تبليغ برای جمهوری ضد ايرانی از سال گذشته فعاليتهای شان را با پشتيبانی از طاعون سبز ‌ادامه نداده باشند؟

1:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

http://www.youtube.com/watch?v=7PX0QsiTxDU

6:25 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home