Saturday, March 13, 2010

radio farda radiofarda googoosh

"گوگوش سبز می خواند"

راديو فردا (وزارت خارجه آمريكا)

"دوستداران گوگوش می توانند جديدترين آهنگ های او را که در قالب آلبومی با نام «حجم سبز» منتشر خواهد شد از طريق راديو فردا بشنوند. گوگوش در گفت و گويی اختصاصی با راديو فردا که به زودی متن کامل آن را در همين جا خواهيد خواند بيشتر درباره فعاليت های جديدش حرف زده و به آلبوم اخيرش پرداخته است... راديو فردا از اسپانسرهای کنسرت خانم گوگوش است که در تاريخ ۲۳ مارس در دبی برگزار می شود."

--------
"نسل گذشته ... چاقوکشان و لات ها را قهرمان کرد و عقب ماندگی و جهالت را به عنوان سنت تجليل کرد و به جای آنکه ترا با موسيقی انسانی تر و پيشرفته تر و نوين آشنا کند از آغاسی و سوسن تجليل کرد..." ("استقلال طبقه متوسط از فرهنگ فرودستان"؛ جانور كثيف، مِستِر محمد برقعی)

+

3 Comments:

Anonymous Babak Khandani said...

در گذشته، گروهی از هنرمندان لوس آنجلسی، از هول دلار در دیگ مجاهدین خلق افتادند و در کنسرتهای آنان شرکت کردند. این کار، از یک سو این هنرمندان را نزد مردم بدنام کرد و از سوی دیگر مجاهدین را با همۀ پولی که خرج کردند به جائی نرساند.
سیاهی لشگر جنبش سبز، به قول فرانسویها یک جنگ عقبند و هنوز نمی فهمند که این خیمه شب بازی در تابستان گذشته در نطفه خفه شد. سرنوشت اینها با سرنوشت مجاهدین خلق فرقی نخواهد داشت: در جهانی مجازی، تا سالیان سال خواهند پنداشت که وجود دارند و مهم هستند.

1:48 PM  
Anonymous ذره بین said...

سرباز کوچک گرامی:

این اولین باری نیست که "ستاره های مطرح و موفق" دیروزی بدنبال "هدفی" بسیار "مقدس" میروند و بیدق پیروزی بلند میکنند، و آخرین بار هم نخواهد بود. و اما بدنبال آغاسی و سوسن رفتن هزار بار شرف دارد بر دنباله روی از امثال "خانم گوگوش"؛ لااقل سوسن و آغاسی از مردم بودند و برای مردم هم میخوانند و ادعای شیک بودن و روزمرگی هم نداشتند.

6:47 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

بابك گرامی، جهت جلوگيری از بازپسگيری ايران هر جنبشی با هر رنگی كه باشد توليد خواهند كرد. آنچه كه به گمان من اهيت دارد همين آگاهی ما از دليل توليد "جنبش" های ساختگی و شبيه سازی ها است.

ذره بين جان، سوسن و آغاسی از مردمی ترين و ميهنی ترين خوانندگان ما بودند، و هر دو هم شاه دوست. فقط مقالهء برقعی را كه تنها اشاره كوچكی به آن كردم از آغاز تا پايان بخوانيد تا ببينيد اين جانور و امثالش تا چه اندازه پست و پليد اند.

10:08 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home