Wednesday, January 31, 2007

Iranian school books after the Islamic Revolution

آموزش شهادت و جهاد در كتاب‌هاى درسى ايران

دویچه وله

آرنون گرويس پژوهشگر سياسى كه به سفارش يك انستيتوى تحقيقاتى، ۱۱۵ كتاب درسى ايران را مورد بررسى قرار داده بود، امروز در مقابل نمايندگان پارلمان اروپا در بروكسل هشدار داد كه كودكان ايرانى در كلاس‌هاى درس، بطور هدفمند براى شهادت آموزش داده مى‌شوند. به گفته‌ى وى، در شمار زيادى از كتاب‌هاى درسى ايران، فراخوان‌هايى براى جهاد وجود دارد. در اين كتاب‌ها، جوانان با سلاح‌هاى سنگين در ژست قهرمانان نشان داده مى‌شوند و حتا كودكان سيزده ساله دعوت به پيكار مى‌شوند.

صفحاتی از كتاب دوم دبستان در ايران، پيش ‌از "انقلاب فرهنگی" شيخ الاسلام عبدالكريم سروش:

١، ٢، ٣، ٤، ٥ ،٦، ٧، ٨، ٩.

از گلهای خندانی که نوحه خوان شدند.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home