Saturday, January 06, 2007

gholamreza hassani-masoud behnoud

از تعريف و تبلیغی كه برای خاتمی جنايتكار می كنند بگذريم، بايد گفت كه حجت ‌الاسلام غلامرضا حسني هميشه از صادقترين و راستگوترين چاقوكشان جمهوری اسلامی بوده است:

"ما در هيچ كجاي قرآن آزادي را نداريم. آزادي هميشه مورد نكوهش است. ما در اسلام آزادي نداريم بلكه عبديت داريم، در تمام اسلام و قرآن به بنده بودن ما اشاره شده است و حضرت محمد هم با آن عظمت و بزرگيش خود را بنده و عبد خدا مي‌دانسته. ولي [آيت الله خاتمي] فقط دم از آزادي مي‌زد. اگر مي‌بينيد كه امام خميني هم از آزادي حرف مي‌زد منظور ايشان آزادي از قيد و بند طاغوت و رژيم پهلوي بود. كساني كه امروز حرف از آزادي مي‌زنند_ به نوعي ضدانقلاب هستند."


مسعود بهنود (ع) در كانون توحيد لندن

2 Comments:

Anonymous وب - آ - ورد said...

درود

4:46 PM  
Anonymous sara said...

drood bar FOULADVAND.

2:39 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home