Saturday, January 20, 2007

Ayatollah Shirin Ebadi

شیرین عبادی و مردم مصیبت دیده ی بم.

بصير نصيبي

" آیا بالا کشیدن کمک هایی که قرار بوده گره گشای مردمی در مانده ومصیبت زده بشود اتفاق کم اهمیتی است؟ آنهم توسط بزرگ بانوی دودوزه بازی که هم گیلاس شرابش را به سلامتی روسای جمهور کشورها می نوشد و هم کاسه شربت را با آخوندها سر می کشد، هم لچک اسلامی بسر می کند و هم موهایش را در معرض دید نامحرمان کافر قرار می دهد/ بله جایزه صلح نوبل به وسیله ای برای دادوستد مبدل شده این واقعیت رادیگرساده اندیش ترین آدمها هم درک می کند، اما این اولین بار است که می شنویم برنده این جایزه علاوه بر امتیاز هایی که از طریق زد وبند به چنگ می آورد، پولی که برای زلزله زدگان مصیبت زده به حسابش واریز شده رابر اساس گزارش دبیر تشخیص مصلحت خودشان تماما بالا می کشد و هیج صدای اعتراضی هم شنیده نمی شود. اگر دنیا حساب وکتایی داشته باشد می شود جلوی لابی های جمهوری اسلامی و همدستان خارحی اش که بعید نیست در این سرقت سهیم باشند سدی ایجاد کرد و پرونده این خانم را به دادگاه کشید. بله می شود این جایزه را با خفت و خواری از این خانم پس گرفت.فقط یک جو همت میخواهد وقدری حس مسئولیت."

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home