Friday, January 12, 2007

Azarabadegan-Azarbaijan-Iran

!يا حسين من تورکم، يا زهرا من تورکم، يا عباس من تورکم

"ما ملت آذربايجان (بخوانيد سازمانهای تروريستی) با الهام از رهبر شيعيان جهان امام حسين ( ع ) در ماه محرم طغيان و مبارزه رها يی جويانه خود را بر ضد شوونيزم قوت بخشيده و در روزهای تاسوعا و عاشورا با حضور در خيابانها و با اعتراضات عمومی شوونيزم فارس را از خاک و سرزمينمان بيرون خواهيم راند . همچنين با عدم توجه به ممنوعيت اعلام شده از سوی رژيم ، در تمام روزهای ماه محرم ، مراسم عزاداری و دسته های شاه حسين ( شاخسی ) را به زبان مادری مان و به صورت نيرومند و استوار، با شعارهای طرح شده در پايين ، برگزار نموده و با قيام در روز عاشورا انتقام خون شهيدانمان را از شوونيزم فارس خواهيم گرفت."

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

قربونت برم، ترکی که ترکی. ترکها بخشی افتخار آمیز از این سرزمین پهناور تلقی میشند، زبون و فرهنگ و رسومشون هم محترم با ارزش و با اهمیته ولی آذربایجان همیشه جزی از ایران بوده آذربایجان بدون ایران و ایران بدون آذربایجان معنا ندارند.
قربانت هومن

4:22 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home