Thursday, September 02, 2010

national identity irancpi

بازگرداندن ایران به میان امت اسلامی

گفتگو با معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز

از همانندی شگفت انگيز ميان سخنان اين اشغالگر و آنچه كه در اين يادداشت ها از زبان ‌اربابان ميلياردها بار كثيف تر و پليد تر از خودشان در غرب نقل ميكنيم شوكه نشويد، چرا كه اينان را اربابان حامي "بازار آزاد" (+) جهت اجرای همين طرح ---‌ كه همان سوزاندن هويت های ملت های نگونبخت منطقه و دار و ندارشان در شعله های اسلام بازتوليد شده در "تينك تانك"های دمكراتيك و حقوق بشری باشد --- سر كار آوردند و پشتيبانی ميكنند. البته نيازی به اين توضيح نيست كه اين وبلاگ هدفی جز نشان دادن اين راستی به هم ميهنان نداشته است.

"پانصد سال - از زمان صفویه به بعد - همه تلاش ها در جهت خارج کردن شیعه از گردونه جهان اسلام متمرکز شد.... تمام حرف ما ام القرای جهان اسلام، امت واحده، امت اسلامی و است. ایران به هیچ وجه هویتی نیست که بتوان آن را در جهان مطرح کرد.... ما باید یک کشور بین المللی با رنگ و بوی اسلامی و در حقیقت کشور بین الاسلامی باشیم" (بله. ميبينيم بيخود نبود كه "پدر مطالعات صلح" را به يك رسانهء "چپی" آوردند تا بگويد: "فقط مرزهای ساختگی امپرياليزم است كه اُمّت اسلامی را از هم جدا كرده".)

"هویت ایرانی ای داریم که تنها یک درصد جمعیت دنیا به زبان آن صحبت می کنند. هویت ایرانی در دنیا معجزه ای نمی کند. هویت ایرانی به کدام یک از مظاهر تمدنی جهان متصل است؟ الان دنیا دنیای اتحادیه ها، شوراها و ائتلاف ها است.... بعد در حالی که ما وسط قدرتمند ترین، به روز ترین، سرافراز ترین، زنده ترین دین جهانی هستیم، می خواهیم بر هویت ملی خود تاکید کنیم..."

"ترکیه قصد دارد به هویت مستقل گذشته خود باز گردد. این کشور به نتیجه رسید که طی این سالیان بی هویت شده است. ترکیه احساس کرد با هویت ترکی و لاییک بودن به جایی نخواهد رسید. اگر بعد از سالیان طولانی به یک ایتالیا و یا یونان کمرنگ تبدیل شود در دنیا محلی از اعراب نخواهد داشت. بنابراین قصد دارد به هویت اسلامی خود بازگشت کند."

"ما تنها بین کشورهای اسلامی معنا پیدا می کنیم."

"الان پاکستانی ها حدود ١٨٠ میلیون نفر اند ولی بیش از ٢٠ تا ٣٠ میلیون نفرشان خارج از این کشور اند. از کشورهای خلیج فارس گرفته تا استرالیا و آمریکا افراد این کشور حضور دارند. این امر موجب شد تا زبان بین المللی وارد خانواده ها شود و این ملیت با سایر ملت ها ارتباط گسترده ایجاد کند. خوشبختانه هر تجاوز و خیانتی به پاکستان شد ولی زبان اول شان زبان بین المللی است.... زبان ما فارسی است و به سختی نیز به دیگران آموزش داده می شود. از سوی دیگر معتقدیم که هنر نزد ایرانیان است و بس! این عامل باعث شده است که ما در خود متمرکز شویم. ما منزوی ترین کشور بودیم."

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

امیدوارم تا براندازی اشغالگران و آزادی میهنمان ، در نشان دادن این همانندی ها پایدار باشید

10:28 PM  
Anonymous ذره بین said...

تمام تلاش اسلامیون محو فرهنگ ایرانی است. ایران برای آخوند یعنی مقر استقرار و بهره برداریهای سیاسی. شما از مجمع روحانیت مبارز نمیتوانید انتظاری غیر از این داشته باشید. و اما آنهائی که به بهانه از طرفداری از "انقلاب اسلامی" و "جنبش آزادیخواهی مردم ایران" به آتش اسلامی هیز حقوق بشری می اندازند، از این یک نکته بی خبرند که بازی با آتش بازی با خطر است و خود سوزی تنها نتیجه آن!

12:11 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home