Sunday, May 16, 2010

Stephen Kinzer on Turkey

خوانندگان وبلاگ با نام استيفن كينزر، پروپاگانديست آمريكائی، از سگ های هار محافل مادلين آلبرايتی، دمكراتيك و حقوق بشری، نويسنده كتاب الهام بخش"همهء مردان شاه" و دشمن خونين سكولاريزم در كشورهايی كه "اسلامی" معرفی ميكند آشنا هستند، و ميدانند كه تنها در پيوند با تبليغات سراسری برای "آرتيست های ايرانی" مانند شيرين نشاط امريكايی و مرجان ساتراپی فرانسوی، جهت "پيوند زدن نقطه ها"، بار ها از ‌اين جانور در وبلاگ نام برده ام.

از آنجا كه پيشتر به پشتيبانی طبيعی كينزر از دمكراسی و حزب ‌اسلامی "عدالت و توسعه" در تركيه هم اشاره كرده ام، بد نيست به مقاله ای كه اين جنايتكار بدنبال انتشار ویدئو و سپس استعفای "دنیز بایکال"، رهبر حزب سكولار و مخالف "دولت" اسلامگرای ترکیه، منتشر كرده هم اشاره ای كرده باشم. بخش كوتاهی از آن را با هم بخوانيم چرا كه آموزنده است:


"سكس ويدئو آينده درخشانی را برای تركيه نويد ميدهد"

"با استعفای دنیز بایکال، رهبر حزب مخالف، بدنبال رسوايی جنسی، بازدار ("مانع") اصلی مدرنيزاسيون دمكراتيك از سر راه برداشته می شود... دنیز بایکال، رهبر حزب مخالف، به اندازه هر كسی در دههء گذشته تلاش كرده تا از مدرنيزه كردن تركيه جلوگيری كند، و تركيه را در چنگال ارتش و نخبگان انحصار طلبی كه بر زندگی عمومی از تاسيس كشور در سال ١٩٢٣ تسلط داشته اند نگه دارد... اين گرايش حيرت انگيز رويدادها حتی مهم تر است چرا كه در برابر دورنمای تلاشی جانانه برای اصلاح قانون اساسی ضد دمكراتيكی كه ارتش در حكومت ٣ ساله اش در اوايل دهه ٨٠ ميلادی به تركيه تحميل كرد صورت می گيرد. با هم، يعنی استعفای بایکال و رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی، اين دو امكانات درخشانی را برای تركيه فراهم می كنند...."

+
"تركيهء اردغان، الگويی برای جهان اسلامی"؛ تبليغ برای كينزر در روزنامهء "زمان"

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home