Tuesday, November 30, 2010

Joyce Davis ebrahim yazdi Mehdi Noorbaksh World Affairs Council of Harrisburg

"وقتی كه با آمريكايی ها در باره كارم بعنوان روزنامه‌نگاری كه از دنيای مسلمان خبر ميدهد صحبت ميكنم، معمولا ميتوانم روی يك پرسش حساب كنم: مسلمانان ميانه رو كجا هستند، و چگونه ميتوانيم به آنها كمك كنيم؟ در پايان اين ستون به پرسش دوم جواب خواهم داد، ولی جوابی برای پرسش اول اين است: دكتر ابراهيم يزدی.

دكتر يزدی، رهبر سازمان دگرانديش ِ "Freedom Movement"، اكنون در زندانی در تهران بسر ميبرد، چرا كه خشم حكمرانان ايران را بدليل مخالفت با آنها و ترويج فريدوم و دمكراسی بعنوان ارزشهای براستی اسلامی برانگيخته است.... (به هم ميهنانی كه با واژهء "فريدوم" آشنايی ندارند، نگاهی به لوگوی سايت اخوان المسلمين مصر پيشنهاد ميشود)

شخصيتی بسيار بزرگ در تاريخ معاصر ايران، دكتر يزدی زمانی در مركز پزشكی بيلور در هوستون كار ميكرد. ولی در ١٩٧٨ يك زندگی راحت در اين كشور را رها كرد تا به ايران برگردد و در سرنگون كردن حكومت غير دمكراتيك شاه و بوجود آوردن انقلاب اسلامی ١٩٧٩ ياری برساند...."

"راهی برای كمك به مسلمانان ميانه رو كه برای آزادی می جنگند وجود دارد"
جويس ديويس (مدير پيشين "راديو فردا")؛ ٢٤ نوامبر ٢٠١٠ م

البته تبليغ خانم ديويس برای اين آدم خوار به شيوهء ديگری در "گلوباليست" هم انتشار يافته است، و در هر دو مقاله اين نكته نيز به مخاطب يادآوری ميشود كه مِستِر يزدی، پس از ١٩٩٧م، نتوانسته به خارج سفر كند!

(خانم ديويس اكنون رئيس "شورای امور خارجی" (+) در هريسبورگ (ايالت پنسيلوانيا) است. مقام "vice president" در اين سازمان را هم مِستِر مهدی نوربخش، داماد مِستِر يزدی، يدك ميكشد.)

+
"کنشگران سیاسی"

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

...سه شنبه ۳۰ نوامبر News from VOA ....

کاخ سفید ضمن صدور بیانیه ای در روز سه شنبه (۳۰ نوامبر)، درباره روند برگزاری و نتایج انتخابات پارلمانی مصر، ابراز ناامیدی کرد

یک سخنگوی کاخ سفید در این این بیانیه می نویسد .... موانع بر سر راه آزادی اولیه انجمن ها، آزادی بیان و آزادی مطبوعات، نگران کننده است

کاخ سفید با گفتن این مطالب می افزاید، آمریکا مردم مصری را که در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه، به عنوان کاندیدا، فعال، رای دهنده و یا ناظر شرکت کردند، می ستاید

این بیانیه میگوید آمریکا با مردم مصر شراکتی قدیمی دارد که در منافع و ارزش های مشترک ریشه دوانده است

.....
بسیاری از منتقدان، می گویند برگزاری انتخابات پارلمانی مصر با تقلب های گسترده همراه بود

با برنده شدن حزب حاکم مصر در انتخابات، مردم این کشور درباره عادلانه بودن روند رأی گیری نگرانی هایی دارند و به آن مشکوک هستند

اخوان المسلمین، مهمترین گروه مخالفت دولت در مصر می گوید برای جلب حمایت عموم فعالیت می کند و پس از آن که در رای گیری روز یکشنبه گذشته، بسیاری از کرسی های پارلمان را از دست داد، به مقابله با دولت ادامه خواهد داد

.....

اخوان المسلمین ادعا کرده است که اعضا و حامیان این حزب، در جریان انتخابات مورد ارعاب قرار گرفته اند

....

فعالیت گروه اخوان المسلمین در مصر ممنوع است و این گروه نامزدهای خود را به عنوان نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت می دهد

7:20 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home