Friday, April 04, 2008

Ebrahim Yazdi-هنری پركت-

!خبرهائی که هرگز شنیده نخواهند شد

ذره بین و بلندگو

+

-------------------------------------

مِستِر ابراهيم يزدي در انستيتوي خاورميانه در واشنگتن (٣ آوريل)

(حتما گوش كنيد)

هِنری پركت (Henry Precht) جنايتكار(اينجا و اينجا)، دشمن پادشاه و مردم ايران هم طبيعتا در اين نشست حضور داشت و در بخش پرسش و پاسخ صدای كثيفش را خواهيد شنيد.

گزارش خبرگزاري "فارس" (جمهوری اسلامی) در باره اين نشست

+
مستراح گويا : "نامه ابراهيم يزدی به ستاره درخشش"

"هدف ما تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی ملتمان و حفظ استقلال کشورمان است که اصيل‌ترين آرمان‌های انقلاب جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت ايران و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نيز بوده است."

امتياز به دولت اسلام پرور، خمينی، ابراهيم يزدی و طالبان پرور آمريكا، كه به گفته اين جلاد راديو صدای آمريكاا‌ش به هواداران پادشاهی آزدای بيان می دهد:

"مخالفت با سياست‌ها و عملکرد مسؤلان نظام جمهوری اسلامی ايران، يک مسأله و استفاده از امکانات رسانه‌ای و ميدان دادن به کسانی که به باورها و اعتقادات ميليون‌ها ايرانی توهين می‌کنند، مسئله ديگری است. من هيچ‌گاه در شأن انسانی و در چارچوب باورهای دينی خود نمی‌يابم که درباره باور‌های دينی شما و همکارانتان تفتيش کنم. بنابر بديهی‌ترين اصول مندرج در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، هر کس در انتخاب دين و راه و روش زندگيش آزاد است، از سوی ديگر نيز، مبانی انديشه‌ی دمکراتيک، ما را به پذيرش اين اصل، متعهد می‌سازد که هيچ کس حق ندارد که به بهانه‌ی اختلافات فکری و سياسی فردی، گروهی يا بين‌دولتی، به باورها و اعتقادات ديگران توهين روا دارد (‌اعدام كردنشان مهم نيست) ، مضافاً آن که کسانی که مورد توهين واقع می‌شوند، اکثريت مطلق جمعيت کشوری با سابقه‌ی تمدنی شش هزار ساله مانند ايران باشند. بنابراين، ايراد و اعتراض ما، تنها متوجه سياست‌های اسلام‌ستيزانه‌ی " صدای آمريکا " نيست، بلکه در واقع به سياست‌های اسلام‌ستيزانه‌ی دولت آمريکا است."

(پ ن - نوامبر ٢٠١٠ م)
انستيتوی خاورميانه هر دو لينك را حذف كرده است.

4 Comments:

Anonymous ذره بین said...

با سپاس از سرباز کوچک ارجمند که، با تیزبینی خاص خودش، نظر گوبین را به کلیپهای پیوست جلب کرد. البته در پرانتز بگویم، منظور نوشته ای که بدان لینک داده اید چیز دیگریست، اما برنامه استیو پیکین قابل ذره بینی است.

10:29 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

ذره بین جان، لينكی كه در پايين وبلاگ دادم در رابطه با نوشته شما نيست. چرنديات و دروغهای يزدی در كلمبيا را هيچ جا منتشر نكرده اند، نه حتی در روزنامه های خود دانشگاه. به گفتگوی تلويزيونی اش لينك دادم تا خوانندگان چهره ء كثيفش را ببيند. از شما بی نهايت سپاسگزارم ذره بین گرامی كه ين موضوع يزدی را پی گيری می كنيد. تنها كسی هستيد.

ذره بین جان، فقط ميان من و شما، اين فعال سياسی كه آن چرنديات را گفته تا موضوع را كمرنگ كند، كيست؟ نام نمی بريد؟

10:44 PM  
Anonymous ذره بین said...

سرباز کوچک ارجمند،

پس از شما، ذره بین دومین کسی بود که در میان "بلاگرهای ایرانی" اشاره ای به سفر های "هوشی و ابی" داشته، دارد و خواهد داشت. چرا که این تفاله های دستگاههای جاسوسی معروف را باید همواره زیر نظر داشت!
در مورد "میان من و شما، هم، ممکن است دست بقلم شوم و چیزکی بنگارم.

11:11 PM  
Anonymous ذره بین said...

با سپاس از شما، و با کسب اجازه، لینکی دادم به این آپ دیت!
"transitional society" به حق چیزهای نشنیده!!! اگر دست امثال ما به این مرتیکه میرسید که به او می فهماندیم "دادگاه" یعنی چه؟! "روشنفرکان اسلامی" و "مدرنیتی"؟؟؟
"دموکراسی" و "آزادی" اینها همه واژگانی هستند که از نخستین روزهای آن ان قلاب کثیف اسلامی "ملعبه" دست این خائنین بوده و خواهد بود.

باز هم از تیز بینی شما سپاسگزارم.

3:52 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home