Wednesday, September 08, 2010

stephen kinzer Breaking the grip of Turkey's military referendum on constitutional reform Iran islamization midnight express

"پيروزی در همه پرسی ِ اصلاح قانون اساسی گامی بسيار بزرگ به سوی دموكراسی تمام عيار درتركيه خواهد بود"

"رهایی از چنگال ارتش تركيه"
استيفن كينز‌ر؛ گارديين

قصد داشتم مقاله را جهت نشان دادن خبرگی نويسنده اش در فريب مخاطب و درندگی‌ا‌ش در بازی با واژه ها به پارسی برگردانم كه ديدم توسط شركا در خبرگزاری جمهوری دمكراسی خواه اسلامی بازتاب داده شده است. البته بدون اشاره به نام نويسنده، تا آبروی بيشتری از نوچه های مصدقی و بنيادهای "دمكراتيك و حقوق بشری" حامی اين جنايتكار، كه از حاميان سبزالله نيز ميباشد، نبرده باشند:

"سي سال پس از گذشت روزی كه ژنرال های تركيه با انجام يك كودتا، جامعه مدنی اين كشور را [خورد] و هزاران نفر را كشته و يا شكنجه كردند (شمارهء دقيق تر كشته شدگان ٣٠٠ نفر است)، اكنون رای دهندگان ترك به پای صندوق های رای خواهند رفت تا به اصلاحيه های قانون اساسی ضد دمكراتيكی كه ژنرال ها پيش از ترك قدرت از خود به جای گذاشتند، رای دهند."

"برگزاري همه پرسي در روز ١٢ سپتامبر سال جاري شايد راهي براي رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، باشد تا نقش منفي اي كه ارتش تركيه در صحنه سياسي اين كشور ايفا كرده است، را به مردم كشور خود يادآوري كند.... اين در حالي است كه مردم تركيه از افشاي جنايات ژنرال ها وحشت زده هستند...."

"در صورتي كه اين همه پرسي با موفيت پشت سرگذاشته شود، نشان دهنده آن خواهد بود كه مردم تركيه از مداخله ارتش در سياست (بخوانيد نگهبانی ارتش از نظام قضايی) [خسته شده اند]." (چرا كه وقت مداخلهء اسلام در سياست رسيده است!)

"اگر به اين همه پرسي راي مخالف داده شود...جريان به نفع نخبگان قديمی كه معتقدند حفظ سكولاريسم مهمتر از تعميق دموكراسي در كشور است، تغيير مي كند." ("سكولاريزم"، همانگونه كه پشتيبانانش در تركيه --- آنهايی كه اين جانور نخبگان "قديمی" مينامد --- توضيح داده اند (اينجا و اينجا) و اين دروغ نويس بهتر از همه ميداند، نه "مهمتر" از نظامی مردمی يا "دمكراتيك" كه پيش شرط اين نظام در كشورشان است.)

اين در حالي است كه برخي از رهبران تجاري تركيه از آن بيم دارند كه شكست اصلاحات ممكن است صحنه سياسي تركيه را به قدري آشفته سازد كه سرمايه گذارن را وحشت زده و آهنگ رشد اقتصادي چشمگير اين كشور را با كندي مواجه كند." (ما هم ميدانيم كه حزب عدالت و توسعه موجب رشد اقتصادی تركيه بوده. اصلا ار‌دغان و حزب‌‌ا‌ش را سر كار آوردند تا سكولاريستای تركيه رشد اقتصادي چشمگير اين كشور را كند و نابود نكنند!)

===============
نتيجه: اگر به اين همه پرسي راي مخالف داده شود و جريان به نفع نخبگان "قديمی" تركيه تغيير كند، كينزر و شركا تو دهنی محكمی دريافت خواهند كرد و بينندگان كله پوك "فيلم" های حقوق بشری هاليوودی ميتوانند منتظر چند "ميدنايت اكسپرس" تازه باشند.

+
نوام چامسكی: "تركيهء اردوغان، الگويی برای دمكراسی در منطقه" (بازتاب در "خبرگزاری مهر")

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home