Friday, February 15, 2008

turkey-islamists

اسيد پاشی به دختران "بد لباس" در تركيهء اردوغان

دامن يونيفورمهای دبستان كوتاه بوده!
روزنامهء "حريت"؛ ١٤ فوريه
عكسها

يك كليپ كوتاه از تلويزيون تركيه در باره اين خبر، كه در پايان به نماز خوانی اعتراضی مسلمانان در پاساژهای اين كشور هم اشاره ای می شود.

+
گزارشی از جشن پیروزی انقلاب اسلامی در آنکارا، و چند عكس از همين جشن در جمهوری كرواسی.

1 Comments:

Anonymous twoshorties said...

با درود بر سرباز کوچک:

از قرار ترکیه هم در صف اسلامی شدن، سرپا ایستاده است!

7:41 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home