Friday, May 11, 2007

ardeshir ommani-ramsey clark-lobby-iran-islamic republic

در نشستی كه طرفداران جمهوری اسلامی با ياری چند گروه "ضد جنگ" آمريكائی قرار است فردا در نيويورك برگزار كنند، جناب رمزی كلارك هم حضور خواهد داشت:

آگهی برای نشست (از اين سايت).

با خانم "سارا فلاندرز" آشنا هستيد. ايشان همان كسی است كه چند روز پيش به مقاله اش در باره ی دستآوردهای گسترده و افتخار آمیز مافيای اسلامی اشاره شد. و اردشير عمانی هم كثافتيست به معنای راستين كه چند بار در اين وبلاگ از او نام برده ام و نامش در "لابی رژیم و جنبش جهانی ضد جنگ" هم كه دو سه هفته پيش منتشر شد ديده می شود.

---------------

يونايتدپرس (٢٠ نوامبر ١٩٧٩): ابولحسن بنی صدر سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه خود با شبكه تلويزيونی سی بی اس آمريكا نامه ای را نشان داد كه از رمزی كلارك وزير سابق دادگستری آمريكا به ابراهيم يزدی نوشته شده است. در اين نامه كه تاريخ آن ١٢ اكتبر سال جاری است، رمزی كلارك حقوقدان آمريكائی درباره اينكه چگونه میتوان پادشاه ايران را با توجه به قوانين آمريكا از اين كشور تحويل گرفت، جمهوری اسلامی را راهنمائی نموده و طرح سری خود را در اين مورد در اختيار مقامات اين جمهوری قرار داده است.

‌شورش ٥٧ در آيينه مطبوعات؛ شهرام جاويدپور

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home