Sunday, September 12, 2010

Turkey referendum on constitutional "reform" islamization of Turkey

با پيروزی اربابان اردوغان و شركا در همه پرسی برای "اصلاح" قانون اساسی لائيك تركيه، آخرين سنگر قانونی در برابر اسلاميزه كردن ‌اين كشور نيز برداشته شد. البته همسايهء شمال غربی ايران يكشبه به يك جمهوری اسلامی تبديل نخواهد شد. پيوستن مردم تركيه به آنچه كه جنايتكاران صلح دوست "اُمّت اسلامی" مينامند، همانگونه كه تا كنون شاهد آن بوده ايم، تدريجی و بصورت دمكراتيك انجام خواهد گرفت. افسوس كه بسياری از ترك ها، بجای نگرانی برای آيندهء كشورشان، سرگرم جام جهانی بسكتبال بودند.

+
در ضمن، خبردار شديم كه "بونو" و "U2" كه چندی پيش برای سبزالله عرعر ميكردند، انجام وظيفه در تركيه را هم بخوبی بپايان رساندند.

4 Comments:

Anonymous ذره بین said...

پس از "اصلاح قانونی اساسی" در ترکیه(بدون راه اندازی یک "انقلاب اسلامی" دیگر در آن ناحیه)رسمن معلوم شد. اکنون باید دید چه آشی برای تاجیکستان، ترکمنستان، و قفقازستان سرِ بار است! تکلیف اافغانستان همانموقع که روسهای سرخ ارتش مستحلکشان را از آن کشور بیرون کشیدند، وبا استقرار طالبان"،از جمله ابداعات همان "شیطان بزرگ و روباه پیر"، در آن کشور مشخص گردید، و ایالات متحده عراق نیز بزودی به دیگر شمار این ابداعات افروده خواهد شد. می ماند کشور ما ایران، که آنهم به همت مسلمانانِ دموکراتیک و سکولاریستان دوآتشه و جمهوریخواهان با مرام سرانجام به دموکراسی خواهد رسید!

در پیوند با تصویر: حسرت از دل مومنه های مسلمان که آرزوی بزک کردن داشتند ولی دلیلی واجب برایش پیدا نمیتوانستند بکنند حسابی در آمد؛ به بهانه "دموکراسی" چارقد بسران نیز از این حق برخوردار گشتند که بزک و دوزک کنند و ماتیک قرمز بمالند و ...جلوی دوربین پُزهای دموکراتیکی بگیرند و آخرین مد اسلامی را به دنیای-در-حال-مسلمانی نشان دهند.

11:15 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

ذره بين گرامی، با يك ديد واقع بينانه، فقط ميتوان آينده ای بسيار سياه را پيش بينی كرد. نبردهای اصلی در جهان امروزی جنگ هايی تبليغاتی و رسانه ای اند، و كسانی كه حتی از يك رسانهء ملی هم برخوردار نميباشند طبيعتا نابود خواهند شد.

10:41 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

جمهوری اسلامی ۲۵ ميليون دلار به حزب عدالت و توسعه کمک مالی می‌کند

http://www.greencorrespondents.com/2010/09/blog-post_257.html

12:20 AM  
Anonymous Anonymous said...

روزي كه اسلاميت در سراسر جهان به "فرقه محمديه" تبديل خواهد شد.

با مهر تمام فيروز

6:22 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home