Sunday, August 29, 2010

Iranian calendar

از "ايرنا" (جمهوری اسلامی):

"شهريور ١٣٥٧، روز مرگ 'تمدن بزرگ'! "

"شهريور ١٣٥٧ تنها سه سال پس از تصميم خودسرانه در تغيير مبدا تاريخ ايران؛ ايرانيان شاهد تسليم و مرگ 'توهم' شاهي بودند كه دروازه هاي 'تمدن بزرگ' را در ميان خرابه هاي وطن مي ديد و آغاز سلطنت خود را درست اتمام ٢٥٠٠ سال از نظام شاهنشاهي در ايران مي دانست!....../ پول نفت وسركوب مخالفان در سايه حمايت بيگانگان در اين سالهاي يادشده شاه را به اين باور رسانده بود كه قدر قدرتي او، پايدار و سلطنت اين خاندان ابدي است لذا تا جايي پيش رفت كه تاريخ اين ملت را كه به عظمت يادبود هجرت پيامبر از مكه به مدينه ، بر مبناي 'هجري قمري' و پس از محاسبات دقيق به 'هجري شمسي 'تبديل شده بود و غير از اين اصولا تاريخ ديگري براي ايراني ها معنا نداشت را تغيير و شاهان را مبناي تاريخ قرار دهد......./ خشم ملت از ظلم و ستم رژيم از يك سو و توهين هايي در قالب 'عظمت بازيافته'! و يا رفتن به سوي 'تمدن بزرگ'! از طريق برجسته سازي تاريخ جعلي براي كشور...../ شاه [بالاخره] در [در ششم شهريور ١٣٥٧] تاريخ را به 'هجري خورشيدي' باز گرداند. تا شاهد مرگ 'توهم' خود، كه همان تمدن بزرگ! بود، باشد."

"سر آنتوني پارسونز سفير وقت انگلستان در تهران در كتاب غرور و سقوط از اين اقدام شاه با اين جمله ياد كرد 'اقدام نامعقول و سبك‌سرانه ديگري عليه معتقدات مذهبي مردم كشورش' و نيكي آر. كدی كارشناس تاريخ معاصر ايران (ا‌ز مراجع تقليد همهء قصابان تاريخ ايران، ‌از جمله فمنيستهای فدراليست، كه خيلی هم حقوق بشری است) نيز در كتاب ريشه‌هاي انقلاب ايران نوشت 'شاه تقريباً همه مردم را مجاب كرد كه هدفش كندن ريشه اسلامي است.' يرواند آبراهاميان، مورخ در كتاب ايران بين دو انقلاب چنين نظري دارد كه 'در دوران معاصر كمتر رژيمي در سرتاسر عالم آنقدر احمق بوده است كه تقويم مذهبي خود را دور افكند. ' "

+

3 Comments:

Anonymous majid said...

سلام دوست عزیز وبلاگ ما رو لینک میکنی ؟

12:10 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

سلام مجيد جان. "فرهنگ ایران باستان" را در فهرست پيوندها گذاشتم. پيروز و سربلند باشيد.

7:38 PM  
Anonymous بابک خندانی said...

نتیجه گیری اخلاقی:

جمهوری اسلامی دشمن "تمدن بزرگ" است و تنها خواسته اش برای ایران، "بی تمدنی" است.

مهر افزون

8:54 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home