Friday, July 30, 2010

Fredrik Heffermehl nobel peace prizes Shirin Ebadi

جوایز نوبل بطور غیرقانونی اعطا می شوند

"فردریک هفرمل"، حقوقدان نروژی

"فردریک هفرمل" (Fredrik Heffermehl) حقوقدان نروژی با انتشار کتابی به نام «وصیت نامه نوبل» تاکید می کند: کمیته نروژی اهدای جایزه صلح نوبل از قوانین و خواسته های «آلفرد نوبل» که در وصیت نامه او ذکر شده است، تخلف کرده اند. «هفرمل» در این کتاب خاطرنشان می کند: بیش از نیمی از دریافت کنندگان جوایز صلح نوبل از سال ١٩٤٦ میلادی تاکنون، دارای ویژگی های قانونی دریافت این جایزه نبوده اند. لخ والسا (١٩٨٣)، شیمون پرز (١٩٩٤)، حاجيه شیرین عبادی (٢٠٠٣)، الگور(٢٠٠٧) و اوباما (٢٠٠٩) از جمله افرادی هستند که «هفرمل» در کتاب خود به عنوان متخلف نام برده است. (كيسينجر را فراموش كرده اند!)

2 Comments:

Anonymous ذره بین said...

سرباز کوچک گرامی:

چقدر بجا از فردریک هفرمل و کتابش یاد آوری کرده اید، چون بسیاری از ایرانیانی که ادعای طرفداری از "حقوق بشر" را خوب بلدند باید بدانند که خرّیت تنها به علف خوردن نیست.

ذره بین

7:45 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

ذره بین جان، كيهان اشغالی و شماری از سايت های جمهوری اسلامی (طبيعتا ضمن اشاره به شيرين عبادی بعنوان يك "سلطنت طلب") ماجرا را بازتاب داده اند. ولی اگر بازتابی در رسانه های "اپوزوسيونی"، بويژه "افشاگر" پيدا كردی من را هم در جريان بگذار.

8:57 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home