Tuesday, January 05, 2010

hamid dabashi gary sick greens green

شيخ حميد دباشی (+)، خدمتكار گری سيك در دانشگاه كلمبيا (+)، ضمن تبليغ برای جنبش "سيويل رايتس" و "جمهوری دمكراتيك" خواهانه سبزالله، از تغيير جمهوری دست نشانده اسلامی به يك "ديكتاتوری مذهبی" (به قول خودش، "مانند حكومت ارتشی در پاكستان") ‌ابراز نگرانی كرده، امكان تحميل سناريوئی را بدنبال پيروزی اين جنبش هشدار ميدهد: در دست گيری و دزديدن جنبش سبز توسط هواداران پادشاهی (صد البته با پشتيبانی نظامی آمريكای دشمن پادشاهی و اسرائيل تجزيه طلب پرور) بدنبال فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی.

بدبخت مخاطب انگليسی زبان.

+
"هفته سبز"
پيام بمناسبت "روز دانشجو"

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

جناب آقای صور اسرافیل، دلمون برای برنامه شما بر روی تلویزیون آزادی تنگ شده.‌ای کاش باز هم برنامه میگذاشتید. آیا ممکن است که برنامه‌های قدیمیتان را روی یوتیوب آپلود کنید؟ شما در آان زمان حقایقی را مطرح میکردید که اکثرا امروز تازه مردم به حقیقتش پی‌ بردند. البته من همیشه با شما موافق بودم و تا هم اکنون هم از اصطلاح اصلاح طلب در تضاد با اصلاح نطلب که به کار میبردید، استفاده می‌کنم. درود بی‌ پایان به شما. یک هموطن جوان از ونکوور که از ۶ ماه پیش شده بهشت اصلاح طلبان فراری لچک به سر پیچیده - جاتون را خالی‌ نمیکنم.

10:28 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

با درود به شما هم ميهن گرامی،

گرامی، گرچه شما به وبلاگ يكی از دوست داران آقای صور اسرافيل سر زده ايد، و از او چندين بار هم در اين وبلاگ نام برده شده است، آقای صور اسرافيل گرامی اين وبلاگ را اداره نميكنند.

آقای صور اسرافيل را هم ميهنانش پشتيبانی نكردند، و تا آنجا كه من خبر دارم ايشان در صدای آمريكا زنده بگور شده اند. ا‌فسوس كه هيچ خبری هم از او ندارم.

به اميد خواندن پيام های شما نازنين در آينده،
سرباز كوچك

12:12 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home