Monday, October 26, 2009

islamic green movement defined-Iran-islamic republic-protests-ahmadinejad

"حرکت ما جنبش است زیرا ما نمی خواهیم کل ساختار نظام جمهوری اسلامی را برچینیم بلکه می خواهیم به قانون اساسی باز گردیم و بعضی از اختیارات را از افراد خلع کنیم. ما می خواهیم به آرمانهای اصیل انقلاب بازگردیم، که در طی سالهای اخیر و الخصوص پس از انتخابات زیر پا گذاشته شده است."

"چرا حرکت ما جنبش سبز است، نه انقلاب سبز؟"
"موج آزادی"
=================
"شب گذشته پلیس امنیت اخلاقی با یورش به مراسم دعای کمیل که برای آزادی یکی از فعالین سیاسی برگزار شده بود، ده‌ها تن را بازداشت کرد. تاکنون بازداشت سی نفر به طور قطعی تایید شده است. جرم این سی نفر که شب گذشته را در بازداشتگاه به صبح رسانیدند، چیزی نبود جز شرکت در مراسم دعای کمیل. این اتفاق، نشانگر بروز یکی از جدی‌ترین تناقضات در سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی در سی‌سال اخیر و زنگ خطری جدی برای دلسوزان انقلاب و مردم محسوب می‌شود. حکومتی که از همان روزهای آغازین عمرش، دین و مناسک دینی را دست‌مایه مشروعیت بخشی به خود قرار داده بود، اینک تا حدی دچار بحران مشروعیت شده است که حتی مناسک دینی جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی که برای آزادی عزیزانشان بی هیچ سر و صدایی دعا می‌‌خوانند را هم بر نمی‌تابد و به فضاحت‌بارترین وجه ممکن به محل برگزاری مراسم دعا هجوم می برد و حاضران را به صورت فله‌ای بازداشت می‌کند...انحرافی جدی و عمیق از جریان پاک انقلابی مردمی و اسلامی در حال شکل‌گیری است و این امر زنگ خطری جدی است برای همه کسانی که هنوز به پاسداشت آرمان‌های انقلاب و بنیانگذار آن می‌اندیشند."

"تناقضات جدی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی و انحراف از مسیر انقلاب: رژیم شاه هم از برگزاری مراسم مذهبی می‌ترسید"
"موج آزادی"

+

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home