Friday, May 15, 2009

Gholam Ali Haddad-Adel on the Pahlavis

غلامعلی حدادعادل، رئیس "کمیسیون فرهنگی" مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وقایعی که منجر به روی کارآمدن سلسله پهلوی شد گفت: "میزان تبعیت و فرمانبرداری قاجاری استعمارگران را راضی نمی کرد و به همین خاطر انگلیسیها تصمیم گرفتند که پهلوی را سرکار بیاورند. قاجاریه هرچه بود با اراده روس و انگلیس سرکار نیامده بود، اما روی کارآمدن پهلوی به وسیله انگلیسیها آغاز بیچارگی ملت بزرگ ایران به دست مزدوران بیگانه بود." (ايشان از خوانندگان "پيك نِت" ميباشند)

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد : "باید باور کنیم که در جهان امروز، به جز کلام الهی روزنه ای برای مردم ستمدیده وجود دارد و با همه پیشرفتها در تکنولوژی و ارتباطات و فناوری و... دنیا بیش از هر زمان دیگری (بجای اومانیسم و معنویت های انسان محور) محتاج دین و اخلاق متکی به دین است و سکولاریسم در عرصه عمل شکست خورده است."

2 Comments:

Anonymous katayoun said...

سرباز کوچک گرامی:

غلامعلی (همیشه نشئه) حداد عادل، "رئیس کمیسیون فرهنگی" مجلس آخوندانیست که بقایشان را مدیون قاجاریه هستند! قجرها—که از جمله "ایلهای" استرآبادی بشمار می آیند—نزدیک به دویست سال حکومت کردند و در این مدت تا توانستند اولاد ذکور و مونث از خود بجای گذاردند، و این اولاد ذکور همانهائی شدند که بعدها ادعای وطن پرستی شان ان قلاب اسلامی را پدید آورد. البته بوجود آوردن شرایطی مطلوب برای زایش چنین پدیده ای، از جمله ترفندهای استعمار کهنه برای کنترل آسیای میانه بود، که بر اساس توافق میان استالین، چرچیل و روزولت در کنفرانس تهران (1944) زمینه هایش درهمان سالهائی پایانی جنگ جهانی دوم چیده شد. ایران را باید در هم میکوبیدند، بویژه آنکه میدانستند این کشور با دیگر کشورهای منطقه ی خاورمیانه فرقی بسیار شگفت دارد، و در این میان جهل و حماقت مردم بهمراه کینه توزیهای بی پایان قجرها پدیده ای فراهم آورد بنام "اتقلاب اسلامی" که همان "اسلام ناب محمدی" بود که "رهبر انقلاب،" آن بیمار روانی، با شور و وجد برایش میلیونها ایرانی را قربانی کرد، آنهم جلوی چشم تمام سازمانهای مدعی پشتیبانی از "حقوق بشر"!

12:14 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

كتايون گرامی، خوشحالم كه در لينك هايی كه در پُست های بعدی به اين يادداشت خواهم داد، پيام شما دوست نازنين، نگاهی تاريخی به چنين ادعاهای پوچ، نيز خوانده خواهد شد. با سپاس از مهرتان و از وقتی كه به اين پيام ها اختصاص ميدهيد.

5:00 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home