Sunday, October 12, 2008

Persian-Farsi-ashoori-gobeen-mazdaq-farhad erfani

"زبانِِ پيشرفت"
تارنمای "جديد آنلاين" (كه گويا عربی-انگليسی است!)

"داریوش آشوری در پی چهل سال آموزش و پژوهش، کتاب کوچک اما پرمحتوایی نوشته با نام "زبانِ باز" که مغز کلامش بیان همین گرفتاری و پریشانی زبان های پیشامدرنی چون زبان ماست و تلاشی است برای گشودن درهای بسته آن به روی "مدرنیت" (مدرنیته). منظور آشوری از "زبانِ باز" زبانی است که به روی زبان های "فرادست" دیگر باز است و از آنها مایه های واژگانی و حتا دستوری می گیرد. زبان های مدرنی چون انگلیسی، فرانسوی و آلمانی زبان هایی اند که بستر پیشرفت مدرنیت را گسترده اند و محل بازتاب دست آوردهای علمی و فنی مدرن بوده اند. باز بودن این زبان ها مربوط به تاریخ فرهنگ اروپاست."
----------------------

اين نوشته از ذره بين گرامی در اشاره به مقاله ای كه بمناسبت و به بهانه روز "زبان مادری" در نشريه "شهروند" (چاپ تورنتو) چاپ شده و آخرين نوشتهء مزدك (فرهاد عرفانی) را هم حتما بخوانيد.

3 Comments:

Anonymous ذره بین said...

سرباز کوچک گرامی:

باور من بر اینست که مزدک عرفانی پیشنهادی بسیار منطقی ارائه داده، که همه آنهائیکه در ینگه دنیا دستی به قلم دارند میتوانند آنرا در هنگام نوشتن مورد نظر داشته باشند.

پ.ن.: زبان پارسی، زبانیست که سده های اسارت را با بالندگی پشت سر گذارده و با تمهیدات امثال آشوری و بقیه دست چپی ها از پا نخواهد افتاد. این شیونهای "وای مدرنیته" و "وای زبان مادری" از نرفند های گمراه کننده هستند، که بدست ایادی استعمار بکار گرفته میشوند و برای شستن مغز عده ای دهان بین و زودباور و نا آگاه است و بس.

7:18 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

ذره بين گرامی،

دو نكته ای كه در اين ميان نبايد فراموش شوند يكی اين است كه اگر "سیاست مبارزهء نرم و تدریجی با زبان پارسی" در دستور كار استعمار هم نميبود، شوربختانه با کوچ هزاران هزار ايرانی به برونمرز، بويژه به كشورهای انگليسی زبان، نفوذ تدریجی اين زبان در زبان ميهنی ما می تواند امری بسيار طبيعی هم باشد. ديگری اينكه در سياست فروپاشی زبانی و فرهنگی ايران و در مقايسه با زبان انگليسی، ترويج زبانهای عربی و تركی از اهميت كمتری برای اربابان برخوردار نبوده است.

با مهر

6:21 PM  
Anonymous ذره بین said...

سرباز کوچک گرامی:

بی هیچ گونه گمانی، هر دو نکته ای را که بدان اشاره داشته اید از اهمیت بسیاری برخوردارند.

4:01 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home