Thursday, September 11, 2008

Timesonline-Times_online_shah_pahlavi_2500_ramin_kamran_newsecularism.com_The 10 most decadent dictators

"فاسدترين ديكتاتورهای جهان"
روزنامهء تايمز (Timesonline) / آفتابه

اين روزنامه انگليسی در شماره ی ۵ سپتامبر ۲۰۰۸ خود با اشاره به ۱۰ نفر از فاسدترين ديكتاتورهای جهان از آنان به عنوان كسانی نام برده كه "در حالی كه مردم كشورشان در رنج و فقر به سر مي‌بردند، همسران و فرزندان آنان درباره اين كه چگونه دارايی‌های نامشروع خود را خرج كنند، با آنها كلنجار می‌رفتند":

هفتمين ديكتاتور فاسد دنيا "محمد رضا پهلوی" بود از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۷۹ در ايران حكومت كرد. وی كه لقب "شاه شاهان" و "فرزند آريايی" به خود داده بود برای جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، ۱۰۰ ميليون دلار هزينه كرد.... پهلوی در حالی در سال ۱۹۷۱ صد ميليون دلار برای جشن‌های۲۵۰۰ ساله اختصاص داد كه مردم روستاهای نزديک محل برگذاری اين جشن در اوج فقر به سر می‌بردند... وی همچنين مجموعه‌ای كم‌نظير از اتومبيل‌های مسابقه‌ای داشت كه می‌توان آنها را در موزه خودروی ملی ايران مشاهده كرد.

+
بسيار خواندنی:
"دلتنگی برای رضا شاه؟"؛ رامین کامران (‌ا‌لبته كثيف تر از اين ايران فروش، يا به گفته صدای آمريكا "تحليلگر سياسی"، كسانی هستند كه كينه و نفرت اين دلالان بيگانه پرست و ضد ايرانی را با نام "سكولاريزم!" به خورد مردم می دهند. بارها در اين وبلاگ گفته ام كه جمهوری اسلامی ميلياردها بار بيشتر از پاسداران فرصت طلب "اپوزوسيونی" و "ملّی"اش شرف دارد. باز هم خواهم گفت.)

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

لجن مادرقحبه پدرسگ بچه کونی ننه ات را گائیدم کس شعر تفت نده جنده مزلف ... کیرم دهانت... مادرسگ تریاکی ببند گاله این وبلاگتو مزدور کثیف وزارت اطلاعات ... بچه کونی

7:44 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home