Sunday, March 09, 2008

ebrahim yazdi-columbia university-Barbara Slavin-trita parsi-gary sick-Kenneth Pollack-Stephen Kinzer

ابراهيم يزدی (جلاد) در دانشگاه كلمبيا

‌ابراهيم يزدی (جلاد)، سفير آمريكا در ايران اشغالی، و از منفورترين وپست ترين فاحشه ها و آدمخواران ضد ايرانی در آنچه كه از آن ميهن باقی مانده است، در روز ٢٨ مارس، در نشستی كه توسط "بنياد خاور ميانه" (Middle East Institute) در واشينگتون و "موسسه مطالعات خاورميانه در دانشگاه كلمبيا" (SIPA) برنامه ريزی و در "دانشگاه" كلمبيا با نام "روابط ايران و آمريكا از سال ١٩٥٣ و اميدواری در دورهء پَسا بوش" برگذار می شود، همراه با گری سيك، ارواند آبراهاميان، و علی مسعود انصاری حضور خواهد داشت.

برای آگاهی دوستانی كه وبلاگ ١٣ فوريه را بياد دارند، هفته پيش هم استيفن كينزر (امام جبهه ملی) و ارواند خان در ادامه همان تور سخنرانی كه به آن اشاره كردم در همين مكان تشريف داشتند.

در باره "بنياد خاور ميانه"، و برای آگاهی بيشتر از اهداف اين جنايتكاران بين المللی، توصيه می كنم حتما به اين صفحه سر بزنيد و مطالبی را كه در رابطه با كنفرانس يك روزه ای كه در يكم فوريه، با شركت گری سيك، باربارا اسلاون، كِنِت پولاك، ری تکيه، تريتا پارسی، هوشنگ اميراحمدی و... برگذار كردند مرور كنيد. البته خود اين موسسه نيز در سوم آوريل ميزبان مِستِر ابراهيم يزدی خواهد بود.

+

"از برکات بزرگ انقلاب اسلامي علاوه بر حاکميت اسلام آن است که مردم را که صاحب خانه اين کشورند بر سرنوشت خود مسلط کرد. اين در حاليست که در حکومت ٥٧ ساله سياه پهلوي اول و پهلوي دوم ، بيگانگان همه کاره و مردم هيچ کاره بودند. به ديگر عبارت مردم سالاري ديني، هديه و ارمغان خداوند به ملت بزرگ ايران است."

"امام جمعه" طهران

2 Comments:

Anonymous twoshorties said...

با درود بر سرباز کوچک گرامی،

ابله روان باخته و جاسوسِ شناخته شده ای مانند ابراهیم یزدی جایش در همان کعبه آمال روشنفکرانِ دانشگاهِ پرست است و بس. ننگ بر "ایرانیانی" که شاهد چنین خیانتهای آشکاری هستند و لب بر حقیقت می بندند.

پ.ن: با پروانه از شما میخواهم به این نوشته لینک بدهم؟؟

1:46 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

درود بر شما. گرامی، وبلاگتان در ستون لينكهای من است و خودم از خواننده های شما هم ميهنان نازنين هستم. شما نيازی به پروانه از من نداريد؛ خيلی هم خوشحال خواهم شد.

9:33 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home