Tuesday, January 29, 2008

tirdad bonakdar-balkanization-federalism-kordestan

اهانت به پرچم ایران
تیرداد بنکدار

"به راستی وقاحت را به کجا رسانده اند؟ گویی آنها که سالها دم از "دموکراسی برای ایران" می زدند و از فرط ذوق زدگی از برنامه های عقیم مانده نئوکانها، رودربایستی را به کناری نهاده و آشکارا آنچه در سر دارند را نشان می دهند. جماعتی که بارها "به دروغ" مدعی میشدند که ما تجزیه طلب نیستیم، حال با بی شرمی به وجود پرچم ایران اعتراض میکنند! آنهایی که هروقت نیاز به کسب مشروعیت از سوی گروههای مترقی ایرانی داشتند مدام بر این گفته "ملا مصطفی بارزانی -که در زمانی که به حمایت دولت وقت ایران به شدت نیاز داشت گفته بود-" استناد میکردند که "هرجا کرد است آنجا ایران است" حال حتی پرچم ایران را تحمل نمیکنند. به راستی چگونه است که اینها به یکبار چنین گستاخ شده اند؟"

---
اتفاقا تجزیه طلبان، برخلاف آنچه كه ادعا می كنند، نه تنها هيچ مشكلی با جمهوری اسلامی ندارند، بلكه از آن پشتيبانی هم می كنند. اينان و ‌اربابانشان (كه به هم ميهنان گرامی ‌ام ياد آوری می كنم، فقط "نئوکانها" نيستند) نمی توانستند با ايرانی نيرومند روبرو شوند، و چه رژيمی بهتر از جمهوری ايران فروش اسلامی كه ميهنمان را اينچنين ضعيف كند و ناتوان نگه دارد. ‌اين "سازمانهای قومپرست کردی" را هم بايد به عنوان "سازمانهای كردستان فروشی" تلقی كرد، چون بجز سپردن منابع كردستان به چند مليتی ها، البته به شيوه ای "حقوق بشری"تر از جمكران، مسئوليت ديگری نداشته و نخواهند داشت.

1 Comments:

Anonymous twoshorties said...

گرامی،

اشارات تیرداد بنکدار و پرسش او در مورد نقش خائنین قسم خورده در از هم پاشیدگی پیوستگی ایرانیان، با هر گویش و فرهنگ بومی، بسیار راست و درست است. و حتی قابل گسترش از نقطه نظر فرهنگی، سیاسی. اینکه امروز جمعی دور امثال براهنی متعفن به رقاصی میپردازند و "پیشه وری" را "رهبر نهضت آزادی...دموکراتیک...خلقی..." میدانند، موضوع سلسله بحثهای ریشه ایست. اینکه تجزیه طلبانی که سنگ "کردی" به سینه میزنند، اینجا و آنجا هارت و پورت میکنند و در فکر "آزادی خلق ستم کشیده" هستند نیز قائله جدیدی نیست، اما مشکلیست گریبانگیر،مربوط به ایران و ایرانی، که به همت "اجانب" و "عوامل امپریالیسم جهانی" همچنان گلوی ایران را میفشارد.
گیرم که "نئوکانها" و بقیه اراذل و اوباشهای نفتی-اقتصادی، همان دستهای "نامرئی پشت پرده" در حال گردانیدن عروسکهای خیمه شب بازیشان هستند، اما چرا باید "ما" وارد این بازی شوم شویم؟ پیدا کردن پاسخی مناسب، احتیاج به دانش فراوان و تخصص نیز ندارد، چون پاسخ پیداست

1:38 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home