Tuesday, August 15, 2006

"Association of Iranian Political Prisoners (in Exile)"!!!

تروريستهای داس و چكشی ديروز، "مدافعان" حقوق بشر امروز

چند سال پيش در يكی از اين تالارهای گفتگو (شايد سايت دانشجو) در باره بيانيه ای به نوشته گروهی در سوئد كه خود را "کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید" معرفی می كرد و فردی آن را پست كرده بود تذكری دادم. البته فقط كافی بود كه وبسايت اين "كانون" و گرافيك هايش را می ديديد تا به هويت راستين آنها پی ببريد، ولی در آن نوشته شرح داده شده بود كه جنايات جمهوری اسلامی ٣ سال پس از پيروزی انقلاب اسلامی آغاز شد! هشدار دادم كه اين گروه در همهء نوشته های سايت از جنايات جمهوری اسلامی و شركاء بر ضد ايرانيان ناسيوناليست و شكنجه و اعدام هواداران پادشاهی دفاع كرده است. هشدار دادم كسانی كه ده ها هزار ايرانی را كه خود در قطعه قطعه كردنشان دست داشتند هنوز حتی انسان بشمار نمی آورند نمی توانند خود را مدافع حقوق بشر معرفی كنند.

اين را گفتم كه به شما دوستان توصيه كنم وقتی با نوشته ای از اين قبيل جنايتكاران مدافع حقوق بشر در سايت های ضد ايرانی مانند "ايران پرس نيوز"، "اخبار روز"، يا صدای اين و اون برخورد می كنيد، كمی سابقه ی آنان را بررسی كنيد.

پست ديگری در اين مورد

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home