Tuesday, January 01, 2008

Mehdi Bazargan-anniversary

برگزاری همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد تولد مهدی بازرگان !!
"خبرگزاری جبهه ملیگويا، و.. به نقل از ايسنا
"جمعه"، ٨ دی ١٣٨٦

احمد صدر حاج سيد جوادی گفت: من که ساليان دراز از نزديک در عرصه‌های مختلف و فعاليت‌های فرهنگی، اجتماعی و سياسی و مديريتی مرحوم بازرگان محشور بودم و با ابعاد شخصيت ايشان آشنا هستم، ترديد ندارم که بازگويی خاطرات نزديکان ‌آن مرحوم در شرايط کنونی می‌تواند برای نسل جوان کشورما آموزنده و مفيد باشد.

حاج سيد جوادی که در همايش بزرگداشت يکصدمين سالگرد تولد مهدی بازرگان که از سوی کانون فرهنگی بازرگان در حسينيه ارشاد برگزار شده بود سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت: گردش روزگار و گذشت ايام نيز همانند تيزاب، جوهر شخصيت ارزشمند آن استاد گرامی و يار ديرينه ما يعنی مهندس بازرگان را شفاف‌تر و درخشنده‌تر می‌کند. هنگامی که دفتر حيات و زندگی خصوصی و اجتماعی آن استاد گرانمايه را مطالعه می‌کنيم، دو عنوان برجسته اخلاق و علم و دانش را که در زندگی اوليای خود نيز بوده است می‌خوانيم.

وی گفت: اخلاق بازرگان منبعث از اعتقاد به پرسش پروردگار و دين مبين اسلام است که به قول امام محمد غزالی در کيميای سعادت می‌گويد: سعادت آدمی در شناختن حق تعالی و در زندگی است.

سيد جوادی افزود: شادروان بازرگان قالب اوقات خود را صرف تعلم کرده و آثار گرانقدری از خود باقی گذاشته است. او دوستانی هم داشته است که برای خدمت به مردم و ادامه صراط مستقيم آنها باقی گذاشته است.

سيد جوادی ادامه داد: ضمن تقدير از تلاش بنياد فرهنگی مهندس بازرگان، تقاضا می‌کنيم نسبت به انتشار آثار منتشر نشده وی تلاش کنند تا نسل جوان با آثار او بيشتر آشنا شود. نسل جوان امروز ما می‌تواند پاسخ بسياری از سوالات خود را که در دهه‌های گذشته از سوی مخالفان انديشه دينی و ملی مطرح می‌شد، پيدا کند.

معين‌فر نيز در اين همايش گفت: بازرگان متواضع بود و نسبت به زير دست خود بسيار احترام می گذاشت. او با اعتقادی مضاعف به اسلام و زمانی که تحصيلاتش تمام شد از فرنگ برگشت.

وی خاطر نشان کرد: اولين باری که مديريت ايشان را حس کردم سال ۲۶ بود که بازرگان رييس دانشکده فنی بود. او منتخب شورای استادان بود. دکتر علی اکبر سياسی ابتدا رييس انتصابی دانشگاه بود اما ابتکار انتخابی بودن روسا از سوی ايشان بنيان گذاشته شد. او پس از شهريور ۲۰ وزير فرهنگ شد و لايحه استقلال دانشگاه‌ها را به مجلس برد آنچه که امروز متاسفانه رعايت نمی‌شود.

وی تصريح کرد: وقتی وارد دانشگاه شدم نظم و ترتيب اداره آن بسيار برای ما عجيب بود.

معين فر با بيان اينکه بازرگان به سياست علاقه‌ای نداشت، خاطر نشان کرد: اگر ضرورت نبود، هيچگاه بازرگان به عنوان رجل سياسی وارد مسايل کشور نمی‌شد.

معين فر که رياست وزارت نفت دولت بازرگان را برعهده داشته است، ضمن قرائت نامه‌های بازرگان در دوران مديريتش در شرکت نفت گفت: بازرگان وقتی پس از خلاء يد مسوول شرکت نفت شد به نيروی انسانی خود بسيار بها داد. در شرايطی که همه می‌خواستند در نيروهای آنجا تسويه‌ای صورت گيرد، مدافع متخصصين بود و به اين علت اتهامات زيادی به او وارد کردند.

در ادامه دکتر کاظمی يزدی که از دوستان بازرگان بوده است، ضمن بيان خاطرات خود از باررگان از سال‌های حضور در مکتب تربيتی، اجتماعی، عملی و مسجد نارمک که با کمک بازرگان شکل گرفته بود گفت: مديريت مرحوم بازرگان و قدرت جذب نيروها با سلايق مختلف برای من بسيار ارزشمند بود.

وی ادامه داد: عمق تفکر مهندس بازرگان در رفع نواقص اجتماعی بسيار زياد بود. آنچه در او ديدم خلوص، صداقت، صميت و شجاعت در بيان و نظم و برنامه ريزی در کارها بود.

+

1 Comments:

Anonymous twoshorties said...

سرباز کوچک گرامی،

سالگردی که در حسینیه ارشاد برگزار شود باید هم سخنرانانی چون صدر حاج سید جوادی ملعون داشته باشد. اگر امثال اینها از "نخست وزیر دولت موقت" که در مورد "امام" روان سوخته شان نقل پراکنی میکرد تجلیل بعمل نیاورند پس از که باید توقع داشت؟

بازرگان هم شیادی بود مغز باخته که نامی ننگین از خود در تاریخ معاصر به ثبت رسانید.

4:42 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home