Tuesday, January 01, 2008

akhbar-rooz.com

...و بزرگداشت شصت و دومین سالروز تاسیس "حکومت ملی دموکراتیک کردستان"!

اخبار روز*

"آنچه مسلم است ناسیونالیسم ایرانی با مفهوم گذشته اش، شکست خورده و تنها بخش کوچکی از دنبال کنندگان ناسیونالیسم ایرانی به آن دامن می زنند (يك "ايسم" هم به تابعيت ايرانی چسبانده شد!). چپگرا و ملی گرای فارس، کرد، آذری، عرب، بلوچ وترکمن با بازگشت به ناسیون خود، به مرزبندیهای ملی شدت بیشتری بخشیده اند. هر چند که ایران را باید بر اساس سرزمین ایران تعریف کرد نه ملت ایران، اما در این زمینه بسیاری بدون توجه به دگرگونیهای جدی تاریخ هخامنشی و وامپراطوری ایران کهن را افتخارات ملی می پندارند و بر اساس آن با مسائل روز برخورد می کنند، و مختصر کلام اینکه بر اساس امپراطوری ایران نمی توان تعریف دقیقی از ملت ایران ارائه داد. باید گفت که واژه ملت در ایران تاریخ زیادی ندارد. [چرا؟ چون ...] ناظم السلام کرمانی ...می نویسد که: عبارت ملت ایران برای اولین بار در جریان تظاهرات مردم تهران بر ضد اعدام دو تجار محترم قند شنیده شد."

* با اينكه تا كنون چندين بار در اين وبلاگ به اين سايت ‌ايرانی نما و ضد ‌اطلاعاتی اشاره كرده ام، از ديد من هيچ تفاوتی ميان اخبار روز، پيك نت، ايران گلوبال، راديو صدای تيمرمن و صدها سايت "خبری"/سياسی فارسی زبان ديگر وجود ندارد. بارها گفته ام كه اينها فقط اهداف بيگانگان را با رنگهای گوناگون دنبال می كنند. ا‌گر تفاوتی ديده می شود، تفاوت در رنگها، ماسكها و برچسب هايی ا‌ست كه انتخاب می كنند، مگرنه هدف نهايی، از بهمن سپيدی كه برای امثال حسن ماسالی "بهار آزادی" آورد تا كنون، همواره يكي بوده است. اتفاقا در همسنجش با اينان، من خيلی هم برای گردانندگان كثيف و جنايتكار سايت های بطور آشكار تجزيه طلب و ضد ايرانی احترام قائلم.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home