Wednesday, August 22, 2007

American-Iranian Councilيكی دو ماهی بود كه به تارنمای لابی ی آمريكايی-ايرانی ها (American-Iranian Council) سر نزده بودم. شكلش را كمی دگرگون كرده اند، و اكنون با ورود به تارنما، با تبليغی در بالای همان صفحه ی نخستش روبرو می شويد كه جالب توجه است!

در صورت حذف تبليغ از تارنما، فايل آن، كه با اينترنت اكسپلورر باز می شود، اينجا (swf file) بايگانی شده است.

سيروس وَنس را كه همه می شناسيم. پيش از كودتای ٥٧ ميگفت "شاه بايد برود"، و پس از ‌اره كردن سر ايران، كمی پيش از اينكه در سال ٢٠٠٢ به درك واسل شود و به جهنم رود رئيس ‌افتخاری همين شورای آمريكايی-ايرانیهايش كردند تا فتوا دهد: "وقت آن رسيده كه روابطمان را با جمهوری دست نشانده ی خودمان محكم تر كنيم!" پس برويم و تصوير بعدی را بررسی كنيم.

در اين تصوير عكسهای ١٤ تن از شخصييت های ايرانی، اسلامی و آمريكايی در كنار هم ديده ميشوند، كه چنان آنها را انتخاب و رديف كرده اند كه ترديدی در فرصت طلبی، زمانه بازی، ‌و پست بودن آفتابه برداران اين نجاست خانه بجای نمی گذارد. اين چهره ها عبارتند از: حاج خانم كريستيان آمانپور، ويل راجرز (ايشان هم حزب اللهی بوده و من نمی دانستم)، كوروش بزرگ، خاتمی جنايتكار (كه طبيعتاً بايد هم عكسش نه تنها در كنار، بلكه بالاتر از كوروش بزرگ قرار گيرد)، حاج خانم رودی بختيار، عباس كيارستمی، آندره آقاسی (كه هميشه در ايرانی بودندش اصرار شديدی داشته!)، بنجامين فرانكلين (رو كه نيست،...)، شيرين عبادی، اِستيو جابز (Apple)، مُرگان شوستر؟، اكبرواسلاو دجال، جيمی دلشاد (شهردار بورلی هيلز، كه حتما از عشقی كه به ملايان داشته به آمريكا گريخته است) و بيل گيتس (Microsoft)!!

‌اگر می پرسيد اِستيو جابز و يا بيل گيتس اصلا چه ربطی به جمهوری اسلامی دارند، پس از "هيچ" تذكر می دهم كه اين قبيل تبليغات مذبوحانه با در نظر داشتن مُخاطبان آمريكايی تنظيم می شوند. يك ايرانی راستين به اينها و "ايرانيان دات كامشان" تف هم نمی كند، ولی يك آمريكايی ساده دل، كه همه جا می خواند و همه جا می شنود كه جمهوری آدمكشان اسلامی جنايتكاران خوب و بد دارد، اصلاح طلب و تندرو دارد، و اگر به طور شگفت انگيزی شكی در اينباره داشته باشد و به "دگر انديشانی" مانند نوام چامسكی هم سر بزند آنها نيز تروريست و شكنجه گری مانند سعيد حجاريان را برايش نماد آزادی و دموكراسی در ايران معرفی می كنند، طبيعتا آن آمريكايی نمی تواند همان مضحكه ای را كه من و شما در اين تصوير می بينيم مشاهده كند.

تصوير بعدی مادلين آلبرايت از حزب دمكرات است، يك نئو-نازی ی راستين كه تنها يكی از افتخاراتش قتل صدها هزار كودك عراقیست. البته جسارت نشود؛ اطمينان دارم اگر نيرويش را داشت بقيه را هم پوست می كند و زنده يا مرده در تنورهای آتش می سوزاند! (شايد يادشان آمد كه قرار است تنورها در مرحله و كشور نگونبخت ديگری، با ياری تيمِرمن و نوكران فدراليستشان، بكار گرفته شوند). شورای آمريكايی-ايرانی ها از مادلين آلبرايت نقل قولی كرده است:

"در سال ١٩٥٣ ايالات متحده نقش مهمی را در براندازی ی نخست وزير محبوب ايران، محمد مصدق، بازی كرد. دولت آيزنهاور باور داشت كه دلايل استراتژيك اقداماتش را توجيه می كرد؛ ولی روشن است كه كودتا يك وقفه در پيشرفت سياسی ايران بود. و اكنون فهميدن اينكه چرا بسياری از ايرانيان همواره از دخالت آمريكا در امور داخلی كشورشان خوششان نمی آيد ساده است."

در ادامه، چند عكس از دكتر مصدق، نقل قول از سناتور آرلن اسپكتر (Arlen Specter)، عكسی از دزد بزرگ آخوند كروبی دجال، تصويری از ميدان شهياد و مجسمه ی آزادی در كنار يكديگر، نقل قول از سناتور جان كری (John Kerry)، نقل قول از سناتور چاك هِيگل (Chuck Hagel)، و در پايان فرتوری از چند كودك ايرانی، كه اين شيادان از بهره كشی از آنان نيز صرف نظر نكرده اند تا تبليغ كامل شود.

1 Comments:

Anonymous katayoun said...

با درود بر سربازکوچک،

از ماست که بر ماست. مثلن آقای "جیمی دلشاد 90211" تمام تلاشش را کرد تا نهار بنیاد ایمان را راحت از حلقوم فرو دهد. خانم امانپور هم که خانه پدریش را دوباره پس گرفت و لابد بهمراه شوهرش در حال تعمیر و بازسازی آن است. رودی بختیار هم که طفلک باید مجلس بزم ایرانی-آمریکائی را بیاراید. می ماند خانم آلبرایت که یقینن از اقوام دور شیرین عبادیست.

چه کنیم که از هر سوی محاصره شده ایم!!

3:42 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home