Wednesday, March 07, 2007

Halliburton-George Soros-antiwar.com

!هاليبرتون ماه گذشته با جمهوری اسلامی قرارداد نفتي امضا كرده است

بازتاب، به نقل از "نيوزويك": درست در ژانويه گذشته، «هاليبرتون» موفق به انعقاد قرارداد حفاري در ميدان عظيم گازي پارس شد كه به گفته يكي از مقامات جمهوری اسلامی، در جهت منافع ايران هم بود. «هاليبرتون» مي‌گويد: اين فعاليت‌ها كه توسط شبكه خبري «NBC» نيز فيلمبرداري شده، كاملا قانوني است.

خبر را بامداد امروز خواندم، حتما مانند بسياری از خود شما، ولی كنجكاو بودم تا نخست واكنش "طرفداران صلح" را در اين رابطه ببينم: در پايگاه "دشمنان ديك چينی!"، تارنمای "آنتی وار" ، كه بلندگوی سرمايه گذاران محافظه كار آمريكا، كارتريست ها، دموكرات ها و توجيه گران سنگسار در ايران است، هيچ اشاره ای نشده است. سايت های فارسی زبان هم كه خود نوكران اينها هستند و همواره سرگرم دشنام دادن به پهلوی ها، هواداری از "ملل" و "اقليت های" ايران، پنهان كردن نقش اربابان در حفاظت از جمهوری خمينی و مانند هر سال تبليغ برای "٨ مارس"، آنهم كمتر از يك ماه پس از جشن "بهمن سپید". البته ناگفته نماند كه همين ديروز در سايت ضد ايرانی "ايران پرس نيوز" مژده داده شده بود كه رئيس‌ کميته‌ روابط خارجی‌ مجلس‌ نمايندگان‌ آمریکا گفته "روزهای‌ خوب‌ برای‌ [چپاول ايران] تمام‌ شده‌ است‌"!

+
(٢٧ فبريه): جورج سوروس ٦٢ ميليون و ٦٠٠ هزار دلار از سهام شرکت هاليبرتون را خريد!

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home