Tuesday, July 11, 2006

Akbar Ganji-Abdolkarim Soroush-Mohsen Kadivar-Montazeri


"غرب بجای بلند کردن صدای بن لادن های ایرانی و ملاعمرهای ایرانی باید صدای مسلمان دموکرات ایرانی را بشنود. صدای آیت الله منتظری، صدای عبدالکریم سروش ها، محسن کدیور. من سعی می کنم پیام آور صدای صلح از ایران به جهان باشم."

ظاهرا اكبرواسلاو خان و طرفداران "مبارزش" ‌از تقويت گسترده و بازتاب مغرضانه و يك طرفه ی صدای "مسلمان دموکرات ها" در مطبوعات "آزاد" و "معتبر" جهانی در مقابله با فرياد ايرانيان و به درازا كشيدن عمر جمهوری عزيزشان بدينوسيله بيخبرند.

درضمن، ديدن نام نادره افشاری در اين ليست بسيار افسوس انگيز است.

6 Comments:

Blogger Winston said...

من احترامم رو واسه این ادم از دست دادم

ثابت کرد که دست نشانده هست

11:14 PM  
Anonymous web-A-ward _وب - آ - ورد said...

سلام
با تشکر از
وبلاگ زن ایرانی

11:42 PM  
Anonymous و... چه و چه و چه said...

سلام

با تشکر و چه و چه و چه
از
وبلاگ زن ایرانی
و
وب-آ-ورد

1:03 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

با سپاس از شیمای گرامی و رامين عزيز.

وينستون جان، چيزی نگم بهتر است.

11:55 AM  
Blogger شبح said...

مرسي از اين افشاگري جالب بهش لينک دادم!

1:11 AM  
Anonymous زیر چتر چل تیکٌه said...

با سلام
و
تشکر از شبح

10:51 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home