Thursday, February 17, 2011

wnyc leonard lopate abbas milani 2500 The Shah of Iran propaganda

گفتگوی راديو "WNYC" نيويورك با عباس ميلانی ( ١٠ فوريه ٢٠١١ م) را به دو دليل بايد گوش بدهيم. يك، بدليل آگاهی از پايان ناپذيری تبليغات كثيفی كه در اين يك نمونه گردانندگان و مجری برنامه بعنوان و در غالب "پرسش" به خورد شنوندگان ميدهند، و دو، بدليل سكوت و غلام صفتی مِستِر ميلانی در برابر درندگی بی نظير مجری برنامه. بخش هايی از اين مضحكهء آمريكايی را، كه چنان خوب پيش رفت كه از دادن يك "break" هم در آن صرفنظر كردند، در پايين می آورم.

مجری: "آيا متحدين فكر ميكردند كه شاه كمتر از پدرش هوادار نازی های آلمان است؟"

ميلانی: "دمكراسی در ايران با اشغال ايران توسط متحدين آغاز ميشود."

ميلانی: "شاه ثروت بسيار زيادی از پدرش به ارث برد. رضا شاه ثروت عظیمی را انباشته كرده بود. او يك "Kleptomaniac" (بيمارهای روانی كه به دزدی علاقه دارند) بود. شاه قول داده بود ثروت پدرش را پس بدهد ولی اينكار را نكرد."

ميلانی: "گرايش شاه به زن‌بازی منجر به طلاق با فوزيه شد."....
مجری: "مثل هنری هشتم بوده!"....

مجری: "ثروت و هزینه های بیش از حد در رژيم شاه چشمگير بود. يه بار گرونترين مهمونی در تاريخ جهان رو برپا نكرد؟ (جشنهای ٢٥٠٠ ساله را ميگويد، ولی از آن نامی نميبرد)..... ميلانی: "بله، حتی در کتاب گینس هم به ثبت رسانده شد. مبلغی كه خرج اين مهمانی كرد ١٢٠ ميليون دلار برآورد شده است، ولی بعضی ها ميگويند كه مبلغ خيلی خيلی بيشتری بوده."

مجری: " ایده شاه اين بود كه پول نفت را، يا قسمتی از آن را كه خرج مهمونی های باور نکردنی و اين چيزها نميكرد، خرج مدرن كردن و معادل كردن ايران با یک کشور غربی كند." (همانگونه كه ميدانيم، از ديد اينان و نوكرانشان در جمكران، مدرن بودن چيزی غربی است.)

مجری: "شاه يك نظریه پرداز توطئه بود و اين ايده كه سرنوشت ايران در گروی سياستهای ‌بريتانيا، آمريكا و اتحاد جماهیر شوروی بود مرتبا به فكرش خطور ميكرد. آيا ترس شاه قابل توجيه بود؟" ميلانی مفلوك بجای اينكه بگويد پادشاه ايران ميخواست كشورش از گروی سياست های جهان خواران درآيد، پاسخ ميدهد: "آن گونه كه او فرض ميكرد قابل توجيه نبود. او قربانی ترس از نظریه های توطئه خودش شد." مجری: "گمان ميكرد كه انقلاب اسلامی هم يك توطئهء آمريكايی-انگليسی بوده؟" ميلانی، با خنده: "و كمونيستی! چگونه چنين ترکیبی می توانست موفقيت آميز باشد من هنوز نفهميده ام." (به كسانی كه مانند ميلانی مفلوك نفهم مانده اند، نگاهی به پشتيبانی های احزاب و تشلكيلات و رسانه های باصطلاح "چپی"، "سوسياليستی" و "كمونيستی" در غرب از "انقلاب" شكوهمند و جمهوری اسلامی پيشنهاد ميشود)

مجری: "بسیاری از دیکتاتورهای بي رحم سابق، مثل ایدی امین، توانستند در جايی پناهندگی بگيرند. چرا شاه برای پيدا كردن جايی برای پناهندگی آنقدر مشكل داشت؟"

مجری: "بنظر شما آيا شاه يك شخصيت تراژيك است؟ بسیاری از اعضای خانواده اش بصورتی تراژيك از بين رفتند. جوانترین دختر او از مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت..."

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

بانو صفاری
پس از شنیدن مقدمه ای که این آقا در مورد آریا مهر ایران گفتند دچار تهوع شدم.

شوربختانه همانگونه که شاه ایران در مصاحبه ای از نفوذ گروهی خاص در رسانه ها و بانک ها پرده برداشتند
این گروه با در دست داشتن رسانه ها و دانشگاه ها قلم به مزد هایی را استخدام می کنند و با نشر کتاب و تهیه برنامه به پروپگاندا مشغولند.

پرسش بنده این است که در مورد زنبارگی شیخ های عرب یا چارلز و ... چرا سخنی در میان نمی آید ویا خرج این ازدواج سلطنتی در انگلستان ؟

جالب این هست که ازدواج یک موضوع شخصی بین دو نفر است که در کشور سوید هم با ۱۰ میلیون دلار تمام شد و مانند انگلستان اینگونه نبود
حال آنکه شاه ایران نه برای خود که به پاس ۲۵۰۰ سال تاریخ یک سرزمین مراسمی برگزار کردند و در آن نه از جانب خود که از جانب مردم ایران به بنیانگزار تمدن ایران ادای احترام کردند.

حال شما این هزینه جشنهای ۲۵۰۰ ساله را بر ۲۵۰۰ سال تاریخ ایران و بر جمعیت مردمانی که در ۲۵۰۰ سال این سرزمین و فرهنگ را در مقابل این همه هجوم نگهداری کردند تقسیم کنید و خود قضاوت کنید.

آن جشن برای بالا بردن اعتبار ایران در دنیا بود
شوربختانه اقلیت خاین به یاری استعمار اکثریت نادان را با همین برنامه های پروپگاندای بی بی سی و افکار عمومی جهان را با مقاله های نیویورک تایمز منحرف کردند تا مردم ایران را در بدبختی نگه دارند.

افرادی همچون میلانی در دانشگاه استنفورد با آموزش تاریخ دروغ و جعلی نسل جوان آمریکا را که کوچکترین آشنایی با گذشته ایران ندارند به بیراهه می کشند و نسلی را تربیت می کنند که دروغ های اربابانشان را در رسانه های مشابه در بوق کنند.

همانطور که دیدیم وقتی ندا آقا سلطان که اینقدر هشیار بود که فریب موسوی این مهره سوخته را نخورد
هنگامی که او را به قتل رساندند حاج آقا حسین اوباما به جای پرداختن به جنایات رزیم اسلامی در ۳۰ سال گذشته و یا سخن گفتن از نقش آمریکا در شورش ۵۷ به نا گه در کربلای ۲۸ مرداد به سینه زنی برای مصدق پرداخت .

پاینده باشید
دوستتان دارم

1:02 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home