Wednesday, January 19, 2011

stephen kinzer Cognito Comics operation ajax iPad hamid dabashi amy goodman آی‌پَد

تصوير پايين صفحه ای از داستان مصور "عمليات آژاكس" برای "Apple iPad" است كه پيشتر در اين وبلاگ به آن اشاره كرده ام. تصوير نقاشی شده پادشاه به قتل رسيدهء ايران را نشان ميدهد كه مشروب در دست و با پيراهنی باز، زنی نيمه برهنه را در آغوش گرفته. پشت اين صحنهء آخوند پسند، تصويری از رضا شاه بزرگ را همراه با پرچمهای آلمان نازی به نمايش گذاشته اند تا به دروغ های كثيف و ايران كشی كه سال ها با نام ماموران "ايرانی" خود بازتاب داده و ميدهند شدت بخشند:


جهت تبليغ برای اين داستان مصور كامپوتری، ديروز، ١٨ ژانويه، استيفن كينزر، نوکر ‌اش مِستِر حميد دباشی (اينجا / اينجا / اينجا) و چپ‌نمای آمريكايی "Amy Goodman"، در موسسه "جامعه نيويورك برای فرهنگ اخلاقی!!" نشستی برگزار كردند تا "اين رويداد تاريخی را بررسی و در مورد تاثیر آن بر وقایع کنونی بحث كنند". در اين نشست يك آمريكايی ديگری بنام "Navid Khonsari"، كارگردان "بازی" ويدئويی و بسيار پرطرفدار "Grand Theft Auto" هم حضور داشت. ايشان وعده دادند كه بزودی بازی "انقلاب ١٩٧٩" نيز به بازار خواهد آمد كه در آن بازيكنان ميتوانند نقش "انقلابيون ايرانی، دانشجويان، گروگانها و سربازان آمريكايی" را بازی كنند.

در پايان لازم ميبينم اين نكته را نيز بيافزايم كه تلفن‌چی حرفه‌ای ای كه ديروز پريروز در تلويزيون خيلی ايرانی "پارس" استيفن كينزر را مزدبگير جمهوری اسلامی معرفی كرد، دروغ ميگفت. امثال ايشان، مانند مامورانی كه "تريتا پارسی" ها را "لابی‌ايست های جمهوری اسلامی" معرفی ميكنند، برای پنهان كردن نقش ارباب اين "آگاهی" ها را به شما ميرسانند.

+

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home