Thursday, January 13, 2011

Prince Shahpour AliReza Pahlavi شاهزاده شاهپور علیرضا پهلوی candlelight vigil nyc new york interview last days

در مراسم يادبود شاهزاده عليرضا پهلوی در نيويورك، آقای رابرت آرمائو (Robert Armao) نيز به جمع هم ميهنان پيوسته بودند و نطقی را در سوگ شاهزاده بيان كردند. دقايقی پس از سخنان ايشان با او دست داده، خواهش كردم اگر ممكن است به يكی دو پرسش پاسخ دهند. ايشان پروانهء ضبط كردن اين گفتگو را هم به من دادند. آنچه را كه آقای آرمائو در مورد آخرين تماس خود با شاهزاده عليرضا پهلوی درميان گذاشتند بازگويی ميكنم:

"من دو روز پيش از درگذشت شاهزاده عليرضا، هنگامی كه به آمريكا برميگشتند، با او صحبت كردم. ايشان مدتی در در پاريس در انتظار تمدید رواديد كاری‌‌‌شان برای شركت من بودند. آنرا دريافت كرده و به آمريكا برگشته بودند، و قول داده بودند كه تا هفتهء ديگر به دفتر من در نيويورك بيايند. روحيهء بسيار خوبی داشتند، و اين تكان دهنده تر است.

در طول این سالها، مانند بسیاری از ایرانیان علیرضا از افسردگی رنج برده بود: سرنوشتی كه پدر او و كشور او به آن دچا‌ر شدند...درگذشت ليلا. او چنان به ليلا نزديك بود كه نتوانسته بود درگذشت او را فراموش كند. از سوی ديگر، ایستادگى و حداكثر كوشش خود را ميكرد."

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home