Friday, January 14, 2011

Memorial Ceremony For Prince Alireza Pahlavi Prince Shahpour AliReza Pahlavi شاهزاده شاهپور علیرضا پهلوی

از اطلاعیه رسمی دبیرخانۀ "رضا پهلوی" و دبیرخانۀ "فرح پهلوی":

"از آوردن دوربین عکاسی و دوربین ویدئو خودداری فرمایید. مامورین امنیتی در محل درب ورودی از ورود اینگونه وسایل ممانعت خواهند نمود."

هم ميهنان اصلا نگران نباشند. هر آنچه كه در اين مكان كاملا بسته اتفاق افتد، هر خواسته ای كه فرياد زده شود، هر شعاری كه به هواداری از پادشاهی و بر ضد جمهوری دست نشاندهء آمريكا-انگلستان داده شود، همه و همه را آزاده معاونی ها و رسانه های دمكراتيك و حقوق بشری ای كه پدر شاهزاده عليرضا را با ملا عمر و هيتلر مساوی ميكنند به بهترين صورت بازتاب خواهند داد. فقط مواظب خودتان باشيد كه سرما نخوريد!

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home