Tuesday, August 03, 2010

Huffington Post HuffingtonPost Iran Sakineh Mohammadie Ashtiani azar nafisi

با معرفی ندا آقاسلطان بعنوان يكی از پيروان سبزالله (پارسي/آلماني)، كه همراه با سکینه بايد از "مسلمانان" خوب بشمار آورد (چرا كه هر دو از قربانيان "دشمنان راستين اسلام" اند!)، "پروفسور" آذر نفيسی فقط وقاحت و بی شرمی خودش را به اثبات ميرساند.

"چند هفته پیش کسی سکینه را نمی شناخت؛ اکنون تنها در وب سایتی که من هم در آن مشارکت دارم بیش از ۱۴۳ هزار نفرنامه ای را علیه محکومیت او امضا کرده اند."

دادخواست برای سكينه جهت انسان جلوه دادن و تبليغ برای گردانندگان "هافينگتون پُست" (شركای "فارين پاليسی") صورت گرفت، همانگونه كه نخستين مقالهء اين تارنمای آمريكايی در باره سکینه نيز جز تبليغی برای مينا احدی، سازمان جنايتكار عفو بین‌الملل و "گارديين" عزيزی كه ا‌براهيم يزدی جنايتكار را با ندا هم انديش نشان ميدهد نبود. اگر ميبدی شارلاتان هم بينندگان مغزباخته‌‌اش را به "افتخار" كردن به "توجه هافينگتون پُست" تشويق كند، همه در تشخيص دادن پشتيبان از دشمن كور و كر نميباشند. خوب است كه دروغ های ايران كش نوكران و زباله هايی چون هومن مجد، كاوه افراسيابی، ماموران ناياك، شيرين نشاط، بنی صدر، و.... و جنايتكارانی چون استيفن كينز هنوز در اين سايت منفور در دسترس است!

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home