Monday, July 26, 2010

Mohammad Reza Shah Pahlavi, Aryamehr پنجم امرداد ماه

به ياد شاهنشاه ايران

در نشستی مطبوعاتی كه در ٢٦ مهرماه "١٣٥٠"، برابر با ١٨ اكتبر ١٩٧١ ميلادی، با حضور يك صد و سی نفر از خبرنگاران جهان در پايان جشن های ٢٥٠٠ سالهء شاهنشاهی ايران در كاخ سعدآباد انجام گرفت، محمد رضا شاه پهلوی در پاسخ به پرسش خبرنگار "يونايتد پرس" كه پرسيد در شرايطی كه ايران "بدهی" دارد، چطور مبادرت به صرف "هزينه ای اين چنين سنگين" برای جشنهای ٢٥٠٠ ساله ميكنيد، برآشفت، ولی پس از لحظه ای سكوت در برابر خبرگزاری های جهان پاسخ داد: "برای شناساندن تاريخ درخشان اين ملت به جهان، هزينه ها، هر اندازه باشد، زياد نيست."

+
به یاد شاهنشاه ایران (ذره بین و بلندگو)

"برای آنانیکه پادشاه را دوست میدارند، او هنوز زنده است و در یادها درخشان. اما، 5 امرداد سالروز درگذشت آریامهر، روزیست برای گرامیداشت پادشاهی که جز سربلندی ایرانی آرزوئی نداشت، و جز عشق به ایران مهری در دل نمیپرورانید و جز دغدغه حفظ منافع کشورش در سر نداشت."

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

به همه دوستداران پادشاه فقید ایران و همه آنها که به هر دلیل در قطب مخالفت و ضدیّت با وی و کردار و اندیشه‌ها و سیاست‌های کشورداری او بودند صمیمانه توصیه می‌کنم کتاب "سفرنامه شاهنشاه به کشور آمریکا" را که در سال ۱۳۲۸ در زمان ۳۰ سالگی شاه جوان انجام شده است مطالعه کنند. این کتاب در اینترنت به رایگان در دسترس همگان است

8:03 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

خيلی از شما سپاسگزارم. كتاب را همانگونه كه فرموديد بسادگی پيدا و در چند بخش دانلود كردم.

7:18 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home