Monday, May 24, 2010

sayeh saidi sirjani iranianstudies.com

جمع حزب تودۀ روزنامه نگار شده و دلالان محبت بنیاد علوی در کنار مطالعات ایرانی

سایه سعیدی سیرجانی

سه جلسۀ جانانه برای لس آنجلسی ها گذاشته اند. درست در جایی که بیشترین تعداد رادیو و تلویزیونهای فارسی زبان است. احدی از هموطنان خبر ندارد که بلیط ورودی چنین جلسه ای دویست دلار است و چه افرادی اینجا مدعی ایران شناسی برای غرب شده اند... در کنار علاقمندان به فرهنگ و ادب ایران اسامی تیم دلالان بنیاد علوی و حزب توده زیر عبای روز آن لاین و مخنث های جمهوری اسلامی: امثال چون حکاک، دباشی، علمداری، هرمز حکمت، پرتو نوری علاء، مهناز افخمی، شهرنوش پارسی پور،هما ( همایون کاتوزیان) و دیگر برسید به نوچه های نوپایشان چون... که بهتر است اسمشان آورده نشود تا احساس بزرگی ای اینجا پیش نیاید، حضور دارند... خواهشم از هموطنان در لس آنجلس این هست که خبر دار باشند و بدانند اینها تنها با حضور و تعبد شما مهر دکان خود را زده اند.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home