Thursday, May 13, 2010

bbc bijan khalili Iranian calendar

مهرگان، مصدق و ميرحسين!

"تقویم های [ايراني] علاوه بر وظیفه اصلی شان، وظیفه یادآوری تاریخ و گذشته را برای [شما ايرانيان آلزايمری ِ امروزی و آلت دست بيگانه] دارند، اما آیا این وظیفه را [مانند بی بی سی عزيز] به درستی انجام می دهند؟ (بی بی سی همواره سخت نگران تاريخ ايران است) ... اعدام مخالفان حکومت در زندان های ایران در دهه شصت را نمی توان از تاریخ حذف کرد (حذف و فراموشی اعدام چندين برابر بيشتر ِ دشمانان جمهوری ِ بيگانه پيش از آن نه تنها اشكالی ندارد، كه بايستنی و حقوق بشری است) ....

[مِستِر] بیژن خلیلی، ناشر شرکت کتاب در لس آنجلس آمریکا در مورد سانسور تقویم هایی که در داخل ایران منتشر می شوند، به بی بی سی فارسی می گوید: "بر سر کار بودن دولت های مختلف در اعصار متفاوت در تاریخ ایران، تعیین کننده چهارچوب تقویم های رسمی کشور بوده اند و ناشران در انتشار تقویم هم دچار خودسانسوری می شوند. در حال حاضر، اگر توجه کنیم به طور کلی بعضی از روزها، بدون خواست و توجه مردم در تقویم ها آمده اند و این نشات گرفته از سیستم های استبدادی متفاوتی است که متاسفانه بعد از انقلاب مشروطیت بر ایران حاکم بودند." (‌البته بی بی سی از خليلی، كه پس از "انقلاب" مشروطیت خيلی رنج كشيده، كوچكترين توضيحی در رابطه با "استبداد حاكم بر تقويم" ها و خواست و توجه "مردم" در آن دوره را خواستار نميشود!) ....

مهدی افشار نیک، خبرنگار مقیم ایران در این مورد می گوید: "طبیعتا، درج روزها و مناسبت هایی که مورد تایید دولت ها باشند در تقویم بلامانع است، اما روزهایی هم دیده می شود که در حافظه تاریخی مردم ایران هستند، اما اثری از آنان در تقویم دیده نمی شود مثل تولد دکتر مصدق یا جشن مهرگان."

"ثبت رویدادهای اعتراضی سال ۸۸ ایران در تقویم" (بی بی سی)

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home