Thursday, May 20, 2010

abbas salimi namin

"رضاخان منشا بيشترين فساد در کشور بود، به گونه اي که بر طبق اسناد موجود ٥ هزار و ٦٠٠ فقره بزرگترين زمين هاي کشور را از مالکان [زمين خوار] غصب و در آنها کارخانه های قند و ذوب آهن احداث کرد."

آخوند عباس سليمي نمين، رييس "مرکز مطالعات تاريخ معاصر ايران" در جمهوری مستقل جمكران

"سليمي نمين [همچنين] به احداث راه آهن در زمان رضاخان بنا به خواسته و به نفع انگليسي ها و بيگانگان اشاره کرد.... وی با اشاره به بيان دکتر مصدق در مورد شکل گيري پهلوي اول و دوم که "همه مي دانند سلسله پهلوي مخلوق انگليس است و کودتاي 3 اسفندماه ١٢٩٩ با برنامه ريزي انگليس توسط رضاخان شکل گرفت"، تصريح کرد: مصدق آن دوران را درک کرده و خاطرات اين دوران را در زندان نگاشته است."

+
سليمی نمين و رفقا

3 Comments:

Anonymous ذره بین said...

سرباز کوچک گرامی:

از جمله دشمنان سرسخت رضا شاه بزرگ، آخوندان را باید نام برد که هنوز کینه مدرس را در دل دارند.
و اما تا آنجائیکه "تاریخ معاصر" بیاد دارد، جنبش مشروطه بهیچ عنوان از گزند آخوندان در امان نبود و نماند و اگر شیخ فضل الله نوری را بدار نمی آویخت باید او را به ولایت فقیه می رساند، که این کار اصولن با خواسته های جنبش در تضاد بود. (البته نوادگان شیخک-بر-دار-رفته بعدها تقاص جدشان را از مردم ایران گرفتند و هم اکنون یا در کاخ سفید دارند به اوباما مشاوره می دهند و یا در دانشگاه تورنتو در نقش گاندی-ایرانی ظاهر شده اند و در پروازهای معنوی به سیر الملوک رفته اند.)

آخوندان و آخوند زادگان کشور ایران را ملک لایملک پدران تازی زاده شان دانسته اند و تا آنجائیکه همان "تاریخ معاصر" بیاد دارد، از بد کردن به مردم این کشور و ویرانی خود این کشور کم نگذاشته اند. و تاریخ معاصر هم گواه اینست که هر بار "اجنبی" بر تلاش بر آمده تا کشور را تکه تکه کند، اولین دست مودتی که بسویش دراز شده از زیر عبایی پشمین بیرون در آمده.

در ضمن انسانی که رفقایش امثال "شهید کچویی" (از معروف ترین خونخواران اوین در دهه شصت) و حسین صفار هرندی و حسین شریعتمداری باج گیر باشد، چگونه میتواند بی هیچ تنگ نظری و عنادت، به "مطالعات" در زمینه "تاریخ معاصر" بپردازد؟
در باره صادق زیبا کلام زیاد نمیدانم، اما سخنان صادق زیبا کلام درخور توجه اند.

11:53 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

ذره بين گرامی، زیبا کلام پيشينه درخشانی دارد: تحصيل كردهء دانشگاه برادفورد انگلستان، ايشان فعاليت های ميهنی شان را با عضويت در كنفدراسيون "دانشجويی" (سبزالله آن زمان) ساخت سازمان های اطلاعاتی غرب و تعليم در اردوگاه های چريكی لبنان آغاز كردند. زیبا کلام از اعضای باند آخوند خاتمی است، و در شيادی چيز كمی از سليمی نمين ندارد.

http://sarbazekuchak.blogspot.com/search?q=zibakalam

11:44 AM  
Anonymous ذره بین said...

سرباز کوچک:

با سپاس از شما که آگاهی تان درباره صادق زیبا کلام مرا به آنچه گمانه زنی کرده بودم نزدیک تر ساخت. خدا میداند این جک و جانوران را چگونه میتوان مهار کرد و ایران را از شرشان در امان داشت! از قدیم گفته اند، "ماه زیر ابر پنهان نمی ماند". و چنین بود و چنین نیز خواهد بود.

وبلاگ شما یک "آرشیو" بسیار ارزنده است، سرباز کوچک گرامی.

8:54 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home