Tuesday, April 27, 2010

Shojaedin Shafa radiofarda radio farda abbas milani بهرام مشیری moshiri

راديو فردا: برگزاری جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی که ایده دکتر شفا به عنوان مشاور فرهنگی دربار بود خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، چه در همان زمان برگزاری و چه پس از آن. آیا ایده دکتر شفا نکات و وجوه دیگری هم داشت که به نظر شما مورد توجه واقع نشده است؟

مِستِر عباس ميلانی: در رابطه با جشن های ۲۵۰۰ ساله همه توجه ها به بهای هنگفت آن جشن ها تا حالا معطوف بوده است. همه انتقاد ها معطوف به این بوده که این همه پول خرج کردن برای یک جشن بحث انگیز، آیا واقعا ارزش داشت یا نه؟

از "شجاع‌الدین شفا؛ قضاوت تاریخ چه خواهد بود؟" كه در تارنمای راديو استيت دپارتمنت به بهانهء هفتمين روز درگذشت ايران يار بزرگ، استاد شجاع الدین شفا منتشر شده است. بله، رسانه ای كه تا توانسته هر چه جنايتكار، مزدور، زباله و دشمن ايران و ايرانی را ‌ايرانی، خدمتگذار، "روشنفكر"، "فعال حقوق بشر"، و... جلوه داده است، در بارهء شجاع الدین شفا دچار ترديد دمكراتيك و دودلی حقوق بشری شده، داوری ("قضاوت") در باره او را به عهده "آیندگان" و "تاريخ" می گذارد!

راديو فردا: خوب آقای دکتر به نظر می آید که در تاریخ معاصر ما سیاست همواره یک وزنه تعین کننده در مشخص کردن خدمت و خیانت چهره های فرهنگی و سیاسی بوده است (دهه ها جنگ های روانی از سوی گردانندگان راديو فردا و بی بی سی را "سياست" در "تاریخ معاصر ما" گويند)؛ به نظر می آید که دکتر شجاع‌الدین شفا هم بارها و بارها در این چارچوب مورد سنجه قرار گرفته و بارها قضاوت شده است. قضاوت های منفی اغلب وجود داشته و بیشتر هم به رابطه ایشان با دربار محمد رضا شاه پهلوی برمی گشته است. شما به عنوان محقق تاریخ ایران نگاهتان به این مجموعه و این تفکری که بر گرد دکتر شجاع الدین شفا چیست؟

ميلانی مفلوك بجای يادآوری اين مهم كه "رابطهء" شجاع الدین شفا با پادشاه و نظامی كه ايرانی و پرچمدار فرهنگ و آيين های ايرانيان بوده امری طبيعی است، اين پيوند را ‌اعتراض پذير دانسته، پاسخ ميدهد: "حدس من این است که معاون وزیر دربار بودن ایشان در ارزیابی کارهای فرهنگیشان یک زیر نویس جزئی خواهد بود."

+
آرشيو وبلاگ
پی نوشت: سخنان علامه "استاد" مجلسی، بهرام مشيری (٣ مه ٢٠١٠)

3 Comments:

Anonymous ذره بین said...

عباس میلانی، جاسوس سیا، از جمله جیره خوارانیست که پرونده قطورش بر دایره ریخته و قابل بررسی برای برای آنانیکه میخواهند این انیرانی خائن را بشناسند. اما، برای این بابا خبر دارم و آنهم اینست که اگر "ارزیابی کارهای فرهنگی" شادروان شجاع الدین شفا از "زیرنویس جزئی" برخوردار خواهد بود، ارزیابی "کارهای فرهنگی" عباس خائن میلانی از زیرنویس های کلی برخوردار خواهد بود. تاریخ رحم ندارد، بویژه در امر داوری بر "کارهای فرهنگی" خیانت کاران مزدبگیر

11:52 PM  
Blogger مزدک said...

سرباز کوچک و ذره بین گرامی! آیا از این پُشت به میهن کرده-ی خود فروخته، بیش از این باید انتظار داشت؟ نـــه، درد آنجاست که این باصطلاح روشنفکران استخوان-دار پُـر ادعا سکوت کرده-اند و میدن-داری را به این روسپیان سیاسی-کار داه-اند و بنگاه-های لجن پراکنی "بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فردا و زمانه، و دُکان-های ماهواری-ی لُس آنجلسی ..." که تمامی برنامه-هایشان را با این جانوران ایران ستیز پُـر کرده-اند.
درود بر شما [سرباز کوچک و ذره بین] جوانان میهن-پرور، که روشنگر-هایتان، ستایش برانگیز است. مـانــده نباشيــد

12:39 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

ذره بين گرامی، هر روز برايمان آشكارتر ميشود كه ماندگاری جمهوری دست نشانده اسلامی را نه چند چماق بدست ِ عمامه بسر ِ بيگانه با تاريخ ايران، و يا چند پاسدار و بسيجی بدبخت و بيچاره، كه دروغ ها، تحليل ها، گزارش های "خبری"، فيلم ها و... ار‌باب پسند اين ايرانی نمايان تامين ميكنند. ايرانيان هر چه زودتر بپذيرند كه دورهء جنگهای كلاسيك با تانك و تفنگ و لشگر كشی دهه ها است كه به پايان رسيده و با جنگهای تبليغاتی و روانی جايگزين شده است، هم از جنگی كه دهه ها پيش با ايران آغاز شد و همواره ادامه دارد خبردار ميشوند و هم دشمنان ميهنمان را بسيار آسانتر شناسايی خواهند كرد. طبيعتا منظور از "دشمنان ايران" نه امثال ميلانی مفلوك، كه اربابان رسانه دارشان است، چرا كه اينان خدمتكارانی دون پايه كه نقش ايرانيان را بازی ميكنند بيش نمی باشند.


مزدك گرامی،
سكوت آن ايرانی نمايان مفلوك و بی اراده پيامد برداشتی درست از فرمان "امروز فقط اتحاد" جناب "كاتاليزر" است.

با سپاس از مهرتان به سرباز كوچك،
شاد و پيروز باشيد

9:22 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home