Tuesday, March 09, 2010

yahoo events women's history month marjane satrapi

ديروز، "ايت آف مارچ" فرنگی، نشان "ياهو" در صفحه اصلی اين تارنما اينبار بمناسب آنچه كه برايش بعنوان "روز جهانی زن" تبليغ ميشود به شكل بالا دگرگون شد. با كليك روی نشان، صفحه ای با تيتر "زنان تاريخ ساز" با بخش نخست آن، ويژهء "هنر ها"، باز شده، و در كنار عكسی از نخستين چهار "شخصيت تاريخ ساز" (از جمله مادمازل مرجان ابراهيمی ، معروف به "مرجان ساتراپی") اين توضيح داده شده بود كه، "زنان از آغاز زمان آثار هنری شگف انگيزی ساخته، ولی در قرن بيست و يكم به اوج شكوفايی رسيده اند. ‌از آثار فمنيستی-سياسی فلان تا آثار ..."

اميدوارم هم ميهنان كمی به تبليغات گسترده و پايان ناپذير اربابان "فمنيست" برای اين جانور توجه كرده و دلايلش را خود كند و كاو كنند.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home