Wednesday, March 17, 2010

united nations un Nowruz Nowrooz

در تارنمای فدائيان اسلام ("کلمه") آمده است: "دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی نخستین روز بین المللی نوروز را به تمام ایرانیان و فارسی زبانان جهان تبریک گفت."

متن پيام كوتاه آقای يانكی مون در اين صفحه (يا اينجا) در دسترس ميباشد، و همانگونه كه ميبينيم از ايران حتی يك بار نامی برده نميشود، چه برسد به "فارسی زبانان".

همچنين در تارنمای "پارس ديلی نيوز"، كه از نامش پيداست خيلی ايرانی است، به نقل از ايسنا گزارش شده است: "نوروز ايران به عنوان مناسبتي بين المللي به رسميت شناخته شد... مجمع عمومي سازمان ملل با تصويب قطعنامه اي با عنوان روز بين المللي نوروز، براي نخستين بار در تاريخ اين سازمان، نوروز ايراني را به عنوان يك مناسبت بين المللي به رسميت شناخت."

متن كامل اين قطعنامه در اين صفحه (PDF) در دسترس ميباشد، و همانگونه كه ميبينيم در خود قطعنامه نيز حتی يك بار از ايران نامی برده نميشود. البته "پارس ديلی نيوز" نه به قطعنامه بلكه به خبر كوتاهی كه سازمان ملل پس از تصويب قطعنامه منتشر كرده پيوند داده است، ولی در همان گزارش هم فقط به اين نكته اشاره ميشود كه "نوروز ريشه ای (Persian) دارد".

نكته پيش پا افتاده ديگر. بنا به گزارش ايسنا، نخست "اسحاق آل حبيب" سفير و معاون نمايندگي جمهوري اسلامي قطعنامه را معرفي كرده، سپس سفير "جمهوری آذربايجان" در حمايت از اين قطعنامه به سخنراني پرداخته! در صورتی كه بنا به گزارش سازمان ملل، متن پیشنهاد را نماینده "آذربایجان" (و اينجا) مطرح كرده و شعر خوانی "نماينده ايران" پس از تصويب قطعنامه صورت گرفته است. اين هم از "پس از چند سال تلاش پی‌گیر ایرانیان"...

+

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

سرباز کوچک گرامی:

آیا از این تارنماهای مذکور، غیر از این توقع دارید؟ آیا قرار است "پارس دیلی نیوز" به طرفداری از ایرانی و ایران به بازتاب حقیقت بپردازد؟
آیا پس از سی سال، هنوز توقع دارید که دشمنان ایران و ایرانی به غیر از آنچه مشغولند برآیند؟


ذره بین

11:58 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

نه ذره بين جان. غیر از دروغ پراكنی و پوشش گذاشتن بر راستی ها و جنايات اربابان از هيچكدام از اينان توقع ديگری ندارم. نه از اين تارنماهای فارسی زبان آمريكايی، نه از اپوزوسيون وابسته به اربابان، و نه از "دفتر شاهزاده". نوروز جاودان ايرانی را از ايران جدا كرده اند و اينان ما را به افتخار كردن به اين "پيروزی" تشويق ميكنند.

5:22 PM  
Blogger مزدک said...

درود بر سرباز کوچک گرامی! خواهش می کنم در مورد این سایت «پارس دیلی نیوز» بیشتر روشنگری کنید. از وبلاگ های من نوشته هایی را گزینه-ای بر می دارند و با دستکاری در نوشته آن، بدون نام بردن از منبع، عکس های مربوط به جُستارها را هم سانسور کرده و بعد آنها را پُست می کنند.

5:59 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home