Saturday, January 02, 2010

منتظری سراج ‌الدین میردامادی ژاله وفا montazeri paris france

بزرگداشت آیت‌الله منتظری در پاریس برگزار شد

راديو زمانه (همان "راديو فردا" با نامی ديگر)

"به همت جمعی از ایرانیان مقیم پاریس مراسم بزرگداشت انسان شجاع و حامی حقوق بشر، آیت‌الله منتظری روز یکشنبه ٢٧ دسامبر مصادف با ٦ دی‌ماه و هفتمین روز خاک‌سپاری این فقیه عالی‌قدر، در سالن آژکا در پاریس بر پا شد. در آغاز این مراسم شرکت‌کنندگان، یک دقیقه برخاسته و هر کس به سبک و آیین خود به آیت‌الله منتظری و کشته‌شدگان روز عاشورا در ایران، ادای احترام نمودند. سپس ویدئویی از زندگی و تلاش‌های آیت‌الله منتظری در راه مبارزه با ظلم و ستم رژیم پهلوی... به نمایش درآمد.... در ادامه‌ی این مراسم خانم ژاله وفا، روزنامه‌نگار و پژوهش‌گر ایرانی مقیم آلمان *، فرازهایی از زندگی‌نامه‌ی آیت‌الله منتظری، برگرفته از کتاب خاطرات آن مرحوم را بازخوانی و ارائه نمودند. آن‌گاه فیلم گفت‌وگوی رادیوزمانه با آیت‌الله منتظری، تهیه شده در تابستان ١٣٨٧، به مناسبت بیستمین سال‌گرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ١٣٦٧ به نمایش درآمد و سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگاری ** که این گفت‌وگو را با ایشان انجام داده بود به بیان توضیحاتی کوتاه و خاطراتی در خصوص این گفت‌وگو پرداخت."

* عضو "مجامع اسلامی ایرانیان"
** عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home